• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Onze omgeving

DELA blijft haar coöperatieve wortels trouw maar is ook in staat om zich op tijd aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Daar waar mogelijk neemt DELA het voortouw en slaat nieuwe wegen in.

Chat met onze medewerkers

Lage rente, lage inflatie

De lage rente is voor levensverzekeraars, net zoals voor pensioenfondsen, een probleem. De verplichtingen van coöperatie DELA zijn voor de zeer lange termijn. Die afdekken met financiële instrumenten is niet te doen. Anderzijds willen wij de inflatie bijhouden om de verplichtingen die voortkomen uit het naturakarakter van onze polissen na te komen. Dat vereist een groot percentage beleggingen in variabele waarden die op termijn de inflatie kunnen bijhouden of nog beter kunnen verslaan.

Groeien in een krimpende markt

Ondanks dat wij een relatief nieuwe speler zijn in de markt voor overlijdensrisicoverzekeringen, behoren wij tot de top drie spelers. Eind 2014 mochten we onze 100.000 verzekerde verwelkomen met een DELA LeefdoorPlan.

Sinds drie jaar heeft DELA ook een spaarverzekering, het DELA CoöperatiespaarPlan. In de Nederlandse markt zijn we hiermee een uitzondering. DELA gaat tegen de stroom in. Toch wisten wij in de tweede helft van 2014 harder te groeien dan we hadden durven hopen.

Bij uitvaartverzorging was een duidelijke daling te zien in het aantal uitvaarten. Dat komt door lagere sterftecijfers en dat zette de marges onder druk. Ook onze marktaandelen daalden iets.

Op naar landelijke dekking

DELA werkte in 2014 aan de landelijke dekking van haar dienstverlening. We willen zoveel mogelijk uitvaarten op onze eigen locaties plaats laten vinden. In Hilvarenbeek en Heerhugowaard zijn nieuwe crematoria geopend. Tegelijkertijd werd geïnvesteerd in meerdere renovaties en verbouwingen.

Onze reputatie

Iedere maand meet DELA wat leden en niet-leden van ons vinden. Met deze score hoort de coöpeatie tot de top van financiële instellingen. De campagne “waarom wachten met iets moois zeggen” hielp daarbij enorm.

DELA goededoelenfonds

In 2014 heeft het DELA goededoelenfonds een start gemaakt met het thema ‘Onbeperkt!’. De achterliggende gedachte is dat iets goeds doen voor een ander betekenis geeft aan je leven. Bekijk hier de projectvoorbeelden uit de krachtenbundel.

Consumentenbond

In 2014 publiceerde de Consumentenbond wederom een vergelijkend onderzoek naar uitvaartverzekeringen. Voor de derde keer in acht jaar kwam onze naturaverzekering als de best renderende uit de bus.