Meer informatie over onze dekkingsgraad

Chat met onze medewerkers

Winstdeling en dekkingsgraad

We nemen zelf een deel van de premiestijging voor onze rekening door onze winstdelingsregeling. Hoe groot dit deel is, is afhankelijk van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft aan of wij onze verplichtingen in de toekomst kunnen nakomen. Is de dekkingsgraad hoger dan 210%? Dan vindt volledige winstdeling plaats. Ligt de dekkingsgraad tussen 120% en 210%? Dan is sprake van gedeeltelijke winstdeling. Winstdeling is dan naar evenredigheid. Is de dekkingsgraad lager dan 120%? Dan is er geen winstdeling.

Premiemaatregel

Is de dekkingsgraad lager dan 120% en komt de rente onder de 1%? Dan is er geen winstdeling én kunnen wij de premie extra verhogen. De premieverhoging is 75% van het verschil tussen de 20-jaars rente en 1%.

Voorbeeld: Stel dat de dekkingsgraad lager is dan 120% en de 20-jaars rente = 0,6%. De extra premieverhoging is dan 75% van (1%-0,6%) = 0,3%. Is de dekkingsgraad onder de 110%? Dan is de extra premie die wij vragen nog wat hoger. Dit noemen we de premiemaatregel.

Berekening van de dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft aan hoeveel geld wij hebben om toekomstige verzekeringsuitkeringen van te betalen. De dekkingsgraad wordt berekend door de waarde van onze beleggingen te delen door de waarde van onze verplichtingen. Met onze verplichtingen bedoelen we de verzekerde  bedragen die wij in de toekomst verwachten te moeten uitkeren.

Alle financiële ontwikkelingen hebben gevolgen voor onze dekkingsgraad, maar het allerbelangrijkste is de stand van de rente. 
De stand van de rente heeft namelijk invloed op de huidige waarde van onze toekomstige verzekeringsuitkeringen. Maar ook op die van onze beleggingen in vastrentende waarden. Dit zijn bijvoorbeeld obligaties. Andere ontwikkelingen die een rol spelen zijn:

de hoogte van de aandelenkoersen;
de waarde van ons vastgoed;
het aantal verzekerden bij ons dat overlijdt;
de ontwikkeling van onze kosten;
het aantal en het soort verzekeringen  dat wij hebben.

Ontwikkeling van de dekkingsgraad

De onderstaande grafiek laat de ontwikkeling zien van onze dekkingsgraad en de twintig jaar vaste rente. Hierin is te zien hoe de rentestand en onze dekkingsgraad  met elkaar te maken hebben. Voor de winstdeling kijken wij ieder jaar naar onze gemiddelde dekkingsgraad in het voorafgaande kalenderjaar.

Ontwikkeling Dekkingsgraad