Uitvaart­verzekering tegen koopsom

Laat je dierbaren goed achter

Je wilt goed zorgen voor de mensen van wie je houdt. Niet alleen nu, maar ook als je er later niet meer bent. Door een uitvaartverzekering tegen koopsom af te sluiten, zorg je ervoor dat je nabestaanden zich later niet druk hoeven te maken over financiële en praktische zaken.

Met het DELA UitvaartPlan tegen koopsom verzeker je een geldbedrag dat bij overlijden beschikbaar komt voor je uitvaart. Hiervoor stort je eenmalig een bedrag: de koopsomstorting.

 • Met de koopsomstorting verzeker je de kosten van je uitvaart in een keer. Je betaalt dus geen maandelijkse premie.
 • Afsluiten is ook mogelijk als je wat ouder bent. Iedereen tot en met 84 jaar kan het DELA UitvaartPlan tegen koopsom afsluiten.
 • Jij en je nabestaanden hebben de vrijheid in de keuze voor een uitvaartverzorger. Dit kan DELA zijn, maar dat hoeft niet.
Wat is het?
Feiten op een rij

DELA UitvaartPlan tegen koopsom

Met het DELA UitvaartPlan tegen koopsom verzeker je een geldbedrag dat bij overlijden beschikbaar komt voor je uitvaart. Hiervoor stort je eenmalig een bedrag, de koopsomstorting.

Voor wie

 • Iedereen tot en met 84 jaar kan het DELA UitvaartPlan tegen koopsom afsluiten.
 • Wij vragen je wel om twee gezondheidsvragen te beantwoorden.
 • Ben je 85 jaar of ouder of kom je om gezondheidsredenen niet in aanmerking voor een uitvaartverzekering? Dan is het DELA Depositofonds geschikt voor jou.

Geen maandelijkse premie

Met het DELA UitvaartPlan tegen koopsom betaal je geen maandelijkse premie. Je betaalt in één keer een bepaald bedrag, de koopsomstorting. Het bedrag dat je betaalt, is veel lager dan het bedrag dat je verzekert. DELA hoeft als coöperatie geen winst te maken, maar doet dat meestal wel. De winst gebruiken we om de verzekerde bedragen te verhogen. De jaarlijkse stijging van de uitvaartkosten vang je hiermee voor een deel op.

 • Je bepaalt zelf de hoogte van het bedrag dat je wilt verzekeren.
 • De koopsom die je betaalt, hangt onder andere af van je geboortejaar.

De kosten

Voorbeeld

Stel je bent 55 jaar en je wilt dat je nabestaanden € 8.800 krijgen. Dit is voldoende voor een veelvoorkomende uitvaart. Je hoeft hiervoor nu maar € 5.518 te storten. Bovendien kan het uit te keren bedrag nog jaarlijks groeien. Dat komt omdat je met het DELA UitvaartPlan tegen koopsom kunt profiteren van de winst die coöperatie DELA maakt.

Nabestaandenzorg

Onze consulenten nabestaandenzorg helpen met praktische adviezen op allerlei vlakken: van notaris- en belastingkwesties tot het opruimen van het huis. En met advies over professionele ondersteuning bij rouwverwerking.

Alle kenmerken van het DELA UitvaartPlan tegen koopsom

Wat is het DELA UitvaartPlan tegen koopsom?  Met het DELA UitvaartPlan tegen koopsom verzeker je een geldbedrag dat bij overlijden beschikbaar komt voor je uitvaart. Hiervoor stort je eenmalig een bedrag, de koopsomstorting. De koopsom die je betaalt, hangt af van de leeftijd op het moment dat je de verzekering aanvraagt. 
Voor wie? Iedereen van 18 tot en met 84 jaar kan het DELA UitvaartPlan tegen koopsom afsluiten. We vragen je wel twee gezondheidsvragen te beantwoorden. Ben je 85 jaar of ouder of kom je om gezondheidsredenen niet in aanmerking voor een uitvaartverzekering? Dan is het DELA Depositofonds misschien geschikt voor je.
Voorwaarden Algemene voorwaarden DELA UitvaartPlan, model 4.1 (pdf)

Wanneer kan DELA de voorwaarden veranderen?
DELA mag de voorwaarden veranderen. Klik hier voor meer informatie.

Brochure Brochure DELA UitvaartPlan tegen koopsom (pdf)
Premietabel  Premietabel DELA UitvaartPlan tegen koopsom (pdf)
Wanneer niet geschikt voor jou?
 • Een UitvaartPlan tegen koopsom is niet geschikt als je nu geen groot geldbedrag ineens kunt missen. Dan kun je beter kiezen voor een premiebetalende verzekering.
 • Weet je nu al dat je de uitvaart door DELA wilt laten verzorgen? Dan past een UitvaartPlan in diensten beter.
 • Heb je zelf voldoende geld voor de uitvaart? Dan is een DELA UitvaartPlan tegen koopsom niet nodig. Je kunt het UitvaartPlan tegen koopsom natuurlijk wel gebruiken om een bepaald bedrag speciaal voor de uitvaart te reserveren.
Wat is verzekerd? Met het DELA UitvaartPlan tegen koopsom verzeker je een geldbedrag dat je nabestaanden kunnen gebruiken om de uitvaart mee te betalen. Je nabestaanden hoeven daarbij niet te kiezen voor DELA voor het verzorgen van de uitvaart. Uiteraard kunnen wij de uitvaart wel verzorgen.
Waardevast en winstdeling

Een uitvaart wordt duurder. Het bedrag waarvoor je bent verzekerd stijgt niet automatisch mee met de uitvaartkosten. Voor het UitvaartPlan tegen Koopsom geldt de winstdelingsregeling. Hierdoor kunnen we het verzekerd bedrag verhogen zonder dat je hiervoor premie betaalt. Als het verantwoord is om winst te delen, dan verhogen wij dit bedrag. Dit doen we volgens de gedragslijn winstdeling.

