Checklist zwanger

Je wilt dat alles goed geregeld is voor jullie kleintje. Soms overvalt het je dan, dat er naast een Maxi-Cosi en een co-sleeper zoveel meer te regelen valt. De checklist zwanger geeft je overzicht.

Zwanger? Wat moet je allemaal regelen?

Het is al heel wat om na te denken over de bevalling of aan de eerste week als gezin. Denken aan ‘de toekomst’ van je kind kan groots aanvoelen ook al is het een verantwoordelijkheid die jullie samen dragen. Als moeder krijg je het ouderlijk gezag automatisch toegewezen, maar wat houdt dat precies in en hoe zit het met je partner?

Als ouder heb je het recht – én de plicht – om je kindje op te voeden en te verzorgen. Jij beslist over de schoolkeuze en vertegenwoordigt je kindje in het ziekenhuis en bij de politie. Kortom, je beoefent het ouderlijk gezag. Men sprak tot 1947 van ‘Vaderlijke Macht’ maar tegenwoordig ligt het ouderlijk gezag vanzelf bij de moeder.

Wat houdt ouderlijk gezag in?

Het ouderlijk gezag houdt in dat je als ouders de verantwoordelijkheid hebt voor de opvoeding, scholing en veiligheid van je kind tot zijn achttiende verjaardag. Als jullie kind ziek is, beslissen jullie bij de huisarts en in het ziekenhuis over de medische behandeling. Maar let op: het gezag van de partner is afhankelijk van jullie samenlevingsvorm. Het is zinvol om je te oriënteren op de mogelijkheden om te kunnen concluderen wat het beste bij jullie past.

Heb je vragen over het vastleggen van de voogdij, het opstellen van een testament of trouwen en samenwonen? Neem dan contact op met de DELA VoorelkaarDesk. Onze experts staan daar voor je klaar met begrijpelijke informatie en deskundige hulp. Voor leden van de coöperatie is de service gratis. 

Getrouwd 

Trouwen is de meest eenvoudige manier om beide ouders meteen na de geboorte ouderlijk gezag toe te kennen. Sinds 2002 geldt dit ook in het geval van een geregistreerd partnerschap onder de voorwaarde dat de partner het kind officieel heeft erkend met de toestemming van de moeder. Alleen met toestemming is de partner in juridische zin ouder van het kindje. In het geval van een onverhoopt overlijden van één van de twee ouders, houdt de ander automatisch het ouderlijk gezag.

Ongehuwd

Als er geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, ligt het ouderlijk gezag vanzelf bij de moeder. Willen jullie het ouderlijk gezag delen, dan kun je een verzoek voor gezamenlijk gezag indienen bij de griffier van de rechtbank in de geboorteplaats van het kind. Zodra de griffier erkent dat jullie aan de voorwaarden voldoen en het verzoek goedkeurt, wordt er een aantekening gemaakt in het gezagsregister. 

Nu al nadenken over later?

Zwanger zijn is leuk en ingrijpend tegelijk. De ene dag denk je aan hoe mooi het leven wordt als gezin en aan alles wat je kleintje nodig heeft om te wennen aan het leven op de wereld. En soms overvalt het je dat er naast een Maxi-Cosi en een co-sleeper meer te regelen valt. En zo kan je de volgende dag kun je opeens overweldigd zijn door alle praktische zaken die je moet uitzoeken, want je wil wel dat alles goed geregeld is voor jullie kleintje. De checklist zwanger geeft je overzicht.