• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Roparun

Roparun is een jaarlijkse estafetteloop van ruim 500 kilometer waarbij deelnemers geld inzamelen voor de palliatieve zorg. Coöperatie DELA is hoofdsponsor van de Roparun en gaat helpen om de Roparun de komende jaren verder te groeien, zodat nog meer goede doelen gesteund kunnen worden.