• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Duurzaamste crematorium van Nederland officieel geopend

Bekijk de video voor een rondleiding langs alle duurzame elementen

20 mei 2022

In Groningen is op 20 mei 2022 het meest duurzame crematorium van Nederland officieel geopend.

Bekijk de video voor een rondleiding langs alle duurzame elementen. 

  

Het crematorium aan het Hoendiep is opgetrokken uit natuurlijk materiaal, in plaats van de meer milieubelastende materialen zoals beton, cement en bakstenen. Dit leidt tot een grote besparing in CO2. Het crematorium heeft geen gasaansluiting en is dus helemaal gasloos. Al eerder was bekend dat het crematorium een elektrische oven krijgt, wat ten opzichte van gas duurzaamheidswinst oplevert. Ook het interieur - van vloer tot meubilair - is gemaakt uit gerecycled materiaal.

Daarnaast is rekening gehouden met dierenwelzijn bij de bouw van dit crematorium. De poelkikker die leeft in het nabijgelegen riviertje Hoendiep, kan huizen onder de speciale bruggetjes over het riviertje. Daarnaast maaien schapen het gras rondom het crematorium. Aan de biodiversiteit in het gebied wordt positief bijgedragen, door aandacht voor bijen. 

Houtbouw geeft in dit geval een voordeel van ruim 275.000 kilo CO2, zoals te zien is in dit certificaat. Dat compenseert de uitstoot aan CO2 van het elektragebruik van ruim driehonderd huishoudens, of ruim 2,3 miljoen autokilometers aan uitlaatgassen.

Deze locatie draagt daarmee bij aan DELA's doelstelling om al haar uitvaarten in 2030 klimaatneutraal te hebben. 

Circulair bouwen

De CO2 besparing is onder meer zo groot, omdat de massieve houtbouw op termijn weer kan worden hergebruikt. Dit wordt circulair bouwen genoemd. Mocht het crematorium in Groningen niet meer nodig zijn, dan kan het elders weer worden herbouwd. Of de materialen kunnen voor een ander pand worden gebruikt. Daarnaast is massief houtbouw sneller in bouwtijd.