• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Uitkering aanvragen

Uitkering uitvaartverzekering aanvragen

Heeft de overledene een uitvaartverzekering bij DELA? Kies hieronder welke situatie voor u van toepassing is. Met het formulier regelt u de uitkering van zijn of haar uitvaartverzekering.

Chat met onze medewerkers

Uitvaartondernemers
Nabestaanden

  • Gaat u of heeft u als uitvaartondernemer de uitvaart geregeld voor een verzekerde van coöperatie DELA of Yarden?
  • Dan keren we het bedrag waar recht op is aan u of aan de begunstigde(n) uit. 
  • Na ontvangst van het formulier ontvangt de contactpersoon van de nabestaanden een brief met meer informatie. 
  • Wij versturen alle communicatie over de uitkering (ook) naar de nabestaanden. Dit moeten wij doen vanuit onze zorgplicht. 

Ga naar het formulier om een uitkering aan te vragen

 

  • Had uw dierbare een DELA UitvaartPlan of een Yarden-verzekering?
  • Laat u of heeft u de uitvaart door een andere uitvaartondernemer dan DELA laten verzorgen?
  • Dan keren we het bedrag waar recht op is uit aan de begunstigde(n). 
Ga naar het formulier om een uitkering aan te vragen