Wat doet DELA met winst?

DELA is een coöperatie zonder winstoogmerk. Dat betekent echter niet dat DELA geen winst wil maken. Wanneer DELA winst maakt gebruiken we deze onder andere om de premiestijging van het UitvaartPlan beperkt te houden. Dit is de winstdeling van DELA.

Chat met onze medewerkers

Hoe zit de winstregeling in elkaar?

Een uitvaartverzekering die doet wat we beloven; niet alleen nu, maar ook in de verre toekomst. Daarom is het belangrijk dat een uitvaartverzekering waardevast is. Waardevast houden van een verzekering kost geld. Als coöperatie streven we er naar om de premiestijging zoveel mogelijk te beperken zodat de verzekering betaalbaar blijft. Dat doen we door onze unieke winstdelingsregeling. De precieze uitwerking van deze regeling is vastgesteld door de Algemene Vergadering van coöperatie DELA. Dit heet de gedragslijn winstdeling.

Hoe ziet de gedragslijn winstdeling van het DELA UitvaartPlan er uit?

In de winstdelingsregeling zijn drie dingen belangrijk. 
Op de eerste plaats bewaken we nauwlettend de ontwikkeling van de gemiddelde uitvaartkosten. Dat doen we door scherp in te kopen en te letten op de kosten.
Daarnaast nemen we een gedeelte van de premiestijging voor onze rekening. Hoe groot dit gedeelte is, is afhankelijk van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft aan of DELA haar verplichtingen in de toekomst kan nakomen. 
Is de dekkingsgraad groter dan 210%? Dan vindt volledige winstdeling plaats. Ligt de dekkingsgraad tussen 120% en 210%? Dan is sprake van gedeeltelijke winstdeling. Bij een dekkingsgraad lager dan 120% is er geen winstdeling.
Het is ook mogelijk dat er geen winstdeling is en de premie extra wordt verhoogd. Dat is het geval als de rente onder de 1% duikt én de dekkingsgraad lager is dan 120%.

Wanneer kan DELA de premie veranderen?

Is de rente lager dan 1% én de dekkingsgraad lager dan 120%? Dan brengen we extra premie in rekening. Bij een dekkingsgraad onder de 110% is de extra premie die wij vragen nog wat hoger. Dit noemen we de premiemaatregel.