• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Elke uitvaart zijn eigen rituelen

Iedere cultuur en religie heeft eigen tradities, gebruiken en rituelen die houvast geven, troost bieden en helpen om grote veranderingen een plek te geven. Op belangrijke momenten in het leven zoals bij een overlijden zijn deze extra zichtbaar. Lees de afscheidsverhalen van mensen met een verschillende culturele achtergrond of religie.