Yarden en DELA worden één

Vanaf 2 augustus 2021 hoort  Yarden bij DELA. We vinden het fijn dat we de leden van Yarden nu definitief de zekerheid van onze coöperatie mogen bieden. Alle Yarden-verzekerden ontvangen begin dit jaar (2023) een flyer van ons. Hierin staat meer informatie en de meestgestelde vragen over de overname.

De overname

Er zijn voor elkaar. Vanuit die gedachte heeft DELA Yarden overgenomen: een sterke partij helpt een verzwakte partij, zodat er één nog sterkere groep ontstaat. Verzekerden van Yarden zijn bij een financieel stabiele verzekeraar terechtgekomen. Voor pakketpolishouders is een regeling in het leven geroepen: nabestaanden hoeven de eerste tien jaar niet bij te betalen op de pakketdekking als zij gebruikmaken van de eigen uitvaartorganisatie.

DELA is en blijft een financieel heel gezonde coöperatie van vier miljoen verzekerden. Uw premies zijn bij ons veilig en wij garanderen een waardige uitvaart. Dankzij de overname wordt ons beleggingskapitaal uitgebreid. Hiermee groeit op termijn de kans op winstdeling. Ook krijgen we er uitvaartcentra en crematoria bij, waardoor we in heel het land uitvaarten in onze eigen locaties kunnen verzorgen.

Lees de folder online

Wat verandert er voor Yarden-verzekerden?

De verzekering blijft een Yarden-verzekering  
We nemen ruim de tijd voor het samenbrengen van Yarden en DELA. Op dit moment ziet u de merken van Yarden en DELA door elkaar. Zo betaalt u bijvoorbeeld premie van DELA, maar maakt u nog steeds gebruik van Mijn Yarden als u een wijziging wilt doorgeven. U spreekt bij het melden van een overlijden aan de telefoon met een DELA-medewerker, maar een medewerker in Yarden-kleding regelt de uitvaart. Ook al worden zowel de Yarden- als de DELA-locaties nog gebruikt. Toch zijn wij aan de binnenkant al één organisatie.

Duurzaam
Een belangrijke reden om het op deze manier te doen, is omdat we dit graag zo duurzaam mogelijk aanpakken. Dat duurt misschien iets langer, maar zo verspillen we geen voorraden en maken we geen extra kosten. Weet dat wij er altijd voor u zijn, los van welke merknaam wij gebruiken.   

Regeling voor pakketpolishouders

De verzekerde waarde van de diensten in de pakketpolis van Yarden is te laag om de uitvaartkosten te dekken. Hierdoor is sinds 2020 de kostenstijging van de pakketpolis van Yarden voor rekening van de nabestaanden. Goed om te weten, hiervoor hebben wij een regeling getroffen. De regeling bestaat uit twee delen:  

1. Nabestaanden van verzekerden met een pakketpolis hoeven tot 1 augustus 2031 niet bij te betalen voor de verzekerde diensten in het verzekeringspakket, als de uitvaart wordt geregeld, verzorgd en uitgevoerd door de eigen uitvaartorganisatie.  
2. Daarnaast hebben we geld gereserveerd, waarmee we de verzekerde waarde van uw pakketpolis elk jaar mogelijk iets laten stijgen.  

Bij de veelgestelde vragen leggen we dit uit met een voorbeeld.  

Veelgestelde vragen

Wanneer word ik geïnformeerd over de mijn polis?
Alle Yarden polishouders met een sommenverzekering en/of pakketpolis en de deposanten met het product Yarden Uitvaartsparen ontvangen begin 2023 een folder met hierin de antwoorden op de meestgestelde vragen. Persoonlijke informatie over uw polis ontvangt u later dit jaar. 

Heeft u deze folder niet ontvangen? Download de folder via deze link
 
Heeft u een vraag of wilt u graag een medewerker spreken?
Op dit moment is uw verzekering nog steeds een Yarden-verzekering. Heeft u vragen of wilt u een wijziging doorgeven? Dat kunt u zelf doen via Mijn Yarden of met een medewerker via 040 232 21 22. Wij staan voor u klaar. Op yarden.nl/service vindt u ook antwoorden op veelgestelde vragen.
Naar wie moet ik bellen om een overlijden te melden? 
Het nieuwe telefoonnummer om een overlijden te melden is 088 335 34 33. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar. 
Wat verandert er voor mij persoonlijk?
Verandert er iets voor u? Dan brengen we u daar op tijd van op de hoogte, per brief of per e-mail. Hoort u niets? Dan blijft alles nog zoals het nu is geregeld.
DELA gaat nabestaanden compenseren die de afgelopen jaren ten onrechte hebben bijbetaald op de verzekerde diensten in een Yarden-pakketpolis. Voor wie geldt dit wel/niet?
In de periode 2007-2018 beschouwde Yarden een pakketpolis ten onrechte als een geldverzekering. Nabestaanden ontvingen daarom te weinig vergoeding voor de verzekerde diensten op een pakketpolis. 

Yarden is vanaf juli 2019 bezig om deze nabestaanden geld terug te geven. DELA gaat actief door met deze compensatie. Inmiddels hebben al veel mensen geld teruggekregen.

