• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Laatste nieuws

Chat met onze medewerkers

 • jun
  15
  2012

  Hulp bij vragen over testament, voogdij of schenking

  DELA breidt dienstverlening voor haar leden verder uit

  Vanaf vandaag biedt DELA haar leden hulp bij vragen over een testament, voogdij of schenking. De coöperatie vindt het belangrijk om naast haar dienstverlening rondom uitvaarten en nabestaandenzorg, haar leden en hun families verder te helpen. Met deze extra service wil DELA op een laagdrempelige manier haar leden ondersteunen bij belangrijke, maar niet alledaagse thema’s zoals het regelen van voogdij of schenkingen.

 • jun
  13
  2012

  DELA mag strenger Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren

  Toetsnormen verzwaard naar aanleiding van consumentenonderzoek

  Coöperatie DELA mag de komende twee jaar weer het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren. DELA is door de Stichting toetsing verzekeraars positief getoetst aan nieuwe, verscherpte normen.

 • jun
  5
  2012

  DELA draagt last van inflatiecorrectie voor haar leden

  DELA Coöperatie heeft operationeel een goed jaar achter de rug. De marktaandelen zijn toegenomen en de omzet van de operationele activiteiten is met 7% gegroeid tot € 465 miljoen. De ontwikkelingen op de financiële markten hebben het resultaat onder druk gezet. Desondanks heeft DELA er voor gekozen om voor een bedrag van € 84 miljoen, meer dan 30% van het premie-inkomen, de last van de inflatiecorrectie voor haar leden te dragen. De keuze om de last van inflatie niet volledig in de premies door te berekenen, betekent dat DELA 2011 met € 72 miljoen in de min heeft afgesloten. Was dit via premieverhogingen gefinancierd, dan had de coöperatie zwarte cijfers geschreven. Met een goed operationeel resultaat van € 103 miljoen en een sterke solvabiliteit van bijna zeven keer de minimumnorm, is DELA in staat de last van de inflatie uit eigen reserves te financieren.

 • mei
  18
  2012

  750.000 bloembollen op Floriade vormen herinneringsmonument

  Stichting DELA Fonds geeft kleur aan 750.000 herinneringen

  Dit jaar bestaat coöperatie DELA 75 jaar. Dit jubileum wil DELA op een bijzondere wijze met haar leden vieren. Sinds het ontstaan in 1937 verzorgde de coöperatie ongeveer 750.000 uitvaarten. Stichting DELA Fonds maakte een ‘monument’ van 750.000 bloembollen op de Floriade in Venlo. Om zo de herinneringen aan al deze mensen levend te houden en kleur te geven. Leden van DELA konden vandaag, op de DELA ledendag, zelf een bloembol toevoegen ter nagedachtenis aan een overleden dierbare.

 • apr
  24
  2012

  Geen aanwijzing van AFM tegen DELA

  DELA hecht veel waarde aan haar reputatie van een betrouwbare coöperatie

  AFM heeft DELA schriftelijk bevestigd dat geen aanwijzing zal worden opgelegd tegen DELA. Afgelopen najaar publiceerde de AFM een rapport over de uitvaartbranche. De toezichthouder gaf aan dat de vijf grootste partijen niet in het belang van de klant zouden handelen. De AFM overwoog handhavende maatregelen naar aanleiding van de bevindingen in het rapport. Niet duidelijk was op welke partijen de maatregelen betrekking zou hebben. De brief van de AFM maakt nu duidelijk dat aan DELA geen aanwijzing zal worden opgelegd.

 • mrt
  30
  2012

  Tariefsverhogingen leiden tot minder begrafenissen

  Steeds meer mensen kiezen voor cremeren

  In de discussie over de gemeentelijke grafkostentarieven beroepen gemeenten zich op kostendekkendheid. Los van het feit dat dit niet controleerbaar is, ziet DELA dat het aantal begrafenissen daalt op begraafplaatsen die hun tarieven fors hebben verhoogd. De tariefsverhoging leidt daar dus niet tot een verhoging van de totale opbrengsten van de begraafplaats. Mogelijk moet de gemeente de tarieven dan nog verder verhogen. Met desastreuze gevolgen voor nabestaanden. Burgers worden zo steeds meer gedwongen te kiezen voor een crematie.