• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Chat met onze medewerkers

Over de overname

De voorgenomen overname ging in 2020 niet door. Waarom nu wel? 

In 2019 hadden DELA en Yarden al het plan voor een overname. Voor DELA was het belangrijk dat Yarden zelfstandig financieel in herstel zou blijven. De plannen die Yarden hiervoor had, werden door de rechter afgekeurd. Hierdoor was het risico dat er veel geld geclaimd zou worden te groot. Daarom is het overnameplan toen gestaakt. Het zou niet eerlijk zijn voor de leden van DELA om hoge kosten te maken voor financiële verplichtingen naar de leden van Yarden toe. 

Begin 2021 werd duidelijk dat het herstelplan toch mocht. Het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) en het Gerechtshof hebben Yarden toestemming gegeven om de polisvoorwaarden van de pakketpolissen eenzijdig te wijzigen, in het belang van alle leden van Yarden. Hierdoor is het risico op claims afgenomen. Belangrijk voor DELA is bovendien dat de Consumentenbond dit besluit steunt. 

 

Gaat de overname niet ten koste van de DELA-leden? Draaien zij straks op voor de kosten van de overname?
Nee, DELA is een financieel zeer solide bedrijf en er zijn ook voordelen voor de leden van DELA. Zo ontstaan er extra mogelijkheden om de inflatie van de uitvaartkosten onder controle te houden en verwachten wij de komende jaren juist een mindere premiestijging dankzij de overname. Tegelijkertijd kunnen we met de buffers van coöperatie DELA de polishouders van Yarden continuïteit bieden. Gezamenlijk staat het nieuwe collectief dus sterker.
Is er sprake van een fusie of een overname?
Het wordt een overname. DELA neemt de verzekeraar, uitvaartverzorging en deelnemingen van Yarden over. Het samenvoegen van de verzekeraars is in juridische zin een fusie, zodat het Yarden-vermogen naar DELA kan. De praktische werking is dat DELA Yarden overneemt.
Kan DELA deze overname wel betalen?
DELA is en blijft een financieel heel gezonde coöperatie van vier miljoen verzekerden. Uw premies zijn bij ons veilig en wij garanderen een waardige uitvaart. Er zijn overnamekosten, maar dankzij onze hoge buffers blijft onze financiële positie sterk. Dankzij de overname wordt ons beleggingskapitaal uitgebreid. Hiermee groeit op termijn de kans op winstdeling. Ook krijgen we er uitvaartcentra en crematoria bij, waardoor we in heel het land uitvaarten in onze eigen locaties kunnen verzorgen. 
Waarom doet DELA deze overname?
Er zijn voor elkaar. Vanuit die gedachte neemt DELA Yarden over: een sterke partij helpt een verzwakte partij, zodat er één nog sterkere groep ontstaat. Leden van Yarden komen bij een financieel stabiele verzekeraar. Voor pakketpolishouders is een regeling in het leven geroepen: nabestaanden hoeven niet bij te betalen op de pakketdekking als zij gebruikmaken van de eigen uitvaartorganisatie. Tegelijkertijd wordt de keuze uit eigen uitvaartlocaties voor iedereen groter.
Wat betekent deze overname voor mijn premie en mijn voorwaarden als DELA-verzekerde?

Door deze overname gaan de premies niet omhoog. Met Yarden erbij ontstaat een nog sterker collectief in Nederland, dat zorgt dat mensen een waardig afscheid kunnen krijgen. Praktisch betekent dit:  

  • Voortaan landelijke dekking van eigen uitvaartcentra en crematoria.  
  • Extra kans op winstdeling: het vermogen van de coöperatie groeit door extra premie-inkomsten en door het beleggen van het Yarden-vermogen.  
  • Lagere premiestijging door betere inkoop- en schaalvoordelen.  

