• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Vooruitkering

Aanpassing in de voorwaarden 2024

Vanaf 1 januari 2024 verandert er iets in de polisvoorwaarden van het DELA UitvaartPlan. De vooruitkering komt dan te vervallen. Graag leggen we aan je uit waarom dit is besloten en wat dit voor jou betekent.

Chat met onze medewerkers

Wat is de vooruitkering? (artikel 6.3)  

Op dit moment is het mogelijk om nog vóór overlijden van een verzekerde een uitkering uit het DELA UitvaartPlan aan te vragen. Dat kan alleen als een verzekerde ernstige ziek is en nog kort te leven heeft. 

Waarom vervalt de vooruitkering?  

Voor uitvaartverzekeringen is er een extra belastingvrijstelling in Box 3. De Belastingdienst heeft aangegeven dat deze vrijstelling geldt voor uitvaartverzekeringen die alleen uitkeren als de verzekerde is overleden. De verzekering mag dus geen vooruitkering aanbieden. Bij het DELA UitvaartPlan is dat nu wel mogelijk. Als we dat niet veranderen, valt de verzekering voortaan buiten de vrijstelling. Daarom hebben we besloten om de vooruitkering te laten vervallen. Zo kun je gebruik blijven maken van de extra belastingvrijstelling.  

Hoe werkt de vrijstelling voor uitvaartverzekeringen in Box 3?  

Box 3 kent een algemene belastingvrijstelling van € 57.000 per persoon (2023). Voor uitvaartverzekeringen geldt een extra vrijstelling.  

  • Is het verzekerde bedrag per verzekerde lager dan € 7.913 (2023)? Dan valt het gehele bedrag onder de vrijstelling. Je hoeft over dit bedrag geen belasting te betalen.
  • Is het verzekerde bedrag gelijk aan of hoger dan € 7.913 (2023)? Controleer dan of de totale fiscale waarde van de verzekering ook boven de € 7.913 (2023) uitkomt. Is dat het geval, dan moet je wel aangifte doen.  
  • Heb je ergens anders ook een uitvaartverzekering? Controleer dan zelf of de fiscale waarde van al je uitvaartverzekeringen bij elkaar hoger is dan € 7.913 (2023). Voor het opvragen van de fiscale waarde kun je contact opnemen met de verzekeraar. 

Wat betekent dit voor jou? 

Omdat het laten vervallen van de vooruitkering een aanpassing in de voorwaarden betekent, heb je het recht om je verzekering zonder afkoopkosten stop te zetten. Dat kun je doen tot één maand nadat je van ons de brief hebt ontvangen waarin we je hierover vertellen. Klik hier om naar de opzegpagina te gaan. De nieuwe voorwaarden voor het DELA UitvaartPlan, model 4.1, kun je hier downloaden.