De dekkingsgraad van DELA

Op deze pagina leest u meer over de dekkingsgraad van DELA.

Chat met onze medewerkers

De dekkingsgraad geeft aan hoeveel geld wij hebben om toekomstige verzekeringsuitkeringen van te betalen. De dekkingsgraad wordt berekend door de waarde van onze beleggingen te delen door de waarde van onze verplichtingen. Met onze verplichtingen bedoelen we de verzekerde  bedragen die wij in de toekomst verwachten te moeten uitkeren.

Alle financiële ontwikkelingen hebben gevolgen voor onze dekkingsgraad, maar het allerbelangrijkste is de stand van de rente. 
De stand van de rente heeft namelijk invloed op de huidige waarde van onze toekomstige verzekeringsuitkeringen. Maar ook op die van onze beleggingen in vastrentende waarden. Dit zijn bijvoorbeeld obligaties. Andere ontwikkelingen die een rol spelen zijn:

de hoogte van de aandelenkoersen;
de waarde van ons vastgoed;
het aantal verzekerden bij ons dat overlijdt;
de ontwikkeling van onze kosten;
het aantal en het soort verzekeringen  dat wij hebben.

De onderstaande grafiek laat de ontwikkeling zien van onze dekkingsgraad en de twintig jaar vaste rente. Hierin is te zien hoe de rentestand en onze dekkingsgraad  met elkaar te maken hebben. Voor de winstdeling kijken wij ieder jaar naar onze gemiddelde dekkingsgraad in het voorafgaande kalenderjaar.