Algemeen

Wanneer word ik geïnformeerd over de overname?
Alle Yarden polishouders met een sommenverzekering en/of pakketpolis en de deposanten met het product Yarden Uitvaartsparen hebben in de eerste helft van augustus 2021 een brief van DELA ontvangen.
Wat gebeurt er verder nu Yarden is overgenomen door DELA?
Voor het samenvoegen en integreren van Yarden neemt DELA ruim de tijd. Uiterlijk in 2023 wil DELA klaar zijn. DELA streeft ernaar om de personele gevolgen zoveel mogelijk te beperken.
Welke Yarden klanten ontvangen een brief over de overname van DELA?
Alle Yarden polishouders met een naturasommen en/of pakketpolis en de deposanten met het product Yarden Uitvaartsparen hebben in de eerste helft van augustus 2021 een brief van DELA ontvangen.
Wanneer verdwijnt de naam Yarden?
Het afronden van de samenvoeging van Yarden en DELA kost veel tijd; we doen ons best om dit binnen twee jaar rond te hebben en hopelijk al eerder dan dat. Uiteraard laten wij het u weten als het zover is. Tot die tijd kunt u nog brieven of e-mails van Yarden ontvangen.
Ik heb een brief ontvangen, maar ben geen klant (meer) van Yarden. Hoe zit dat?
Als u een brief op uw naam en adres heeft ontvangen, is er zeer waarschijnlijk toch nog een lopende verzekering bij Yarden. Mogelijk zelfs zonder dat u nog premie verschuldigd bent. Wilt u contact opnemen met Yarden om vast te stellen waarvoor u nog bent verzekerd? Zie yarden.nl/service.
De (contact)gegevens in mijn brief kloppen niet. Waar kan ik een wijziging doorgeven?
Wilt u een wijziging doorgeven? Dat kunt u doen via deze pagina op de website van Yarden. 
Ik heb een klacht, waar en hoe kan ik die nu indienen?
Voor meer informatie over het indienen van een klacht of het delen van een compliment, gaat u naar: dela.nl/klachten
Ik heb geen brief ontvangen, wat nu?

Alle Yarden polishouders met een sommenverzekering en/of pakketpolis en de deposanten met het product Yarden Uitvaartsparen hebben in de eerste helft van augustus 2021 een brief van DELA ontvangen. Heeft u deze brief niet ontvangen? Download de brief en bijlage via onderstaande link of vraag uw persoonlijke brief aan via yarden.nl/service.  

Brief aan Yarden leden met een pakketpolis

Brief aan Yarden leden met een sommenverzekering

 

 

Wat betekent het voor mijn verzekering?

Kan ik nu ook weer nieuwe Yarden-verzekeringen afsluiten?
Nee, dit is bij Yarden niet meer mogelijk. In bepaalde gevallen is het nog wel mogelijk om uw kind aan te melden voor gratis kinderdekking of als uw kind 18 jaar is geworden. Dit staat in uw polisvoorwaarden. Ook verhogen van het verzekerde bedrag bij bijvoorbeeld een Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering is nog mogelijk, na medische acceptatie. U kunt voor een nieuwe verzekering uiteraard wel bij DELA terecht. Klik hier om deze te bekijken.
DELA gaat nabestaanden compenseren die de afgelopen jaren ten onrechte hebben bijbetaald op de verzekerde diensten in een Yarden-pakketpolis. Voor wie geldt dit wel/niet?
In de periode 2007-2018 beschouwde Yarden een pakketpolis ten onrechte als een geldverzekering. Nabestaanden ontvingen daarom te weinig vergoeding voor de verzekerde diensten op een pakketpolis. 

Yarden is vanaf juli 2019 bezig om deze nabestaanden geld terug te geven. DELA gaat actief door met deze compensatie. Inmiddels hebben al veel mensen geld teruggekregen.

De compensatie geldt niet voor nabestaanden die in de periode vanaf 1 januari 2020 tot 2 augustus 2021 hebben bijbetaald op de verzekerde diensten in een Yarden-pakketpolis. Zij vallen niet in de categorie ‘ten onrechte’. 

Voor nieuwe gevallen vanaf 2 augustus 2021 geldt dat DELA bijbetaling op het verzekerde pakket uitvaartdiensten van Yarden de komende 10 jaar helemaal compenseert als het eigen uitvaartbedrijf de uitvaart verzorgt.  
 
Heeft de overname gevolgen voor mijn verzekering bij Yarden?
Nee, u blijft precies verzekerd zoals u nu bent. Uw verzekerd pakket blijft zoals het is; daarnaast heeft DELA een regeling getroffen voor Yarden-leden met een pakketpolis. Bij vragen of wijzigingen staat de klantenservice van Yarden voor u klaar. U bereikt hen via yarden.nl/service. Als u een overlijden moet melden, dan meldt u dit ook bij Yarden. Zij regelen samen met u een afscheid naar wens.
Wat betekent deze overname voor de pakketpolishouders?
De diensten in het pakket kosten meer dan wat er is verzekerd. Sinds 2020 moeten nabestaanden het verschil zelf bijbetalen. Hiervoor heeft DELA een regeling getroffen. De regeling bestaat uit twee delen:  

1. Nabestaanden van verzekerden met een pakketpolis hoeven de eerste 10 jaar vanaf overname niet bij te betalen voor de verzekerde diensten in het verzekeringspakket, als de uitvaart wordt geregeld, verzorgd en uitgevoerd door de eigen uitvaartorganisatie.  

2. Daarnaast hebben we geld gereserveerd, waarmee we de verzekerde waarde van uw pakketpolis elk jaar mogelijk iets laten stijgen.  

