• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Waarom krijg ik een beperkte vergoeding als DELA niet de uitvaart regelt?

Met een DELA UitvaartPlan in diensten kiest u ervoor dat coöperatie DELA de uitvaart verzorgt. Natuurlijk zijn nabestaanden niet verplicht om de uitvaart door DELA te laten regelen. Kiezen zij voor een andere uitvaartverzorger? Dan keert DELA een beperkte vergoeding uit voor de natura diensten.

Als een lid van DELA is overleden, kunnen de nabestaanden een andere uitvaartondernemer kiezen. Maar dan missen ze de voordelen die horen bij het lidmaatschap van DELA. Ze krijgen dan een vast bedrag uitgekeerd van DELA. In het bedrag houden we rekening met de investeringen die we al hebben gedaan om een verzekerde uitvaart te kunnen uitvoeren. Elk jaar bepalen de leden van DELA in de Algemene Vergadering de hoogte van het vaste bedrag. Zo krijgen nabestaanden precies waar ze recht op hebben. 

Meer betalen voor dezelfde service

Nabestaanden moeten bij een andere uitvaartondernemer bijna altijd meer betalen voor dezelfde service. Dat komt doordat andere ondernemers niet dezelfde inkoopvoordelen als DELA hebben. Uit cijfers van DELA (2015) blijkt dat 86% van de nabestaanden die kiezen voor een andere uitvaartondernemer moeten bijbetalen. Van deze groep betaalt 85% meer dan € 1.000 bij, 64% betaalt zelfs meer dan € 2.000 bij.

Waarom betaal je bij anderen meer? 

DELA heeft ruim 3 miljoen leden en regelt jaarlijks zo’n 40.000 uitvaarten. Daarom kunnen wij gunstige inkoopvoorwaarden bedingen. Omdat DELA een coöperatie is, profiteren hier alle leden met een DELA UitvaartPlan in diensten van.

Hoe wordt de vergoeding berekend als DELA niet de uitvaart regelt?

Als nabestaanden voor een andere uitvaartondernemer kiezen, dan ontvangen ze een vergoeding die gebaseerd is op de kosten die coöperatie DELA zou maken als we zelf de uitvaart zouden verzorgen.
Daarnaast rekenen wij nog een vergoeding voor de investeringen die wij hebben gemaakt om een verzekerde uitvaart te kunnen uitvoeren, terwijl deze nu elders wordt belegd.

Hoe hoog is de vergoeding als DELA niet de uitvaart regelt?

Voor 2024 is de hoogte van de vergoeding minimaal € 3.673. Dit bedrag is opgebouwd uit € 2.953 voor de Dienstenverzekering en minimaal € 720 voor de aanvullende Geldverzekering. Is een hoger bedrag dan € 720 in 2024 op de Geldverzekering verzekerd? Dan ontvangen de nabestaanden dat bedrag plus de vergoeding voor de Dienstenverzekering van € 2.953.

Uitkering aanvragen

Had uw dierbare een DELA UitvaartPlan of een Yarden-verzekering? En laat u of heeft u de uitvaart door een andere uitvaartondernemer dan DELA laten verzorgen? Dan keren we het bedrag waar recht op is uit aan de begunstigde(n). Ga naar het formulier om de uitkering van de verzekering aan te vragen.

Chat met onze medewerkers