De compensatie geldt niet voor nabestaanden die in de periode vanaf 1 januari 2020 tot 2 augustus 2021 hebben bijbetaald op de verzekerde diensten in een Yarden-pakketpolis. Zij vallen niet in de categorie ‘ten onrechte’. 

Voor nieuwe gevallen vanaf 2 augustus 2021 geldt dat DELA bijbetaling op het verzekerde pakket uitvaartdiensten van Yarden de komende 10 jaar helemaal compenseert als het eigen uitvaartbedrijf de uitvaart verzorgt.  
 
Hoe werkt de regeling voor pakketpolishouders?
Nabestaanden van verzekerden met een pakketpolis hoeven tot 1 augustus 2031 niet bij te betalen voor de verzekerde diensten in het verzekeringspakket, als de uitvaart wordt geregeld, verzorgd en uitgevoerd door de eigen uitvaartorganisatie. Na 1 augustus 2031 betalen nabestaanden wel bij. DELA heeft geld gereserveerd, waarmee de verzekerde waarde van uw pakketpolis elk jaar mogelijk iets stijgt. Hierdoor is het bedrag dat nabestaanden moeten bijbetalen lager dan dat het zou zijn zonder hulp van DELA. 

Rekenvoorbeeld: 
• Stel, in 2025 zijn de kosten van de verzekerde diensten gestegen naar € 3.576. Met de vergoeding van DELA stijgt de verzekering naar € 4.139. Bij overlijden van de verzekerde hoeven de nabestaanden niet bij te betalen, want dit valt binnen de 10 jaar. 

• Stel, in 2032 zijn de kosten van de verzekerde diensten gestegen naar € 3.736. Met de vergoeding van DELA stijgt de verzekering naar € 4.886. Bij overlijden van de verzekerde betalen de nabestaanden nu wel bij, want dit valt buiten de 10 jaar. De bijbetaling is € 1.123. Zonder de jaarlijkse vergoeding van DELA zou dit € 1.676 zijn. 

We leggen de regeling nog eens uit in de tabel hieronder. Let op: De tabel geeft geen rechten. In het echt kunnen de uitvaartkosten elk jaar anders zijn en de jaarlijkse bijdrage van DELA ook. De bedragen zijn afgerond op hele bedragen. 
  Verzekerd bedrag 

De bedragen zijn steeds aan het eind van het jaar bekend. Daarom gebruiken we in dit voorbeeld schattingen.  
Waarde uitvaartpakket 
 
De bedragen zijn steeds aan het eind van het jaar bekend. Daarom gebruiken we in dit voorbeeld schattingen.  
Bij te betalen zonder DELA-regeling 
 
Dit is wat nabestaanden in dit voorbeeld zouden moeten bijbetalen zonder DELA-regeling. 
Bij te betalen met DELA-regeling 
 
Dit is wat nabestaanden in dit voorbeeld bijbetalen met DELA-regeling. De eerste 10 jaar hoeft niets te worden bijbetaald. 
 
 
Jaar 0  € 3.210  € 3.340  € 130  € 0
Jaar 1  € 3.214  € 3.460  € 250  € 0
Jaar 2  € 3.246  € 3.626  € 416  € 0
Jaar 3  € 3.423  € 3.962  € 752  € 0
Jaar 4  € 3.576  € 4.139  € 929  € 0
Jaar 5   € 3.661  € 4.238  € 1.028  € 0
Jaar 6   € 3.749  € 4.340

 € 1.130

 € 0
Jaar 7   € 3.763  € 4.444  € 1.234  € 0
Jaar 8   € 3.763  € 4.551  € 1.341  € 0
Jaar 9   € 3.763  € 4.660  € 1.450  € 0
Jaar 10  € 3.763  € 4.772  € 1.562  € 0
Jaar 11   € 3.763  € 4.886  € 1.676  € 1.123
Jaar 12   € 3.763  € 5.003  € 1.793  € 1.240
Jaar 13
 € 3.763  € 5.123  € 1.913  € 1.360
Jaar 14
 € 3.763  € 5.246  € 2.036  € 1.483
Kan ik mijn Yarden-verzekering oversluiten naar een DELA-verzekering?
Oversluiten heeft altijd gevolgen voor uw verzekering. Voor goed advies hierover, kunt u het beste contact opnemen met een financieel adviseur.
Hoe kan ik wijzigingen doorgeven voor mijn Yarden-verzekering?
Voorlopig blijft alles hetzelfde en kunt u dus zoals u gewend bent bij de klantenservice van Yarden terecht, zie yarden.nl/service of geef uw wijziging door in Mijn Yarden.

Contact opnemen met Yarden 

Op dit moment is uw verzekering nog steeds een Yarden-verzekering. Heeft u vragen of wilt u een wijziging doorgeven? Dan zit de klantenservice van Yarden voor u klaar (tel. 040 232 21 22). U kunt ook kijken op yarden.nl/service.

Intermediair

Werkt u als assurantietussenpersoon samen met Yarden of DELA? Bekijk dan de veelgestelde vragen speciaal voor u als tussenpersoon.

Leveranciers & uitvaartondernemers

Bekijk de veelgestelde vragen voor u als leverancier of uitvaartondernemer. Mist u informatie? Neem dan contact op met de voor u gebruikelijke contactpersoon bij Yarden of DELA.