Coöperatie DELA neemt Yarden over

Een overname uit solidariteit

Coöperatie DELA is van plan om uitvaartverzekeraar en -verzorger Yarden over te nemen. Wij vertellen u er graag meer over.

De aanleiding

Uitvaartverzekeraar en -verzorger Yarden is financieel in de problemen gekomen. De directie van Yarden heeft maatregelen genomen om het tij te keren en dat is voor de korte termijn gelukt. Voor een structurele oplossing voor de 1 miljoen leden ging Yarden op zoek naar een geschikte, sterke partij die haar activiteiten kan overnemen. DELA is zo’n sterke partij.

Gunstig voor DELA

Na grondig onderzoek naar de financiële situatie van Yarden blijkt dat een overname ook gunstig is voor DELA. Dankzij onze buffers kunnen we deze overname doen met behoud van een sterke financiële positie. Het beleggingskapitaal wordt uitgebreid, waarmee op termijn de kans op winstdeling voor onze leden groeit. Dankzij de overname krijgt DELA er 1 miljoen verzekerden en een groot aantal uitvaartcentra en crematoria bij. Zo ontstaat er een betere landelijke dekking van eigen uitvaartcentra en crematoria. Naast verzekeraar/uitvaartbedrijf Yarden is er ook de Vereniging Yarden. De Vereniging Yarden gaat met behulp van DELA zelfstandig verder en biedt als vrijwilligersorganisatie advies en ondersteuning bij rouwverwerking. Leden van DELA kunnen daar straks ook gebruik van maken.

Samen sterker

DELA en Yarden lijken veel op elkaar. Het zijn beide ledenorganisaties en ze zijn beide opgericht om een waardige uitvaart mogelijk te maken. De solidariteitsgedachte achter deze overname is dat een sterk collectief een verzwakt collectief helpt, zodat er één nog sterker collectief ontstaat. Yarden-leden kunnen dankzij deze overname rekenen op financiële stabiliteit met ruimte voor inflatiebescherming. De belangen van Yarden-leden worden in de nieuwe situatie beter gewaarborgd zonder dat de belangen van de DELA-leden worden aangetast.

Wat verandert er?

Op korte termijn verandert er niets. De overname heeft nu ook geen gevolgen voor de bestaande polissen. Toezichthouders De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Consument en Markt moeten nog akkoord gaan met de voorgenomen overname. We verwachten in mei 2020 meer duidelijkheid te kunnen geven.

Informatie voor Yarden-leden

DELA heeft het voornemen om Yarden over te nemen. Begin 2020 wordt dit naar verwachting definitief. Als het zover is, heten wij u van harte welkom en zullen wij u uiteraard goed informeren over wat dit voor u betekent. Tot die tijd verwijzen wij u graag naar Yarden.