• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Onze financiën

Coöperatie DELA zet zich al bijna tachtig jaar in voor haar leden. Vanaf de oprichting geldt: financiële buffers maken doe je in goede tijden, zodat reserves kunnen worden aangesproken wanneer het eens tegenzit. Begonnen zonder een cent in kas, heeft de coöperatie vandaag de dag de verantwoordelijkheid voor een verzekerd kapitaal van € 25 miljard. Dankzij de kracht van bijna drie miljoen leden, heeft de coöperatie ruim voldoende reserves en is DELA financieel kerngezond.

Chat met onze medewerkers

Mooie resultaten ondanks moeilijke omstandigheden

Het premie-inkomen groeide in 2014 meer dan begroot. Dat komt met name door onze overlijdensrisicoverzekering en onze spaarverzekering. Het lage sterftecijfer is uitstekend nieuws voor onze leden. Het maakt de coöperatie ook financieel sterker. Echter, voor het operationeel resultaat was het niet goed. Wat beleggingen betreft kijken we terug op een goed jaar. Tot slot blijft de solvabiliteit van onze coöperatie buitengewoon sterk.

kerncijfers - jaarverslag 2014