• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 
 

Stappenplan

Hoe moeilijk het ook is: na het verlies van een dierbare gaat het leven door. Een passend afscheid is een eerste stap binnen het rouwproces. Dit stappenplan voor het regelen van een uitvaart helpt je op weg.

 

Uitvaartverzorger Eelco: ‘Ik ontzorg de nabestaanden, zodat zij zich kunnen richten op het afscheid.’

Een uitvaart is een emotionele gebeurtenis. Je neemt afscheid van een dierbare die erbij was toen je je eerste stapjes zette, je hand pakte toen niemand anders het deed of ‘ja, ik wil’ beloofde én waarmaakte. Eelco, uitvaartverzorger bij coöperatie DELA, vertelt wat een uitvaartverzorger allemaal doet voor de nabestaanden bij het regelen van een uitvaart. Of je nu wel of geen uitvaartverzekering hebt, speelt daarbij geen rol.

Hoe help je nabestaanden om zo persoonlijk mogelijk afscheid te nemen van de overledene?

‘Eén van de eerste dingen die ik doe als ik de nabestaanden spreek, is vragen om foto’s. Ik vraag wie hun dierbare was en wat hij of zij voor hen betekende. Op die manier krijg ik een beeld van het leven van hun dierbare en kan ik me inleven in het verdriet dat zijn of haar gemis oproept.’

Soms heeft de overledene concrete uitvaartwensen uitgesproken en vastgelegd, bijvoorbeeld in een wensenboekje. Die wensen vormen dan het uitgangspunt van het gesprek met Eelco – en daarmee van het afscheid. Omdat er vaak meer mogelijk is dan mensen denken, denkt Eelco altijd actief mee. ‘In de woning van de overledene ontdek ik vaak bijzondere dingen. Valt me bijvoorbeeld op dat iemand zelf schilderde, stel ik voor de eigen schilderijen op te hangen in de aula van het crematorium. Dat soort dingen zijn heel waardevol, ze maken een afscheid persoonlijk.’

Een persoonlijk afscheid, ook als je niet verzekerd bent

Ook zonder verzekering helpen onze mensen je bij het regelen van een persoonlijk afscheid.

Hoe ontzorg je de nabestaanden op praktisch vlak?

‘Al tijdens ons eerste gesprek maak ik een agenda voor de dagen tot en met de uitvaart. Ik schrijf stap voor stap op wat de nabestaanden moeten doen, bijvoorbeeld: donderdag 12 uur, aanleveren prentje. In hun grote verdriet overzien mensen vaak niet wat er allemaal geregeld moet worden, dus zo’n gedetailleerde planning is een belangrijk houvast.’

Als Eelco moet bijspringen omdat er sprake is van buitengewone omstandigheden of omdat de nabestaanden even vastlopen in hun verdriet, doet hij dat natuurlijk ook. ‘Als er bijvoorbeeld iemand onverwacht overlijdt in het buitenland, is er vaak minder tijd om alles te regelen. Ik neem dan dingen over van de nabestaanden, zoals het bestellen van de bloemen.’

Daarnaast regelt Eelco andere praktische zaken die komen kijken bij een overlijden, zoals aangifte van overlijden doen bij de gemeente en het opvragen van de akte van overlijden. ‘Het is de taak van een begrafenisondernemer om de nabestaanden te ontzorgen.’

Wat beteken je als uitvaartverzorger tijdens de uitvaart?

Op de dag van de uitvaart moeten de nabestaanden en gasten zich volledig kunnen richten op het afscheid nemen. Eelco zorgt er daarom voor dat alles volgens planning verloopt en bewaakt iedere stap van de uitvaart – tot in het kleinste detail. ‘Bij grote uitvaarten lopen er bijvoorbeeld vaak meerdere familieleden achter de kist aan. Om te voorkomen dat ze daarna geen zitplaats kunnen vinden, hou ik van tevoren het precieze aantal plekken voor ze vrij. Dit soort details zijn heel belangrijk: ze voorkomen onrust en geven de nabestaanden alle ruimte voor hun emoties.’

Welke rol speel je na de uitvaart?

Na het afscheid nemen Eelco’s collega’s van nabestaandenzorg contact op over het verlenen van praktische en financiële steun, zoals het goed afwikkelen van de nalatenschap. ‘Een paar dagen of weken na het afscheid bel ik ook zelf de nabestaanden om te vragen hoe het met ze gaat en of ik nog iets voor ze kan betekenen. Een uitvaart is een intensief en emotioneel proces. Ik vind het belangrijk om dat goed en persoonlijk ‘af te ronden’ samen.’

Maakt het uit of mensen verzekerd zijn of niet?

‘Nee. Als uitvaartverzorger behandel ik alle nabestaanden met toewijding en zorg. Dáár draait het voor mij om – niet om de hoogte van het budget of het wel of niet hebben van een uitvaartverzekering.’

Stap voor stap

Onze uitvaartverzorgers helpen je stap voor stap om de uitvaart persoonlijk en bijzonder te maken. Je staat er niet alleen voor en kunt erop vertrouwen dat wij je zoveel mogelijk (praktische) zorgen uit handen nemen. Samen proberen we het afscheid zo vorm te geven dat er waardevolle herinneringen gemaakt kunnen worden voor later. Met het stappenplan uitvaart regelen weet je wat er op je af komt.