• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

En-bloc maakt coöperatief model mogelijk

Praktische solidariteit vanuit het collectieve belang

U sluit uw uitvaartverzekering voor de (verre) toekomst af. Uitvaartwensen veranderen tijdens die vaak tientallen jaren. Neem bijvoorbeeld cremeren: nu is dat heel normaal, maar vroeger was dat niet standaard verzekerd. Hoe zorgt DELA dat uw uitvaartverzekering tijdens de hele looptijd ‘bij de tijd’ blijft? Daarvoor heeft uw verzekering – net bij als andere levensverzekeraars – een zogeheten ‘en-bloc clausule’. Wat is de en-bloc clausule? We vertellen u er graag meer over.

Met een ‘en-bloc’ kunnen de polisvoorwaarden collectief worden aangepast. De ‘en-bloc’ staat daarom standaard in de polisvoorwaarden van alle uitvaartzekeringen. Deze voorwaarde geeft de verzekerde immers extra zekerheid. Dankzij de ‘en-bloc’ zijn uitvaartpolissen betaalbaar, modern én blijft de uitvaartverzekeraar voortbestaan. Toch komt de ‘en-bloc’ nogal eens negatief in het nieuws. Tijd om meer uitleg te geven over het nut en de noodzaak van de ‘en-bloc’ clausule.

Betaalbare, moderne polis

Uitvaartverzekeringen zijn levenslange verzekeringen. De gemiddelde looptijd is ruim 40 jaar, en polissen met looptijden van 75 jaar of langer zijn geen uitzondering. In die lange periode verandert de wereld. En de uitvaartverzekering moet uiteraard mee veranderen. Zo maakten paard en wagen ooit plaats voor volgauto’s. En later werd het vervoer omgezet naar een vrij besteedbaar bedrag. Denk ook aan het verzekeren van crematies, of het vervangen van de vergoeding voor een kerkdienst door een vrij te besteden bedrag. Zonder ‘en bloc’ zou DELA tegen allerlei praktische en dure obstakels aanlopen om deze verbeteringen door te voeren. Veel leden zouden daardoor sterk verouderde polisvoorwaarden hebben en DELA moest talloze productvarianten voeren. Die situatie zou leiden tot torenhoge kosten voor onder andere administratie, IT en klantenservice. Dankzij de ‘en-bloc’ blijft de uitvaartverzekering niet alleen modern, maar ook betaalbaar. 

Redding bij noodsituaties

De ‘en-bloc’ is bedoeld om de polis te verbeteren. De verbeteringen zijn vaak duidelijk. Maar soms roept een ‘en-bloc’ toch een negatief beeld op. Deze clausule wordt namelijk soms ingezet om de polis te verslechteren. DELA vindt dat alleen te rechtvaardigen als de economische omstandigheden daar dringend om vragen. Een duidelijk voorbeeld is als het voortzetten van de oude voorwaarden zou leiden tot faillissement van de verzekeraar. De polishouder zou dan zijn uitvaartpolis en inleg verliezen. In zo’n noodsituatie is een negatieve toepassing van de ‘en-bloc’ wél in het belang van de polishouders. Het werkt dan als een ‘veiligheidsklep’. 

Leden bepalen

DELA is een coöperatie van leden. Het betekent dat de leden via de Algemene Vergadering besluiten of een ‘en bloc’ de polis verbetert. Ook bepalen de leden of een ‘en-bloc’ nodig is om de continuïteit van DELA te waarborgen. Een polishouder heeft zelf vervolgens ook altijd nog een keuze: hij mag de polis zonder afkoopboetes opzeggen als hij het niet eens is met de ‘en-bloc’. 

Basis onder solidariteit

Naast het vermijden van faillissement, hoge kosten en verouderde polissen, zorgt de ‘en-bloc’ ook voor het behoud van solidariteit onder de leden. Verzekeren is gebouwd op solidariteit: samen dragen de leden de kosten van hun uitvaarten. DELA is in haar 83-jarige bestaan altijd (en dogmatisch) trouw gebleven aan deze kracht van het collectief, waarbij de lusten en de lasten evenredig worden verdeeld over alle leden. Zouden er allerlei uitzonderingen of oude rechten voortbestaan, dan verdwijnt de onderlinge solidariteit. Een deel van de leden zou dan namelijk moeten opdraaien voor de extra kosten die andere leden veroorzaken. Dat vinden wij niet solidair. Met de ‘en-bloc’ voorkomen we uitzonderingen. Zonder ‘en-bloc’ clausules zouden uitvaartverzekeringen onverantwoord zijn. Ten onrechte zou dan de illusie gewekt worden dat de polishouder levenslange zekerheid heeft. Nu kan DELA de ruim 4 miljoen leden in de toekomst wél een waardevaste uitvaartverzekering met een kwalitatieve dienstverlening blijven garanderen.

Meer lezen over de en-bloc? Lees ook het artikel over en bloc van Martin Kersbergen.

Chat met onze medewerkers