• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 
 

DELA Fonds

Door samen iets goeds te doen voor een ander geven we het leven meer betekenis. Bij het Fonds kan iedereen in Nederland projecten indienen die aansluiten bij één van de thema's van het Fonds.

 

In het zonnetje: ouderinitiatief ’t Clockhuys in Asten

Onlangs ontving coöperatie DELA de vier miljoenste verzekerde. Daar zijn wij trots op en dankbaar voor. Het feit dat DELA zo veel verzekerden telt, in Nederland en het buitenland, is een verdienste van alle mensen die al zo lang bij ons verzekerd zijn én alle nieuwkomers. Vele kleintjes maken samen sterk. Daardoor kunnen wij met vier miljoen mensen er zijn voor elkaar, elkaars lasten dragen en betekenis geven aan het leven.

Om deze mijlpaal samen te vieren gingen wij op zoek naar families die dit ook uitdragen en zich samen inzetten voor een goed doel. In ons ledenmagazine Kroniek plaatsten we een oproep waarin we vroegen wie zo’n familie kent en wat hun verhaal is. Uit alle mooie inzendingen hebben we vier families gekozen. Zij zijn door het DELA Fonds (verdiend) in het zonnetje gezet.

't Clockhuys

Mia Smith zag in ledenmagazine Kroniek de oproep van het DELA Fonds en dacht direct aan haar dochter. Mia’s dochter maakt deel uit van ouderinitiatief ’t Clockhuys in Asten, een particulier wooninitiatief voor kinderen met een verstandelijke beperking. Samen hebben zij gerealiseerd dat een appartementencomplex in Asten werd getransformeerd tot een kleinschalig wooncomplex voor jongeren met een licht verstandelijke beperking, die in staat zijn om met enige vorm van begeleiding en zorg zelfstandig te wonen. Mia’s kleindochter Iris is een van de bewoners van 't Clockhuys.
Met elkaar, voor een ander
Benieuwd welke andere drie families zich met elkaar inzetten voor een ander? Lees het verhaal van Stichting BreiBoezem, Sundar India en Stichting Brabantse Hart in Aktie

Als oma van Iris weet Mia waar (ouders van) kinderen met een verstandelijke beperking dagelijks mee te maken krijgen. Juist voor deze groep jongeren is het van belang een thuis te hebben waar je je op je gemak en veilig voelt. Een plek waar je de zorg, aandacht, rust en waardering voelt die je nodig hebt.

In oktober namen Iris en de andere bewoners hun intrek in het appartementencomplex in Asten. Een spannende maar bijzondere gebeurtenis. Mia is buitengewoon trots op haar dochter en de andere ouders die ouderinitiatief ’t Clockhuys (letterlijk) vanaf de grond hebben opgebouwd. Er vloeiden dan ook tranen toen haar brief werd geselecteerd door het DELA Fonds. 

In het zonnetje 

Op donderdag 26 september bezocht Anna-Geertje van het DELA Fonds Iris en haar oma in het nieuwe zorgcomplex. Met mooie woorden werden de initiatiefnemers in het zonnetje gezet. Ook werd door het DELA Fonds een cheque overhandigd waarmee de gemeenschappelijke ruimte verder kan worden aangekleed. Meer weten over ouderinitiatief ’t Clockhuys? Kijk op www.tclockhuysasten.nl.

DELA Fonds

Het DELA Fonds heeft als slogan ‘met elkaar voor een ander’. Dat is niet voor niets. Door samen iets goeds te doen voor een ander geven we het leven meer betekenis. Om dat mogelijk te maken, heeft coöperatie DELA in 2007 het DELA Fonds opgericht. Bij het Fonds kan iedereen in Nederland projecten indienen die aansluiten bij één van de thema's van het Fonds: Verbinden van generaties en onbeperkt. Leden en medewerkers kunnen ook deelnemen aan activiteiten die het Fonds organiseert.