• Klantenservice 040 260 16 36 Ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.

DELA UitvaartPlan tegen koopsom

Met het DELA UitvaartPlan tegen koopsom verzekert u een geldbedrag dat bij overlijden beschikbaar komt voor uw uitvaart. Hiervoor stort u eenmalig een bedrag: de koopsomstorting. Heeft u interesse in het DELA UitvaartPlan tegen koopsom, neem dan contact op met onze afdeling Klantenservice, tel. 040 260 16 36 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Voordelen
Wat is het?
Feiten op een rij

Voordelen voor u

 • U kiest zelf het verzekerde bedrag
 • Voor iedereen tot 85 jaar
 • U betaalt eenmalig een bedrag
 • Niet waardevast, maar u deelt mee in onze winst

DELA UitvaartPlan tegen koopsom

Met het DELA UitvaartPlan tegen koopsom verzekert u een geldbedrag dat bij overlijden beschikbaar komt voor uw uitvaart. Hiervoor stort u eenmalig een bedrag, de koopsomstorting.

Voor wie

 • Iedereen tot en met 84 jaar kan het DELA UitvaartPlan tegen koopsom afsluiten.
 • Wij vragen u wel om twee gezondheidsvragen te beantwoorden.
 • Bent u 85 jaar of ouder of komt u om gezondheidsredenen niet in aanmerking voor een uitvaartverzekering? Dan is het DELA Depositofonds geschikt voor u.

Geen maandelijkse premie

Met het DELA UitvaartPlan tegen koopsom betaalt u geen maandelijkse premie. U betaalt in één keer een bepaald bedrag, de koopsomstorting. Het bedrag dat u betaalt, is veel lager dan het bedrag dat u verzekert. Door een speciale winstdelingsregeling kan het verzekerde bedrag nog stijgen. DELA hoeft als coöperatie geen winst te maken, maar doet dat meestal wel. De winst gebruiken we om de verzekerde bedragen te verhogen. De jaarlijkse stijging van de uitvaartkosten vangt u hiermee voor een deel op.

 • U bepaalt zelf de hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren.
 • De koopsom die u betaalt, hangt onder andere af van uw leeftijd op het moment van uw aanvraag.

De kosten

Voorbeeld

Stel u bent 55 jaar en u wilt dat uw nabestaanden € 8.800 krijgen. Dit is voldoende voor een veelvoorkomende uitvaart. U hoeft hiervoor nu maar € 5.518 te storten. Bovendien kan het uit te keren bedrag nog jaarlijks groeien. Dat komt omdat u met het DELA UitvaartPlan tegen koopsom kunt profiteren van de winst die coöperatie DELA maakt.

Nabestaandenzorg

Onze consulenten nabestaandenzorg helpen met praktische adviezen op allerlei vlakken: van notaris- en belastingkwesties tot het opruimen van het huis. En met advies over professionele ondersteuning bij rouwverwerking.

Alle kenmerken van het DELA UitvaartPlan tegen koopsom

Wat is het DELA UitvaartPlan tegen koopsom?  Met het DELA UitvaartPlan tegen koopsom verzekert u een geldbedrag dat bij overlijden beschikbaar komt voor uw uitvaart. Hiervoor stort u eenmalig een bedrag, de koopsomstorting. De koopsom die u betaalt, hangt af van de leeftijd op het moment dat u de verzekering aanvraagt. 
Voor wie? Iedereen van 18 tot en met 84 jaar kan het DELA UitvaartPlan tegen koopsom afsluiten. We vragen u wel twee gezondheidsvragen te beantwoorden.
Voorwaarden Algemene voorwaarden DELA UitvaartPlan, model 4.0 (pdf)

Wanneer kan DELA de voorwaarden veranderen?
DELA mag de voorwaarden veranderen. Klik hier voor meer informatie.

Brochure Brochure DELA UitvaartPlan tegen koopsom (pdf)
Premietabel  Premietabel DELA UitvaartPlan tegen koopsom (pdf)
Wanneer niet geschikt voor u?
 • Een UitvaartPlan tegen koopsom is niet geschikt als u nu geen groot geldbedrag ineens kunt missen. Dan kunt u beter kiezen voor een premiebetalende verzekering.
 • Weet u nu al dat u de uitvaart door DELA wilt laten verzorgen? Dan past een UitvaartPlan in diensten beter.
 • Heeft u zelf voldoende geld voor de uitvaart? Dan is een DELA UitvaartPlan tegen koopsom niet nodig. U kunt het UitvaartPlan tegen koopsom natuurlijk wel gebruiken om een bepaald bedrag speciaal voor de uitvaart te reserveren.
Wat is verzekerd? Met het DELA UitvaartPlan tegen koopsom verzekert u een geldbedrag dat uw nabestaanden kunnen gebruiken om uw uitvaart mee te betalen. Uw nabestaanden hoeven daarbij niet te kiezen voor DELA voor het verzorgen van uw uitvaart. Uiteraard kunnen wij de uitvaart wel verzorgen.
Waardevast en winstdeling

