• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 
 

(Levens)testament bespreekbaar maken

Het opstellen van een (levens)testament kan confronterend zijn. Hoe betrek je jouw geliefden bij het proces? Welke onderwerpen zijn belangrijk om te bespreken? Ons praatstuk helpt je op weg.

 

8 redenen om een levenstestament af te sluiten

Een testament is iedereen wel bekend, maar een levenstestament minder. Stel dat er iets gebeurt waardoor je zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Door een ongeluk of dementie bijvoorbeeld. In een levenstestament leg je vast wie dan belangrijke beslissingen mag nemen. Bijvoorbeeld wie je huis mag verkopen, wie je vermogen gaat beheren of wie namens jou de rekeningen mag betalen of schenkingen mag doen. Goed om alvast over na te denken, want deze zaken zijn niet automatisch geregeld.

Een levenstestament is niet te verwarren met een testament, waarin een notaris vastlegt wat er met je nalatenschap moet gebeuren. Een levenstestament werkt voor situaties tijdens je leven als je zaken niet meer zelf kunt regelen.

Een levenstestament regelen

Wil je vastleggen wat er moet gebeuren met jou en je vermogen als je het zelf niet meer kunt regelen? Een levenstestament regelt dit voor je. Ben je lid van coöperatie DELA? De consulenten van onze VoorelkaarDesk geven je hierover graag advies.

Met een levenstestament...

...houd je de regie in eigen handen

Je kiest namelijk via een volmacht zèlf iemand die namens jou beslissingen mag nemen. Ook kun je aangeven hoe je wilt dat die persoon beslissingen neemt. Op deze manier bepaal jij wat er met jou, je huis en je geld gebeurt als je niet meer in staat bent om zelf de keuzes te maken.

...beslis je wie er over je geld gaat

Jij bepaalt wie er namens jou rekeningen mag betalen, je huis mag verkopen en schenkingen aan anderen mag doen. Zonder levenstestament moet je bij de rechtbank bewindvoering en mentorschap aanvragen en is toestemming van de rechter altijd nodig bij uitgaven boven € 1.500. Met een levenstestament beslist jouw gevolgmachtigde hier zelf over.

...bepaal je wie er over je gezondheid mag beslissen

Je kunt in een levenstestament vastleggen wie er over je gezondheid mag beslissen. Denk hierbij aan wie er namens jou mag beslissen over medische behandeling A of B, wie inzicht krijgt in je medische dossier en wie een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg mag aanvragen.

Webinar Erfrecht en Levenstestament

Meerdere keren per jaar geven onze juristen antwoord op al je vragen tijdens het webinar Erfrecht en Levenstestament. Kijk voor een overzicht van alle webinars en andere bijeenkomsten op onze evenementenpagina.

...geef je zelf aan wat je belangrijk vindt

Je kunt een levenstestament zo uitgebreid maken als je zelf wilt. Wil je alleen financiële zaken regelen? Prima. Wil je ook bepalen wie op medisch gebied beslissingen voor je neemt? Dat kan ook. Je kunt zelfs de gevolmachtigde een specifieke opdracht meegeven, maar ook de vrije hand zodat hij of zij kan beslissen wat het beste is.

...kun je beslissingen nemen zonder (voorafgaande) toestemming van de rechter

Stel, je hebt samen met je levenspartner een huis gekocht. Na een ongeluk kan je partner niet langer in het huis wonen en verhuist naar een zorginstelling. Je wilt het huis verkopen. Maar omdat jullie samen de eigenaar zijn van de woning, is ook de handtekening van je partner nodig. Aangezien hij of zij niet meer zelf in staat is om te tekenen, is voor de verkoop van het huis toestemming van de rechter nodig. En dat laatste kan soms een hele lange tijd in beslag nemen… Dit voorkom je door in een levenstestament vast te leggen wie er namens jou beslissingen mag nemen over bijvoorbeeld je huis.

Notarisservice

Elk levenstestament is anders en notarissen maken het vaak op tegen een uurtarief. Leden van DELA kunnen gebruik maken van onze NotarisService. Zo kun je tegen een vast ledentarief een levenstestament laten opmaken bij één van de notarissen waar DELA mee samenwerkt.

...laat je aan instellingen weten wie er ‘officieel’ de gevolmachtigde is

Omdat instellingen zeker willen weten dat iemand volmacht heeft gekregen van een ander, nemen zij vaak geen genoegen met een zelf geschreven variant. Vaak vragen ze een notarieel levenstestament voor financiële zaken. De notaris schrijft het levenstestament in een landelijk register in, zodat bekend is dat je een levenstestament hebt.

...kun je je wensen en gevolmachtigde altijd aanpassen

Een levenstestament kun je zo vaak veranderen als je wilt. Misschien heb je wel andere wensen gekregen of wil je iemand anders tot gevolmachtigde benoemen. Na een belangrijke gebeurtenis of eens per vijf jaar, kan het goed zijn om weer eens je levenstestament na te kijken. Er zijn wel kosten aan verbonden. Deze verschillen per notaris.

…kun je je vermogen veilig stellen voor de eigen bijdrage voor de zorg

Bij een opname in een zorginstelling moet een eigen bijdrage betaald worden. Deze wordt berekend op basis van je vermogen. Heb jij in je levenstestament vastgelegd dat je gevolmachtigde schenkingen mag doen? Dan kan hij of zij er door de schenkingen voor zorgen dat je eigen vermogen afneemt.

Euthanasie en reanimeren

Het is aan te bevelen je wensen ten aanzien van euthanasie en wel of niet reanimeren vast te leggen en te bespreken met je huisarts of behandelend arts. Bespreek dit jaarlijks met de arts, zodat deze verklaringen altijd actueel zijn.

Niet in het levenstestament

In het levenstestament regel je niet wie er gaat zorgen voor jouw minderjarige kind(eren). Dit leg je vast in een testament of kosteloos in het gezagsregister bij de rechtbank. Gaat het over je huisdieren of waardevolle spullen? Leg dat vast in je testament of handgeschreven codicil.

Samen praten over een (levens)testament

Veel mensen weten niet dat het levenstestament een bijzondere vorm van een testament is. In een testament leg je vast wat er na je overlijden met je nalatenschap moet gebeuren. Een testament werkt dus pas als je overlijdt, terwijl een levenstestament werkt voor situaties tijdens je leven.

Het opstellen van een (levens)testament kan confronterend zijn. Hoe betrek je jouw geliefden bij het proces? Welke onderwerpen zijn belangrijk om te bespreken? Ons praatstuk helpt je op weg.