• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 
 

DELA UitvaartPlan

Voor een klein bedrag per maand is alles goed geregeld voor later. Met de verschillende opties van onze uitvaartverzekering zijn jij en je naasten zeker van een uitvaart die helemaal past bij jullie wensen.

 

98% van de leden beveelt de dienstverlening van DELA aan

Vier en een halve ster

Wie krijgt de uitkering van de uitvaartverzekering?

Na een overlijden weten de nabestaanden soms niet hoe het precies werkt met de uitkering van de uitvaartverzekering. Wanneer wordt het uitgekeerd? En wie krijgt het precies? In dit artikel leggen we uit wie de uitkering van de uitvaartverzekering ontvangt en wat er gebeurt met geld dat overblijft na een uitvaart.

Wie ontvangt de uitkering van een uitvaartverzekering?

Bij een uitvaartverzekering in geld (een kapitaalverzekering) of een koopsompolis wordt het verzekerde bedrag na overlijden gestort op de rekening van de begunstigde van de uitvaartverzekering. Bij een uitvaartverzekering in diensten (een naturaverzekering) keert de uitvaartverzekering niet uit, maar wordt de uitvaart verzorgd.

Wat gebeurt er met geld dat overblijft na een uitvaart?

Bij een naturaverzekering is er soms een aanvullend geldbedrag voor extra wensen. Als hier geld van overblijft, dan wordt dat in de weken na de uitvaart uitbetaald aan de begunstigde. Als er na een uitvaart geld overblijft van een kapitaalverzekering, dan staat dat geld al op de rekening van de begunstigde. De begunstigde mag dan zelf kiezen wat er met het overgebleven geld gebeurt.

Is de begunstigde dezelfde persoon als de opdrachtgever van de uitvaart?

Nee, de begunstigde van de uitvaartverzekering krijgt alleen het geld voor de uitvaart. Of het (kleine) bedrag dat over is na de uitvaart. Hij of zij heeft geen andere taken of verplichtingen. De opdrachtgever is de persoon die uitvaart regelt met de uitvaartondernemer. De begunstigde en de opdrachtgever kunnen dus twee verschillende personen zijn.

Moet je zelf de begunstigde van je uitvaartverzekering aanwijzen?

Je bent niet verplicht om een begunstigde aan te wijzen. Doe je dit niet, dan bepaalt de wet wie de begunstigde is en wie dus het geld krijgt.

Volgens de wet is de begunstigde:

 1. De verzekeringnemer;
 2. Echtgenoot, geregistreerd partner of partner met een samenlevingscontract van de notaris;
 3. Kinderen (zij krijgen elk hetzelfde deel);
 4. Erfgenamen (zij krijgen elk hetzelfde deel).

Wil je liever zelf een begunstigde aanwijzen voor je uitvaartverzekering? Bijvoorbeeld een van de kinderen in plaats van je partner? Of je beste vriend? Bij de meeste verzekeraars kun je zelf een begunstigde aanwijzen. Je geeft de naam door aan je verzekeraar en de verzekeraar zet het in de polis van je uitvaartverzekering.

Heeft iemand anders de verzekering voor jou afgesloten? Dan is diegene de verzekeringnemer en daarmee automatisch ook de begunstigde. Heeft bijvoorbeeld je ouder de verzekering voor je afgesloten? Dan is je ouder dus de begunstigde. Alleen de verzekeringnemer mag de begunstiging wijzigen. Wil je een andere begunstigde aanwijzen voor je verzekering? Dan moet je dat dus vragen aan de verzekeringnemer.

Wanneer is het een goed idee om zelf een begunstigde aan te wijzen?

Heb je een uitvaartverzekering afgesloten waarbij geld vrijkomt, bijvoorbeeld een kapitaalverzekering, een koopsompolis of een naturaverzekering met een vrij te besteden bedrag? Vraag je dan af of de begunstigde volgens de wet daadwerkelijk de begunstigde is die je voor ogen hebt.

Voorbeelden waarbij dat niet zo is:

 • Je wilt dat het geld naar je partner gaat, met wie je niet bent getrouwd, en geen geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract hebt.
 • Je wilt dat het geld naar een goede vriend(in) gaat, die niet voorkomt in het wettelijke rijtje van begunstiging.

Wie ontvangt het geld van je uitvaartverzekering als je de uitvaart bij een andere uitvaartondernemer wilt laten regelen?

Je hebt een uitvaartverzekering bij DELA, maar wilt je uitvaart laten uitvoeren door een andere uitvaartondernemer? Dan heb je waarschijnlijk een uitvaartverzekering in geld bij ons afgesloten. Na je overlijden wordt het verzekerde bedrag gestort op de rekening van je begunstigde. We houden ons aan de standaardvolgorde van de wet, tenzij je zelf een andere begunstigde aan ons hebt doorgegeven.

Voorkom onduidelijkheid en praat met elkaar!

Na een overlijden weten veel nabestaanden niet wie het geld van de uitvaartverzekering ontvangt. Vanuit die onzekerheid kan onduidelijkheid ontstaan. Je kunt dit voorkomen door open met je nabestaanden te praten over je afscheid. Bespreek bijvoorbeeld met ze:

 • Welke uitvaartverzekering je hebt afgesloten en bij welke verzekeraar.
 • Waarvoor je precies bent verzekerd.
 • Wat je uitvaartwensen zijn.
 • Wie de begunstigde is.
 • Waar je nabestaanden alle belangrijke documenten kunnen vinden.

De uitvaartverzekering van DELA: het DELA UitvaartPlan

Voor een klein bedrag per maand is alles goed geregeld voor later. Met de verschillende opties van onze uitvaartverzekering zijn jij en je naasten zeker van een uitvaart die helemaal past bij jullie wensen.