Hoe werkt de regeling voor pakketpolishouders?
Nabestaanden van verzekerden met een pakketpolis hoeven nu de eerste 10 jaar vanaf overname niet bij te betalen voor de verzekerde diensten in het verzekeringspakket, als de uitvaart wordt geregeld, verzorgd en uitgevoerd door de eigen uitvaartorganisatie. Na tien jaar betalen nabestaanden wel bij. DELA heeft geld gereserveerd, waarmee de verzekerde waarde van uw pakketpolis elk jaar mogelijk iets stijgt. Hierdoor is het bedrag dat nabestaanden moeten bijbetalen lager dan dat het zou zijn zonder hulp van DELA. 

Rekenvoorbeeld: 
In dit voorbeeld gaan we uit van een verzekering van € 3.210 in 2021. De verzekerde diensten kosten in het voorbeeld € 3.340 in 2021.  

• Stel, in 2025 zijn de kosten van de verzekerde diensten gestegen naar € 3.619. Met de vergoeding van DELA stijgt de verzekering naar € 3.253. Bij overlijden van de verzekerde hoeven de nabestaanden niet bij te betalen, want dit valt binnen de 10 jaar. 

• Stel, in 2032 zijn de kosten van de verzekerde diensten gestegen naar € 4.333. Met de vergoeding van DELA stijgt de verzekering naar  € 3.616. Bij overlijden van de verzekerde betalen de nabestaanden nu wel bij, want dit valt buiten de 10 jaar. De bijbetaling is € 717. Zonder de jaarlijkse vergoeding van DELA zou dit € 1.123 zijn. 

We leggen de regeling nog eens uit in de tabel hieronder. Let op: De tabel geeft geen rechten. In het echt kunnen de uitvaartkosten elk jaar anders zijn en de jaarlijkse bijdrage van DELA ook. De bedragen zijn afgerond op hele euro's. 
  Verzekerde waarde

De bedragen zijn steeds aan het eind van het jaar bekend. Daarom gebruiken we in dit voorbeeld schattingen.  
Waarde uitvaartpakket 
 
De bedragen zijn steeds aan het eind van het jaar bekend. Daarom gebruiken we in dit voorbeeld schattingen.  
Bij te betalen zonder DELA-regeling 
 
Dit is wat nabestaanden in dit voorbeeld zouden moeten bijbetalen zonder DELA-regeling. 
Bij te betalen met DELA-regeling 
 
Dit is wat nabestaanden in dit voorbeeld bijbetalen met DELA-regeling. De eerste 10 jaar hoeft niets te worden bijbetaald. 
 
 
Jaar 0  € 3.210  € 3.340  € 130  € 0
Jaar 1  € 3.213  € 3.393  € 183  € 0
Jaar 2  € 3.227  € 3.462   € 252  € 0
Jaar 3  € 3.238  € 3.540  € 330  € 0
Jaar 4  € 3.253  € 3.619  € 409  € 0
Jaar 5   € 3.273  € 3.701  € 491  € 0
Jaar 6   € 3.305  € 3.790  € 580  € 0
Jaar 7   € 3.351  € 3.889   € 679  € 0
Jaar 8   € 3.408  € 3.995  € 785  € 0
Jaar 9   € 3.473  € 4.106   € 896  € 0
Jaar 10   € 3.543  € 4.219  € 1.009  € 0
Jaar 11   € 3.616  € 4.333  € 1.123   € 717
Jaar 12   € 3.632  € 4.449   € 1.239  € 817
Vanaf wanneer gaat de 10 jaar-regeling voor de pakketpolishouders in?
De regeling voor pakketpolishouders gaat in vanaf de overname, dat is 2 augustus 2021.
Ik heb een Yarden Uitvaartsparen. Wat verandert er voor mij?
Er verandert niets aan uw product. Dit blijft met dezelfde voorwaarden doorlopen bij het Yarden Depositofonds BV. Voor vragen kunt u terecht bij de klantenservice, zie yarden.nl/service.  
Ik heb een Yarden- en een DELA-verzekering, bij wie kan ik aankloppen?
Voorlopig verandert er niets. Voor uw Yarden-verzekering blijft Yarden uw aanspreekpunt. Voor uw DELA-verzekering blijft dit DELA. 
Hoe kan ik wijzigingen doorgeven voor mijn Yarden-verzekering?
Voorlopig blijft alles hetzelfde en kunt u dus zoals u gewend bent bij de klantenservice van Yarden terecht, zie yarden.nl/service of geef uw wijziging door in Mijn Yarden.
Ik heb een verzekering bij DELA, wat betekent dit voor mij?

Er verandert niets aan uw verzekering. Wel is het mogelijk dat een ander crematorium binnen uw voorwaarden valt dan u van ons gewend was. Wij kiezen namelijk een crematorium binnen een straal van 15 kilometer van de woonplaats. Doordat de crematoria van Yarden erbij zijn gekomen, kan dat nu dus een ander crematorium zijn. 

