• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Wat te doen na het overlijden van je laatste ouder?

Het overlijden van je laatst overgebleven ouder is vaak verdrietig. Niet alleen verlies je een dierbare, maar misschien ook wel je ouderlijke steun. In de onderstaande checklist vind je tips die hierbij helpen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij je zoveel mogelijk kunt richten op het afscheid nemen.

Checklist: Wat te doen bij het overlijden van je ouders?

Wanneer je je laatste ouder (of beide ouders) verliest, zit je middenin een emotionele en hectische tijd. Het is dan aan jou om de uitvaart te regelen en de erfenis af te handelen. Ook moeten er administratieve zaken geregeld worden, zoals het opzeggen van verzekeringen.

1. Overlijden melden

Het allereerste dat moet gebeuren, is het overlijden melden aan de huisarts, naasten, uitvaartverzorger en de gemeente waarin je dierbare is overleden. Als je de uitvaart bij ons regelt, doen wij aangifte van overlijden voor jou en regelen de Akte van Overlijden. Zodat jij je kunt richten op de uitvaart. De gemeente geeft het overlijden automatisch door aan overheidsinstanties als de Belastingdienst, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daaraan hoef je dus niet meer te denken.

Informeer ook de bank(en), de hypotheekverstrekker en verzekeraars informeren. En als dat van toepassing is: de woningcorporatie. We hebben een aparte pagina gemaakt met een aantal algemene punten waar je na een overlijden op moet letten. Of waar je ook voor een overlijden al aan zou kunnen denken.

2. Uitvaartverzekering

Als je je ouder(s) verliest, moet ondanks alle emoties ook de uitvaart geregeld worden. De eerste stap die je daarbij zet, is checken of je dierbare een uitvaartverzekering had afgesloten. Je gaat dus op zoek naar het polisblad of je belt de uitvaartonderneming waarbij je denkt dat ze verzekerd zijn. Mocht je dit niet kunnen vinden, dien dan een aanvraag voor een onderzoek in bij het Verbond van Verzekeraars. Zij kunnen je dan vertellen bij welke verzekeraars je naaste verzekerd was. Maar zo’n onderzoek kan wel twee tot drie maanden duren. En daar kan je natuurlijk niet op wachten. Wat je het beste kunt doen, is de bankafschriften van je dierbare controleren. Daarop zie je of er premie betaald is aan een uitvaartverzekeraar. Tot slot zou je ook nog in dit register kunnen kijken.

3. De uitvaart van je ouder(s) regelen

Wat valt er allemaal te regelen voor de uitvaart van je ouder(s)? Bij de voorbereiding komen vragen aan bod als: wilde(n) je ouder(s) gecremeerd of begraven worden, was er misschien een speciale plek waar de dienst gehouden kan worden? En komt dat ene gedicht dat je vader of moeder zo mooi vond op de uitnodiging te staan?

4. De erfenis

Als erfgenaam ben je verantwoordelijk voor het afhandelen van de erfenis. Een kind heeft na het overlijden van de ouders wettelijk gezien recht op een deel van de erfenis: het zogenoemde kindsdeel. Zelfs als je onterfd bent, kun je toch wat erven van je ouders. Een notaris is vervolgens de wettelijk aangewezen persoon die op basis van een testament toeziet op een juiste verdeling van geld en eventueel van goederen en vastgoed. Is dat testament er niet, dan geldt een wettelijke verdeling.

5. Nabestaandenpensioen

In sommige gevallen heb je als minderjarig kind recht op het pensioen van je vader of moeder. Vraag bij het pensioenfonds van je ouder na of je recht hebt op een zogenoemd nabestaandenpensioen. Dit pensioen na overlijden van je laatste ouder of beide ouders is opgebouwd met het oog op het financieel goed achterlaten van de overgebleven partner. Maar wanneer die er niet meer is, kan het pensioen dus onder bepaalde voorwaarden (deels of geheel) worden uitbetaald aan het kind of de kinderen.

6. Voogdij

Heb je minderjarige broers of zussen? Dan kan het zijn dat de voogdij bij jou komt te liggen. Wat er gebeurt met het kind na het overlijden van je ouders, hangt af van de vraag of je ouders een voogd hebben aangewezen. Meestal staat dit vermeld in het testament dat via de notaris is opgesteld. Of via een registratie in het zogenoemde gezagsregister, wat je via de rechtbank regelt. Is er geen registratie of testament, dan bepaalt de rechter wie de voogdij krijgt.

7. Wezenuitkering

Als je ouder is overleden en je bent jonger dan 21 jaar, kun je recht hebben op een zogenoemde wezenuitkering. Informeer bij de Sociale Verzekeringsbank of dit voor jou geldt. Overigens kun je hiervoor ook in aanmerking komen als bijvoorbeeld je moeder is overleden en niet vaststaat wie je vader is.

8. Verzekeringen en abonnementen opzeggen

Vergeet niet de verzekeringen en abonnementen van je ouder op te zeggen. Vaak vragen verzekeraars en bijvoorbeeld ook telecombedrijven om de Akte van overlijden. Geef het origineel nooit weg, maar stuur een kopie op wanneer ze om de akte vragen. Denk bijvoorbeeld aan het opzeggen van:

  • Auto-, fiets- en scooterverzekering
  • Reisverzekering
  • Abonnementen voor internet, krant, tijdschrift en mobiele telefoon
  • Abonnementen verenigingen, sportschool
  • Abonnementen voor bibliotheek, energie, bloemen en contactlenzen
  • Abonnementen voor OV

9. Post doorsturen

Na het verlies van je ouder(s) wordt op het adres van je ouder(s) waarschijnlijk nog post bezorgd. Dat is niet handig, zeker als de huur is opgezegd of het huis is verkocht. Je kunt daarom eventueel gebruikmaken van de Nabestaandenservice van PostNL. Zij kunnen alle post voor je doorsturen naar een adres naar keuze.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Of heb je hulp nodig bij het regelen van bepaalde zaken? Als DELA-lid of wanneer je een uitvaart door ons laat verzorgen, kan je een beroep doen op onze nabestaandenzorg. We nemen je graag regelwerk uit handen en staan je bij in deze moeilijke tijd na het overlijden.

  • 040 260 10 20 Bereikbaar 7 dagen per week van 9.00 tot 20.00 uur.
  • 040 260 10 20 Bereikbaar 7 dagen per week van 9.00 tot 20.00 uur.