Bij coöperatie DELA streven we er naar om het verzekerd bedrag zoveel mogelijk mee te laten stijgen met de stijging van de uitvaartkosten. Dit doen we met coöperatiewinstdeling. Met de winstdeling die wij aan uw polis toekennen, verhogen we het verzekerd kapitaal.

Voorbeeld: Wat kan de winstdeling u opleveren?
Stel u heeft € 1.000 verzekerd. De uitvaartkosten zijn in enig jaar met 2% gestegen. Stel dat we door winstdeling uw verzekerd bedrag met € 18 verhogen naar € 1.018. Dit is een stijging van 1,8%. Deze verhoging kost u dan niets extra.

Tussentijds verhogen De waarde van het DELA UitvaartPlan tegen koopsom stijgt niet automatisch mee met de stijging van de uitvaartkosten. Wilt u uw verzekerde bedrag toch verhogen, dan kan dat op verschillende manieren:

1. U kunt het verzekerde bedrag verhogen door middel van het optierecht. Het optierecht geeft u elke drie jaar de mogelijkheid om uw verzekerde bedrag te verhogen. Deze verhoging baseren we op de DELA-index. U hoeft dan geen gezondheidsvragen te beantwoorden. Het optierecht vervalt wanneer u er twee opeenvolgende mogelijkheden geen gebruik van maakt.

2. U kunt extra geld storten. De minimale extra storting is € 500. Wij stellen u in dat geval twee gezondheidsvragen. Bijvoorbeeld of één van de verzekerden onder controle van een huisarts staat of de afgelopen drie jaar bij een specialist is geweest.
Afhandeling van de verzekering na overlijden Hoe de verzekering na een overlijden wordt afgehandeld, hangt er vanaf wie de uitvaart verzorgt. Verzorgt DELA de uitvaart? Als DELA de uitvaart verzorgt, worden de kosten van de uitvaart direct met uw verzekering verrekend. Het kan voorkomen dat nabestaanden moeten bijbetalen. Er kan ook geld van de uitvaartverzekering overblijven. Dat maken we over naar de nabestaanden.

Verzorgt een andere uitvaartondernemer de uitvaart? Zodra we de overlijdensmelding hebben ontvangen, vragen wij u een aantal stuken toe te sturen. Het gaat om:

 • Akte van overlijden
 • Een kopie van de uitvaartnota
 • Eventueel een akte van cessie
Zodra we de stukken hebben ontvangen, maken we de gemaakte uitvaartkosten over. Het kan voorkomen dat nabestaanden moeten bijbetalen. Blijft er na de uitvaart geld uit de verzekering over? Dan keren we dat uit aan de nabestaanden.
Kosten Poliskosten

DELA brengt eenmalig € 3,50 poliskosten in rekening.

Distributiekosten (per post of email)
Eenmalig € 9,50.

Hoe lang loopt deze verzekering? De verzekering loopt altijd door tot aan uw overlijden.
Gezondheidsvragen Wanneer u het DELA UitvaartPlan tegen koopsom afsluit, vragen we u twee gezondheidsvragen te beantwoorden. Aan de hand van deze vragen beoordelen we of u een DELA UitvaartPlan kunt afsluiten.
Overlijden melden U kunt 24 uur per dag een overlijden melden bij DELA via tel. 0800 955 66 55 (of vanuit het buitenland 00 31 40 260 16 73).
Aanvullende informatie  

Algemene uitleg over wat een DELA UitvaartPlan tegen koopsom is

De belangrijkste informatie en aandachtspunten van het DELA UitvaartPlan tegen koopsom

Verzekering afkopen of stopzetten

U kunt het UitvaartPlan tegen koopsom afkopen of opzeggen. Hierbij geldt een termijn van tenminste een maand om dit te regelen. DELA bepaalt de waarde van de verzekering. Deze afkoopwaarde bestaat uit de poliswaarde minus € 250 kosten. Besluit u definitief om de verzekering te stoppen, dan maken we dit bedrag over naar uw rekening. U bent dan niet meer bij DELA verzekerd voor uw uitvaart.

 • 040 260 16 36 Bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.
 • 040 260 16 36 Bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.

Chat met onze medewerkers

Chat met onze medewerkers