Voorbeeld: Wat kan de winstdeling jou opleveren?
Stel je hebt € 1.000 verzekerd. De uitvaartkosten zijn in enig jaar met 2% gestegen. Stel dat we door winstdeling het verzekerd bedrag met € 18 verhogen naar € 1.018. Dit is een stijging van 1,8%. Deze verhoging kost je dan niets extra.

Tussentijds verhogen De waarde van het DELA UitvaartPlan tegen koopsom stijgt niet automatisch mee met de stijging van de uitvaartkosten. Wil je je verzekerde bedrag toch verhogen, dan kan dat op verschillende manieren:

1. Je kunt het verzekerde bedrag verhogen door middel van het optierecht. Het optierecht geeft je elke drie jaar de mogelijkheid om je verzekerde bedrag te verhogen. Deze verhoging baseren we op de DELA-index (dit is de stijging van de uitvaartkosten bij DELA). Je hoeft dan geen gezondheidsvragen te beantwoorden. Het optierecht vervalt wanneer je er twee opeenvolgende mogelijkheden geen gebruik van maakt.

2. Je kunt extra geld storten. De minimale extra storting is € 500. Wij stellen je in dat geval twee gezondheidsvragen. Bijvoorbeeld of één van de verzekerden onder controle van een huisarts staat of de afgelopen drie jaar bij een specialist is geweest.

Afhandeling van de verzekering na overlijden Hoe de verzekering na een overlijden wordt afgehandeld, hangt er vanaf wie de uitvaart verzorgt. Verzorgt DELA de uitvaart? In dat geval worden de kosten van de uitvaart direct met je verzekering verrekend. Het kan voorkomen dat nabestaanden moeten bijbetalen. Er kan ook geld van de uitvaartverzekering overblijven. Dat maken we over naar de nabestaanden.

Verzorgt een andere uitvaartondernemer de uitvaart? Zodra we de overlijdensmelding hebben ontvangen, vragen wij de nabestaanden een aantal stukken toe te sturen. Het gaat om:

 • Akte van overlijden
 • Een kopie van de uitvaartnota
 • Eventueel een akte van cessie
Zodra we de stukken hebben ontvangen, maken we de gemaakte uitvaartkosten over. Het kan voorkomen dat nabestaanden moeten bijbetalen. Blijft er na de uitvaart geld uit de verzekering over? Dan keren we dat uit aan de nabestaanden.
Kosten Poliskosten

DELA brengt eenmalig € 3,50 poliskosten in rekening.

Distributiekosten (per post of email)
Eenmalig € 19,20.

Hoe lang loopt deze verzekering? De verzekering loopt altijd door tot aan je overlijden.
Gezondheidsvragen Wanneer je het DELA UitvaartPlan tegen koopsom afsluit, vragen we je twee gezondheidsvragen te beantwoorden. Aan de hand van deze vragen beoordelen we of je een DELA UitvaartPlan kunt afsluiten.
Overlijden melden Je kunt 24 uur per dag een overlijden melden bij DELA via tel. 088 335 35 35 (of vanuit het buitenland +31 40 260 16 73).
Aanvullende informatie
De belangrijkste informatie en aandachtspunten van het DELA UitvaartPlan tegen koopsom
Verzekering afkopen of stopzetten

Je kunt het UitvaartPlan tegen koopsom afkopen of opzeggen. Hierbij geldt een termijn van tenminste een maand om dit te regelen. DELA bepaalt de waarde van de verzekering. Deze afkoopwaarde bestaat uit de poliswaarde minus € 150 kosten. Besluit je definitief om de verzekering te stoppen, dan maken we dit bedrag over naar je rekening. Je bent dan niet meer bij DELA verzekerd voor een uitvaart.

Direct afsluiten? 

Wil je het DELA UitvaartPlan tegen koopsom direct afsluiten? Download dan hieronder het digitale aanvraagformulier. Vul het in, druk het af en onderteken het. En stuur een foto of scan van het formulier naar aanvragen@dela.org. Je kunt het formulier ook per post opsturen naar: coöperatie DELA, Antwoordnummer 77100, 5600 TW Eindhoven (postzegel is niet nodig). Vergeet niet een kopie van het identiteitsbewijs en een kopie van de bankpas/bankafschrift van de aanvrager mee te sturen. 

Meer informatie?

Wil je eerst nog meer informatie hebben? Bel dan naar onze Klantenservice via 040 260 16 36. Wij helpen je graag.

 
 • 040 260 16 36 Bereikbaar van ma t/m vrij van 08.00 tot 20.00 uur.
 • 040 260 16 36 Bereikbaar van ma t/m vrij van 08.00 tot 20.00 uur.

Chat met onze medewerkers

Chat met onze medewerkers