• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Onze mensen

In 2020 wil DELA de meest betrokken coöperatie te zijn die het leven meer betekenis geeft. Dit doel kent een dubbele belofte, zowel naar onze leden als naar onze collega’s. Ook voor onze medewerkers willen we betekenis toevoegen aan het leven.

Chat met onze medewerkers

Samen op weg naar de lerende organisatie

Door te leren van elkaar, van de klant en van onze resultaten kunnen we onszelf continu verbeteren. Zo koersen we richting onze ambitie om de meest betrokken coöperatie te zijn. We richten onze organisatie en werkwijze daarop in. Bijvoorbeeld door kortcyclisch te sturen en met elkaar de dialoog te voeren over wat goed gaat en wat beter kan.

Herinrichting van de organisatie

In 2014 richtten we de structuur van de organisatie opnieuw in. Het was een traject van zwoegen en ploegen, maar wat we hebben bewerkstelligd is enorm. De ingezette beweging is bedoeld om te leren van elkaar en te komen tot een excellente dienstverlening.

Great Place to Work

We willen de leukste werkgever zijn voor onze collega’s. Om te zien in hoeverre we daarin slagen doen we jaarlijks mee aan het onderzoek van Great Place to Work (GPtW). In maart 2014 stegen we op de ranglijst van beste werkgevers van Nederland van de achttiende naar de elfde plaats.