Wat is winstdeling bij DELA?

Bekijk deze pagina als video

 

Een uitvaartverzekering die doet wat we beloven; niet alleen nu, ook in de verre toekomst. Dat krijgen we voor elkaar door onze winst te delen met onze leden. Ieder jaar stijgen de kosten van een uitvaart. Om in de toekomst dezelfde uitvaart te krijgen als nu, is dan dus meer geld nodig. Daarom is het belangrijk dat een uitvaartverzekering zijn waarde behoudt. Dit kost geld en daarom stijgt ieder jaar de premie.

Wat is de winstdelingsregeling?

Als coöperatie proberen wij deze premiestijging zo laag mogelijk te houden, zodat je verzekering betaalbaar blijft. Wij zijn een coöperatie zonder winstoogmerk. Dat betekent niet dat wij geen winst willen maken. De winst die we maken verdelen we onder onze leden via onze unieke winstdelingsregeling. De precieze uitwerking van deze regeling is vastgesteld door de Algemene Vergadering van coöperatie DELA. Dit heet de gedragslijn winstdeling. Door winst te delen zorgen we ervoor dat de premiestijging minder stijgt. Dit is de winstdeling van DELA.

 

Hoe werkt de winstdeling precies?

In de winstdelingsregeling van het DELA UitvaartPlan zijn een paar dingen belangrijk:

  • We letten goed op de ontwikkeling van de gemiddelde uitvaartkosten. Dat doen we door scherpe inkoopprijzen af te spreken en te blijven letten op onze uitgaven.
  • We nemen zelf een deel van de premiestijging voor onze rekening. Hoe groot dit deel is, is afhankelijk van onze dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft aan of wij onze verplichtingen in de toekomst kunnen nakomen.
  • Is de dekkingsgraad hoger dan 210%? Dan vindt volledige winstdeling plaats. Ligt de dekkingsgraad tussen 120% en 210%? Dan is er sprake van gedeeltelijke winstdeling. Winstdeling is dan naar evenredigheid. Is de dekkingsgraad lager dan 120%? Dan is er geen winstdeling.
  • DELA kan, naast de jaarlijkse indexering, de premie jaarlijks veranderen als de dekkingsgraad én de rente bijzonder laag zijn. Dit noemen we de premiemaatregel.

Het verschil tussen de premie per jaar met en zonder winstdeling

Grafiek toont het verschil in premie per jaar van het DELA UitvaartPlan met én zonder winstdeling

Deze grafiek is een voorbeeld. Er is gerekend met voorbeeldbedragen.

In de afbeelding hierboven geven we het verschil aan tussen de stijging van een jaarpremie met én zonder winstdeling. Zoals je ziet, stijgt de premie zonder winstdeling sneller dan de premie met winstdeling. Om de verzekering waardevast te houden, stijgt de verzekerde waarde. En daardoor stijgt ook de premie. Doordat wij onze winstdeling gebruiken om deze premie stijging te beperken zal onze premie op lange termijn minder hard omhoog gaan. Je betaalt dus minder premie op lange termijn door onze winstdelingsregeling.

Klik hier om de data die bij de grafiek hoort te bekijken
Jaar Premie (per jaar) met winstdeling Premie (per jaar) zonder winstdeling
2022 € 72 € 72
2027 € 82 € 85
2032 € 92 € 100
2037 € 104 € 117
2042 € 118 € 137
2047 € 134 € 161
2052 € 151 € 189

 

De voorbeeld berekening is gebaseerd op deze uitgangspunten:

  • DELA UitvaartPlan in diensten (basis pakket)
  • Aanvangsleeftijd 30 jaar
  • Premiebetaling tot aan overlijden
  • Jaarlijkse winstdeling 50%
  • Jaarlijkse uitvaartkostenstijging 1,73%

Hoeveel moet ik verzekeren?

Bereken in 2 minuten wat de kosten van een crematie of begrafenis zijn. Zo krijg je een beeld van wat een uitvaart ongeveer kost en welk bedrag je kunt verzekeren.