• Klantenservice 040 260 16 36 Ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.

Uw DELA UitvaartPlan opzeggen

Denkt u erover na om uw uitvaartverzekering te stoppen? Op deze pagina leest u daar meer over. En hoe u per situatie uw uitvaartverzekering kunt stopzetten. Let op, alleen de verzekeringnemer kan de verzekering opzeggen.

Het nut van een uitvaartverzekering

U heeft uw uitvaartverzekering waarschijnlijk ooit afgesloten, zodat u zeker weet dat uw nabestaanden zich niet druk hoeven te maken over de uitvaartkosten. Een eenvoudige uitvaart kost volgens de Consumentenbond namelijk zo’n € 7.500 (2020). En Over 30 jaar zijn deze kosten al snel opgelopen tot € 13.500. Bij DELA stijgt de waarde van uw uitvaartverzekering automatisch mee als de uitvaartkosten stijgen. Bovendien bent u met een uitvaartverzekering niet alleen verzekerd voor de kosten van een uitvaart. Heeft u een Dienstenverzekering, dan krijgen uw nabestaanden ook hulp en zorg bij het regelen van de uitvaart. En daar komt vaak meer bij kijken dan u denkt.

Wat gebeurt er als u uw uitvaartverzekering opzegt?

De einddatum van de verzekering is de datum van overlijden van een verzekerde. U kunt de verzekering eerder stopzetten. We noemen dit afkopen. U bent dan niet meer verzekerd voor de uitvaartkosten. Dit betekent dat u de kosten van een uitvaart zelf moet betalen. De eventuele afkoopwaarde maken we over naar uw rekening. De afkoopwaarde is de waarde van uw verzekering min de afkoopkosten van € 150. Bij gedeeltelijke afkoop zijn de afkoopkosten € 90.

U kunt opzeggen per premievervaldatum. Dit is de datum waarop de premie moet worden betaald. Dat kan per maand, per kwartaal, per half jaar of jaar zijn. Het verzoek om de verzekering op te zeggen moeten wij dan een maand voor de premievervaldatum hebben binnengekregen. Bijvoorbeeld: u betaalt elk jaar de premie op 1 juli, dan hebben wij het verzoek tot opzegging uiterlijk 1 juni nodig.

Welke situatie is voor u van toepassing?

Ik wil overstappen naar een andere verzekering 

Ik vind een uitvaartverzekering overbodig

Ik heb geen geld voor een uitvaartverzekering

Ik weet niet wat ik krijg bij deze verzekering

Verandering gezinssituatie (scheiding / zelfstandig wonen)