• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Maak kennis met coöperatie DELA

Vanaf de oprichting van de coöperatie geldt: ‘samen sta je sterker’. Met bijna drie miljoen leden is DELA één van de grootste coöperaties van Nederland. De Algemene Vergadering van de leden is het hoogste beslisorgaan. Hierin besluiten de afgevaardigden van de leden over de waarde en inhoud van hun verzekering en over de bestemming van eventuele winsten.

Chat met onze medewerkers

Infographic over DELA - jaarverslag 2014