• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 
 

Ontzorg je nabestaanden

Wil jij je nabestaanden ontzorgen en een uitvaartverzekering afsluiten? Voor een klein bedrag per maand is alles goed geregeld voor later..

 

98% van de leden beveelt de dienstverlening van DELA aan

Vier en een halve ster

Welke uitvaartkosten mag ik aftrekken van de belasting?

In Nederland kost een gemiddelde begrafenis 10.000 euro en een gemiddelde crematie 8.000 euro. Wist je dat je bepaalde begrafenis- en crematiekosten van de belasting mag aftrekken? In dit artikel geven we antwoord op de belangrijkste vragen over uitvaartkosten en de belastingdienst.

1. Zijn de kosten van een begrafenis aftrekbaar?

Ja, sommige begrafeniskosten zijn aftrekbaar. Niet van de inkomstenbelasting maar van de erfbelasting. Het gaat daarbij om standaard uitvaartkosten, zoals:

 • kleding en verzorging van de overledene;
 • rouwadvertenties, bloemen, condoleanceregister en rouw- en bedankkaarten;
 • urn of kist;
 • graf of andere rustplaats;
 • grafsteen en het plaatsen ervan;
 • koffietafel;
 • huur van de aula;
 • herdenkingsdienst of kerkdienst.

Let op: Had de overledene een uitvaartverzekering die (een deel van) deze kosten dekt? Dan moet je het deel dat de verzekeraar uitkeert van bovenstaande kosten aftrekken. Alleen de kosten die niet verzekerd zijn, trek je dus af van de erfbelasting.

2. Is een grafsteen aftrekbaar?

Ja, ook een (normale) grafsteen en de plaatsing ervan zijn aftrekbaar van de erfbelasting – als ze niet door een uitvaartverzekering worden vergoed.

3. Is een crematie aftrekbaar?

De belastingdienst maakt geen verschil tussen een begrafenis of crematie. De kosten zoals beschreven bij vraag 1 mag je dus ook van de erfbelasting aftrekken bij een crematie.

Vragen over belasting na overlijden?

Twijfel je welke uitvaartkosten jij mag aftrekken? Onze nabestaandenzorg helpt verzekerden van DELA de draad van het leven na een overlijden weer op te pakken. Ook met vragen over de belasting kun je bij ze terecht.

4. Welke kosten mag ik niet aftrekken?

Kosten die niet direct met de uitvaart te maken hebben, maar met de financiële afwikkeling van het overlijden, mag je meestal niet aftrekken van de erfbelasting:

 • Verklaring van erfrecht. Deze heb je nodig als je toegang wilt krijgen tot de bankrekeningen van de overledene. Met een verklaring van erfrecht toon je aan dat je erfgenaam bent.
 • De akte van verdeling. Hier staat in wie de erfgenamen zijn en hoe de erfenis wordt verdeeld.
 • De kosten van een uitbestede overlijdensaangifte inkomstenbelasting. In het jaar van overlijden moet je voor een overleden dierbare nog een keer aangifte inkomstenbelasting doen. Je kunt dit uitbesteden aan bijvoorbeeld een belastingadviseur, maar de kosten daarvoor mag je niet aftrekken.
 • De makelaarskosten als de woning van de overledene wordt verkocht.
 • De beloning voor een eventuele executeur. Een executeur regelt de erfenis namens de erfgenamen. Soms regelt hij of zij ook de begrafenis of crematie.

Let op: voor een overleden dierbare moet je aangifte inkomstenbelasting doen

Uitvaartkosten kunnen dus van invloed zijn op de erfbelasting die je betaalt. Doordat je bepaalde standaard uitvaartkosten mag aftrekken, kan de erfbelasting lager uitvallen. Op de inkomstenbelasting zijn de uitvaartkosten niet van invloed. Maar let op: voor het jaar waarin je dierbare is overleden, moet je voor hem of haar wél aangifte inkomstenbelasting doen. Dit doe je met het aangifteformulier F, dat je van de belastingdienst krijgt.

Of je nu een uitvaartverzekering hebt of niet: een overlijden kan van invloed zijn op de belastingaangifte. In dit artikel hebben we je zo goed mogelijk uitgelegd wat jou en je naasten te wachten staat. Zodat jullie je in een moeilijke periode kunnen richten op het belangrijkste: op een mooie manier afscheid nemen en de draad van het leven weer oppakken.

Heb jij al een DELA UitvaartPlan?

Met een uitvaartverzekering zorg je goed voor je nabestaanden. Als jou iets overkomt, komen er geen onverwacht hoge uitvaartkosten op ze af. Je kunt het DELA UitvaartPlan al afsluiten voor een klein bedrag per maand.