• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Jaarcijfers 2023

Coöperatie DELA zet hoge winstdeling in om de uitvaartverzekering waardevast te houden

28 mei 2024

In 2023 heeft coöperatie DELA (DELA) een stabiele groei gerealiseerd. De verzekeringsportefeuille is toegenomen met meer dan 50.000 verzekerden en telt momenteel ruim 5,5 miljoen verzekerden. Het aantal verzorgde uitvaarten steeg naar bijna 54.000. DELA wist op haar beleggingen 4,6 procent rendement te realiseren en kende voor € 249 miljoen aan winstdeling toe om de uitvaartverzekeringen waardevast te houden.

Lagere premiestijging door hoge winstdeling

Ondanks de turbulentie op de financiële markten door met name geopolitieke onrust realiseerden we met onze beleggingsportefeuille een rendement van 4,6 procent. 

 

In de winstdelingsregeling van onze coöperatie is afgesproken dat de mate waarop winstdeling wordt toegekend afhankelijk is van de dekkingsgraad. Dankzij een hoge dekkingsgraad in 2023 konden we voor € 249 miljoen aan winstdeling inzetten om de premiestijging te beperken. Het beleggingsresultaat was niet volledig toereikend om de winstdeling te dragen, daardoor laten we een verlies zien van € 55 miljoen. In 2022 bedroeg de winstdeling 43,7 miljoen


Sandra Schellekens, bestuursvoorzitter DELA: Het waardevast houden van onze uitvaartverzekering vinden we heel belangrijk. Door inflatie kost dezelfde uitvaart elk jaar meer. In Nederland bleef de premiestijging van onze natura uitvaartverzekering beperkt tot 7,6 procent. Zonder winstdeling zou de premiestijging 12,2 procent zijn geweest. In België voegden we tot 5 procent winstdeling toe aan de waarde van ons uitvaartzorgplan.

 

Solvabiliteit blijft robuust 

Als coöperatie zonder winstoogmerk streven wij naar een optimaal evenwicht tussen winstdeling en solvabiliteit, om de belangen van onze leden ook op de lange termijn te kunnen borgen. De solvabiliteit daalde licht, maar met een solvabiliteitsratio van 208 procent blijft onze financiële positie onverminderd robuust.

 

Duurzame groei

Onze ambitie is om ons nog meer te richten op de bredere wensen en behoeften van leden en klanten. Het coöperatieve karakter staat hierbij centraal. Onze leden denken actief mee om de dienstverlening verder te ontwikkelen. Bij de realisatie van onze ambitie hebben we veel aandacht voor duurzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn onder meer elektrificatie van crematieovens en vervoer, toewerken naar energieneutrale gebouwen en inkoop van groene energie. We monitoren nauwgezet of de groei die wij nastreven in evenwicht is met de maatschappelijke impact op mens en milieu.

 

Dat geldt ook voor DELA als werkgever. Onze medewerkers doen mooi en betekenisvol maar ook intensief werk. We investeren daarom veel in  medewerkerstevredenheid. We zijn trots dat we in Nederland en België wederom door Effectory erkend zijn als Worldclass Workplace.

 

Sandra Schellekens: Ik ben trots op mijn collega’s die zich iedere dag inzetten om persoonlijke en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te leveren. Hun kennis, ervaring en energie geven mij het vertrouwen dat we onze organisatie zullen blijven ontwikkelen.

Het jaarverslag 2023 voor DELA Groep tref je hier: https://www.dela.nl/jaarverslag-2023