Hoe kan ik nu mijn partner verzekeren?
Dit kan al enige tijd niet meer bij Yarden. U kunt voor een nieuwe verzekering uiteraard wel bij DELA terecht. Klik hier om deze te bekijken.
Hoe kan ik nu mijn minderjarige kind bijschrijven?
Staat de optie gratis kinderdekking in uw Yarden-polisvoorwaarden? Dan kan bij Yarden een gratis kinderverzekering worden aangevraagd tot 18 (of 21) jaar. In alle andere gevallen is een nieuwe verzekering voor uw kind bij Yarden niet mogelijk. U kunt in dat geval wel kiezen voor een nieuwe verzekering bij DELA. Het aanvragen van een zelfstandig UitvaartPlan voor uw kind kan (in deze situatie) alleen telefonisch via 040 232 20 01. Klik hier om deze te bekijken.
Mijn kind wordt 18 of 21 jaar en kan geen eigen polis krijgen bij Yarden, wat kan ik doen?
U kunt in dit geval kiezen voor een nieuwe verzekering bij DELA. Klik hier om deze te bekijken.
Kan ik mijn Yarden-verzekering oversluiten naar een DELA-verzekering?
Oversluiten heeft altijd gevolgen voor uw verzekering. Wilt u hierover advies? Neem dan contact op met een onafhankelijk financieel adviseur. Deze kiest u zelf. Voor het advies betaalt u advieskosten aan de adviseur.
Hoe kan ik wijzigingen doorgeven voor mijn Yarden-verzekering?
Voorlopig blijft alles hetzelfde en kunt u dus zoals u gewend bent bij de klantenservice van Yarden terecht, zie yarden.nl/service of geef uw wijziging door in Mijn Yarden.
Hoe kan ik wijzigingen doorgeven voor mijn Yarden-verzekering?
Voorlopig blijft alles hetzelfde en kunt u dus zoals u gewend bent bij de klantenservice van Yarden terecht, zie yarden.nl/service of geef uw wijziging door in Mijn Yarden.

Premiebetaling

Naar welk IBAN moet ik als klant bij Yarden mijn premie/lidmaatschap overmaken?

De naam verandert op uw bankafschriften en facturen. Denk eraan dit aan te passen in uw administratie. Het IBAN blijft hetzelfde. 

Tot en met 31 augustus 2021 

IBAN: NL15 INGB 0002286622 

Naam: Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. 


Vanaf 1 september 2021 

IBAN: NL15 INGB 0002286622 

Naam: DELA Natura en levensverzekeringen N.V. 

 

Uitvaart regelen

Naar wie moet ik bellen om een overlijden te melden?
De Yarden-leden bellen naar Yarden via 0800 8192. De DELA-leden bellen naar DELA via 088 335 35 35. Op deze manier hebben onze medewerkers altijd direct de juiste gegevens bij de hand.
Wij hebben een uitvaart geboekt bij Yarden, gaat deze nog door?
Alle uitvaarten die gepland staan worden gewoon zoals gebruikelijk door Yarden verzorgd. Heeft u een uitvaartplechtigheid, dan gaat deze gewoon door.
Kan ik met een Yarden-verzekering ook ervoor kiezen om de uitvaart door DELA te laten verzorgen?
Ja dat kan. Vanaf 2 augustus 2021 horen Yarden en DELA bij elkaar. Om precies te krijgen waar u volgens uw verzekering recht op heeft, is het wel belangrijk dat een overlijden van een Yarden-verzekerde nog bij Yarden wordt gemeld via telefoonnummer 0800 8192.

Kan ik met een DELA-verzekering  ook ervoor kiezen om de uitvaart door Yarden te laten verzorgen?
Ja dat kan. Vanaf 2 augustus 2021 horen Yarden en DELA bij elkaar. Om precies te krijgen waar u volgens uw verzekering recht op heeft, is het wenselijk dat een overlijden van een DELA-verzekerde nog bij DELA wordt gemeld via telefoonnummer 088 335 35 35.
Ik heb bij Yarden een urn/sieraad besteld. Hoe gaat het nu verder?
Alle gedane bestellingen bij Yarden gaan gewoon door.

Vereniging Yarden

Wordt Vereniging Yarden ook overgenomen?
Nee, Vereniging Yarden (voor onder andere ondersteuning bij rouwverwerking) gaat zelfstandig verder. Als polishouder bent u lid van deze vereniging. Wat het lidmaatschap voor u betekent, vindt u op vereniging-yarden.nl/leesmeer.
Wat is Vereniging Yarden precies?
Vereniging Yarden probeert de dood bespreekbaar te maken en biedt onder andere ondersteuning bij rouwverwerking. De Vereniging gaat zelfstandig verder – met financiële hulp van DELA. Polishouders van Yarden zijn lid van deze vereniging. Meer informatie over Vereniging Yarden is te vinden op vereniging-yarden.nl.