DELA logo
  • Klantenservice 040 260 16 36 Ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.

Veelgestelde vragen

Chat met onze medewerkers

Chat met onze medewerkers

Over het DELA LeefdoorPlan

Wat is een DELA LeefdoorPlan?
Het DELA LeefdoorPlan is een overlijdensrisicoverzekering waarmee u uw nabestaanden beschermt tegen financiële problemen als u komt te overlijden. Wanneer u of uw partner komt te overlijden is het voor uw nabestaanden niet altijd mogelijk om de lopende vaste lasten te betalen.

Bij een overlijdensrisicoverzekering betaalt u gedurende een vastgesteld aantal jaren (minimaal 10) een maandelijkse premie. Het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden van de verzekerde.
Wat zijn de kosten van een DELA LeefdoorPlan?
  • U bepaalt zelf de hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren. De premie die u betaalt, hangt onder andere af van uw leeftijd op het moment van uw aanvraag. U kunt kiezen voor een premiebetaling per maand, kwartaal, half jaar of jaar.
  • DELA brengt doorlopende poliskosten in rekening. Deze zijn € 13,00 bij jaarbetaling, € 6,63 bij halfjaarbetaling € 3,35 bij kwartaalbetaling en € 1,14 bij maandbetaling. De getoonde premies zijn altijd inclusief poliskosten.
  • U betaalt bij online afsluiten € 11,00 eenmalige distributiekosten. Deze brengen wij in de eerste 10 jaren tegelijk met uw premie in rekening, dit is € 0,09 per maand. Lees hier meer over onze dienstverlening en de bijbehorende distributiekosten.
Tot welke leeftijd kan ik een overlijdensrisicoverzekering afsluiten?
U kunt vanaf uw 16e tot uw 65e verjaardag een DELA LeefdoorPlan afsluiten.
Welk bedrag ik kan verzekeren?

U kunt kiezen voor een geldbedrag tussen € 10.000 en € 1.000.000 en de looptijd die u wenst. U kiest tevens of dit geldbedrag tijdens de hele looptijd gelijk blijft of daalt en op welke wijze dit gebeurt.

Wat is de minimale/maximale looptijd van een DELA LeefdoorPlan?

De minimale looptijd voor een DELA LeefdoorPlan is 10 jaar. De maximale looptijd is tot 75-jarige leeftijd van de verzekerde.

Vanaf welk moment ben ik verzekerd?

U bent verzekerd zodra wij de eerste premie hebben ontvangen, maar niet eerder dan vanaf de ingangsdatum van de verzekering.

Voorlopige dekking

Tot de ingangsdatum van de verzekering heeft u een voorlopige dekking. Deze gaat in nadat wij de verzekeringsaanvraag hebben ontvangen en geldt in eerste instantie alleen voor overlijden als het directe en uitsluitende gevolg van een ongeval. Nadat wij de verzekerde(n) hebben geaccepteerd en de polis hebben afgegeven geldt de voorlopige dekking voor overlijden als gevolg van alle oorzaken. De voorlopige dekking kent een maximum van € 200.000.

De voorlopige dekking eindigt:
  • Op ingangsdatum van de verzekering zoals vermeld op de polis of;
  • Maximaal 3 maanden later nadat wij de verzekeringsaanvraag hebben ontvangen of;
  • Indien de aangevraagde verzekering komt te vervallen of niet door ons wordt geaccepteerd.
Verder gelden voor de voorlopige dekking dezelfde voorwaarden als voor de verzekering die u heeft aangevraagd.
Heeft roken invloed op de premie?

Voor personen die niet roken, hebben wij een lager niet-rokentarief. U heeft recht op het niet-rokentarief als de verzekerde niet rookt en minimaal 24 maanden direct hiervoor niet heeft gerookt. Wij stellen het gebruik van nicotine houdende middelen gelijk aan roken. Denk bijvoorbeeld aan nicotinepleisters, nicotinekauwgom.

Tussentijds stoppen met roken

Stopt u tijdens de duur van de verzekering met roken? En heeft u dat minimaal 24 maanden volgehouden? Dan kunt u ook gebruik maken van het lagere niet-roken tarief. Daarvoor is een schriftelijke verklaring nodig dat de verzekerde voldoet aan de voorwaarden voor niet-roken. Een formulier hiervoor kunt u bij DELA opvragen.

Tussentijds beginnen met roken

Als de verzekerde (opnieuw) begint met roken of met het gebruik van nicotinehoudende middelen, zijn u en de verzekerde verplicht dit direct aan ons te melden. Vanaf dat moment geldt het rokentarief. Het is belangrijk dat u een verandering van het rookgedrag op tijd en schriftelijk aan ons meldt. Een onjuiste niet-rokenpremie leidt tot een vermindering van een uitkering met 40% (algemene voorwaarden - artikel 8).

  • 040 260 16 36 Bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.
  • 040 260 16 36 Bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.