• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Algemene voorwaarden en privacy

Als je aan het DELA Coöperatiepanel deelneemt, is je privacy te allen tijde gegarandeerd. Alle gegevens die je verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Je persoonsgegevens zijn goed beveiligd en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoek.

Chat met onze medewerkers

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van het online DELA Coöperatiepanel.

  • Registratie is vereist voor deelname aan het DELA Coöperatiepanel. Een registratie is volledig na het invullen van het registratieformulier op www.dela.nl/coöperatiepanel en het klikken op de link in de e-mail die je krijgt toegestuurd om je deelname te bevestigen. Met de registratie ga je akkoord met de algemene voorwaarden.
  • Coöperatie DELA kan de algemene voorwaarden wijzigen. Bij veranderingen stelt DELA je hiervan tijdig op de hoogte. Als je niet akkoord bent met de wijziging, dan kun je je registratie beëindigen. Als je na de wijziging(-en) van de algemene voorwaarden blijft deelnemen aan het DELA Coöperatiepanel, dan gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat met de verandering(-en).
  • Door deelname aan het DELA Coöperatiepanel geef je DELA onherroepelijk volmacht om jouw bijdrage zonder beperkingen of kosten(-vergoedingen) te bewerken, te hergebruiken, te exploiteren en te publiceren, bijvoorbeeld in tijdschriften en op websites. Je geeft DELA ook toestemming om je bijdrage aan anderen ter beschikking te stellen, in onbewerkte dan wel bewerkte vorm. DELA is hierbij niet verplicht om de auteur te noemen.
  • Als je op het DELA Coöperatiepanel een bijdrage tegenkomt die naar je mening inbreuk maakt op je rechten of op rechten van derden, of die volgens jou in strijd is met de algemene voorwaarden, verzoeken wij je om dat zo spoedig mogelijk aan ons te melden. Wij zullen de klacht dan onderzoeken en eventueel maatregelen nemen.

Hoe zit het met mijn privacy?

We respecteren je privacy. Je gegevens (zoals je e-mailadres) worden uitsluitend gebruikt om je uit te nodigen voor een onderzoek. We geven je gegevens niet door aan derden en we gebruiken ze ook niet voor verkoopdoeleinden. De antwoorden die je geeft tijdens het onderzoek blijven altijd anoniem.