• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 
 

Leg je wensen vast

In ons online wensenboekje kun je eenvoudig aangeven hoe jouw afscheid eruit moet komen te zien. Je nabestaanden zien dan in een oogopslag welke zaken ze kunnen/moeten gaan regelen.

 

'Het geeft een goed gevoel om een aantal van mijn wensen op te schrijven voor mijn nabestaanden.'

Vier en een halve ster van de 5

Wanneer noemen we zorg 'palliatief'?

Helaas kunnen artsen er soms niet meer voor zorgen dat iemand beter wordt. Maar wanneer gebruik je de term palliatief? Wanneer is iemand palliatief? Palliatieve zorg is speciale zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Het kan jaren duren, in tegenstelling tot terminale zorg.

Verschil palliatieve en terminale zorg

Palliatieve zorg krijg je wanneer genezing niet meer mogelijk is. De arts bepaalt wanneer palliatieve zorg van start gaat. Wanneer iemand palliatief is. Terminale en palliatieve zorg worden weleens met elkaar verward, maar het zijn echt twee verschillende dingen. Van terminale zorg is sprake als verwacht wordt dat iemand niet meer dan drie maanden te leven heeft. Palliatieve zorg kan jarenlang duren, denk bijvoorbeeld aan de zorg voor mensen met dementie in een zorginstelling.

Wat betekent palliatieve zorg?

Palliatief betekent 'verlichtend'. Palliatieve zorg is niet alleen gericht op het verzachten van de lichamelijke pijn, ongemakken en andere symptomen die bij een ongeneeslijke ziekte onvermijdelijk zijn. Het is ook gericht op op psychische en spirituele ondersteuning. Denk aan ontspanningsoefeningen en gesprekken met dierbaren. Ook familieleden en naasten van de zieke maken een zware periode door. Daarom is er ook voor hen vaak ondersteuning mogelijk als onderdeel van palliatieve zorg.

Kwaliteit van leven

Het doel van palliatieve zorg is om de kwaliteit van leven van de patiënt zo hoog mogelijk te houden. Door op tijd met je (huis)arts en naasten te praten hierover, kun je ervoor zorgen dat je ook in het laatste deel van je leven de zorg krijgt die bij je past. Iemand die kanker heeft en uitbehandeld is kan bijvoorbeeld hele andere psychische en lichamelijke klachten hebben dan iemand met dementie.

Ga samen in gesprek

Wat doe je als iemand in je omgeving slecht nieuws heeft gekregen? Het is soms moeilijk om hierover een gesprek te beginnen. Deze kaartenset kan je hierbij helpen.

Thuis, hospice of verzorgingshuis?

Bij palliatieve zorg kunnen meerdere mensen betrokken zijn: mantelzorgers, artsen, verplegers en vrijwilligers. Vaak vindt de zorg thuis plaats. Als dat niet mogelijk is of te zwaar wordt, zijn er ook andere opties, zoals een bijna-thuis-huis, een hospice of een verzorgingshuis.

  • Een bijna-thuis-huis is een zorglocatiedie zoveel mogelijk op de situatie thuis probeert te lijken. In bijna-thuis-huizen werken ervaren vrijwilligers, maar blijft de zorg in handen van de eigen huisarts. Dat is anders bij een hospice, waar vaak een arts in dienst is en altijd eigen verplegers werken.
  • Een verzorgingshuis hoewel niet alle verzorgingshuizen een palliatieve afdeling hebben, is palliatieve zorg vaak mogelijk. Hiervoor is wel een doorverwijzing van een arts nodig. Er zijn ook verzorgingstehuizen met speciale geriatrische zorg. Dat is zorg voor kwetsbare ouderen, bijvoorbeeld met dementie.
  • Een dagcentrum voor palliatieve verzorging biedt overdag opvang en verzorging aan palliatieve patiënten. Op die manier hoeven zij niet naar een ziekenhuis als er geen vaste zorg thuis is.
Aan een verblijf in een bijna-thuis-huis, hospice of verzorgingshuis zijn kosten verbonden. Vaak kan dit vergoed worden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Wat zijn jouw wensen?

Er zijn verschillende manieren om je uitvaartwensen vast te leggen. Zo kun je zelf je wensen online invullen, opschrijven in een wensenboekje of een gesprek aanvragen met een coöperatieconsulent of uitvaartverzorger van DELA. Van de tekst op de rouwkaart tot de invulling van de het afscheid: alles kan op jouw manier gedaan worden als je dat van te voren vastlegt.