• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Wat ben je wettelijk verplicht?

Als iemand overlijdt, gelden er een aantal wettelijke verplichtingen. Deze formulieren en stappen zijn nodig om de begrafenis of crematie plaats te mogen laten vinden. Zijn deze niet in orde? Dan moet je terug naar de gemeente om uitstel aan te vragen. We proberen je zo goed mogelijk op weg te helpen met onderstaande informatie.

Het overlijden vaststellen

Informeer zo snel mogelijk de huisarts bij een overlijden thuis. Bij een overlijden in het verpleeg-, verzorgings- of ziekenhuis wordt de behandelend arts automatisch geïnformeerd. Bij een natuurlijk overlijden stelt de arts de verklaring van overlijden op. Je ontvangt hierbij twee documenten die noodzakelijk zijn om aangifte van overlijden te doen bij de gemeente:

 • De A-verklaring (de verklaring van overlijden)
 • De B-verklaring (de doodsoorzaakverklaring voor het CBS)

Chat met onze medewerkers

Aangifte bij de gemeente

De A- en B-verklaringen moet je tegelijk inleveren bij de gemeente waar je dierbare is overleden. De gemeente stuurt de B-verklaring door naar het CBS. Bij de gemeente ontvang je:

 • Het verlof tot begraven of cremeren
 • De akte van overlijden

Het verlof tot begraven of cremeren is een verplicht document dat afgegeven moet worden bij het crematorium of de begraafplaats op de dag van de uitvaart. Zonder dit verlof kan geen begraving of crematie plaatsvinden. De akte van overlijden is nodig om allerlei formele zaken te kunnen regelen. Bijvoorbeeld bij de bank of verzekeringsmaatschappij. Geef het origineel nooit weg, stuur altijd een kopie wanneer om de akte wordt gevraagd.

Tip: Iedere gemeente werkt anders. Vraag vantevoren na welke documenten je mee moet nemen naar je afspraak.

Opdrachtformulier en registratieformulier

Om zeker te zijn van een tijdige begrafenis of crematie is het belangrijk om de dag en tijdstip zo snel mogelijk telefonisch vast te leggen. Dit doe je direct met de gewenste locatie. Hierna zal de betreffende locatie zo snel mogelijk het ingevulde opdrachtformulier willen ontvangen. Hiernaast is er ook een registratieformulier nodig. Met dit formulier verklaar jij wie de overledene is in de kist of op de opbaarplank. Op de formulieren wordt er ook gevraagd om een registratienummer. Dit nummer is een eenmalig en uniek nummer dat je zelf mag bedenken. Vaak wordt er gekozen voor de combinatie van achternaam en geboortedatum. Beide formulieren kun je onderaan deze pagina downloaden.

Belangrijk:

 • Vul het opdrachtformulier en registratieformulier in
 • Het opdrachtformulier op deze pagina wordt door vrijwel alle crematoria geaccepteerd
 • Begraafplaatsen hebben vaak een eigen formulier. Deze is direct bij de begraafplaats op te vragen
 • Bedenk een uniek registratienummer dat je op beide formulieren noteert
 • Als de overledene in de kist ligt moet je het unieke registratienummer direct op de kist plakken of schrijven
 • Stuur minimaal twee werkdagen voor de dag van de uitvaart een scan van de formulieren naar het crematorium of begraafplaats
 • Neem het originele getekende opdrachtformulier en registratieformulier mee op de dag van de begrafenis of crematie

Binnen hoeveel dagen moet de uitvaart plaatsvinden?

Een overledene mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden begraven of gecremeerd worden. En niet later dan 6 werkdagen na het overlijden. Met toestemming van de officier van justitie kan er worden afgeweken van de termijnen.

Wettelijke wachttijd asbestemming

Er geldt een wettelijke wachttijd van één maand voordat de as mag worden vrijgegeven om naar een definitieve bestemming te gaan. Tijdens deze wachttijd wordt de as bewaard in de asbox in een speciale ruimte van het crematorium. Nabestaanden hebben geen toegang tot deze rustplaats. Als je meer dan een maand nodig hebt om een definitieve asbestemming te kiezen, kun je de as ook voor een langere periode laten bijzetten in de speciale ruimte. Vraag naar de mogelijkheden bij het crematorium.

De gehele wet op de lijkbezorging is ook online te vinden.