• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 
 

Jouw digitaal nalatenschap

Maak met de digitale checklist inzichtelijk waar jij online actief bent en voorkom dat je nabestaanden straks lastige keuzes moeten maken over jouw online accounts.

 

Welke spelregels gelden er voor je digitale nalatenschap?

Tegenwoordig krijgt bijna iedereen na het overlijden van een dierbare te maken met, naast de materiële erfenis, een digitale nalatenschap. Doordat de meeste Nederlanders zo goed als niets vooraf regelen op dit gebied, blijven de nabestaanden met veel vragen en zorgen zitten. Terwijl juist de combinatie van je fysieke én je digitale wilsbeschikking kan bijdragen aan de rouw- en verliesverwerking van je nabestaanden.

Weet jij hoe groot jouw digitale voetafdruk is?

2020 is het jaar waarin de oudste millennials alweer hun veertigste verjaardag vieren. De generatie die heel lang symbool stond voor digitale vernieuwing, is opeens zelf volwassen. En is ingehaald door de Generatie Z, die op online gebied nog vele malen veeleisender is. Maar wat is nu de omvang van de digitale voetafdruk van een millennial? Sander van der Meer van Digital Life Legacy deed hier onderzoek naar en presenteerde de uitkomst op het #digitalenalatenschap2020-evenement in Amsterdam. 

De veertigjarige vrijwilliger wiens digitale leven nageplozen werd stond zelf op het podium om de ruim 40.000 pagina’s A4 toe te lichten die hij door de jaren heen ongemerkt verzameld heeft op het internet: e-mails, foto’s, video’s, social media, cloud-bestanden et cetera. Een immense voorraad, waarbij het opruimen van de schuur of zolder een klein klusje lijkt. Weet jij al wat je wilt dat je nabestaanden zien wanneer ze jou later opzoeken op internet?
Digitale nalatenschap
Wat moet er gebeuren met jouw online accounts als je er niet meer bent? Lees praktische tips, tools en interviews met experts.

Onderzoek naar digitale uitvaartwensen

Tijdens #digitalenalatenschap2020 werden resultaten gepresenteerd uit het landelijk onderzoek naar wensen over digitale nalatenschap. In totaal deden er 415 respondenten op vrijwillige basis mee aan de uitvoerige vragenlijst, die zowel wensen in kaart bracht voor het eigen fysieke als het digitale afscheid. Maar liefst 67% wil de eigen digitale nalatenschap al bij leven plannen, 12% heeft dit al gedaan en 6% wil van tevoren niets plannen.

Wensen voor social media

Als het gaat over je digitale nalatenschap dan leggen de meeste mensen direct de link met social media. Ruim de helft van de respondenten wil dat zijn of haar profielen verwijderd worden. Nog eens 20% weet het niet direct, ruim 14% kiest voor een In Memoriam status en 5% zegt de profielen te willen overdragen aan familie of vrienden.

Je wachtwoorden veilig achterlaten voor je nabestaanden?

Waar blijft de wetgeving?

De huidige privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is niet van toepassing op mensen die zijn overleden. De rechten die je nu hebt over jouw eigen data, komen te vervallen op het moment dat je er niet meer bent en gaan dus niet automatisch over op je nabestaanden. Zo kunnen je nabestaanden wel eigenaar worden van je telefoon of laptop, maar je online accounts kunnen zij niet erven. Het inloggen met gebruikersnamen en wachtwoorden op online accounts van de overledene is dan ook eigenlijk niet toegestaan. Hoe goed we dus ook denken onze privacy geregeld te hebben via bijvoorbeeld de AVG, die rechtsbescherming houdt op na je overlijden. Daardoor heb je niet de vrijheid om je opgebouwde digitale voetafdruk rechtmatig aan nabestaanden over te dragen. Zij kunnen hierdoor in een periode van verlies en rouw, het afscheid van je digitale persoonlijkheid niet zomaar meenemen in je fysieke afscheid.

Nieuwe wetgeving op komst

Er is gelukkig nieuwe wetgeving in de maak die dit probleem probeert op te lossen. Ook DELA is een van de adviserende partijen die de tijdelijke Kamercommissie ‘Digitale toekomst’ van praktische informatie voorziet. Doel van de commissie is om de behoefte te verkennen aan eerlijke en toekomstvaste wet- en regelgeving voor privacy na overlijden. Wil je überhaupt online vindbaar blijven na je overlijden? Allemaal zaken waarbij wetgeving op termijn kan helpen.

Ingewikkelde klus; wij helpen je op weg

Het is verstandig om je nabestaanden te laten weten wat er met jouw digitale nalatenschap moet gebeuren na je overlijden. Met deze checklist voor nabestaanden helpen we jou inzichtelijk maken waar je online actief bent en of je accounts bijvoorbeeld wel of niet moeten worden verwijderd. Zo voorkom je dat jouw nabestaanden straks lastige keuzes moeten maken over jouw online accounts.