• Klantenservice 040 260 16 36 Ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.

Premiesplitsen

Marijn en Robin gaan samenwonen in hun woning die ze zojuist gekocht hebben. Ze willen graag dat beiden in het huis kunnen blijven wonen als één van hen komt te overlijden. Ze hebben laten berekenen dat ze daarvoor beiden een overlijdensrisicoverzekering nodig hebben van € 250.000 op ieders leven (in dit voorbeeld een gelijkblijvende verzekering).

De verzekering stopt na uitkering

Ze kiezen ervoor om één verzekering te sluiten voor een bedrag van € 250.000 op hun beide levens. Dat betekent dat op het moment dat of Marijn of Robin voor de einddatum van de verzekering komt te overlijden er een bedrag van € 250.000 wordt uitgekeerd. Daarna stopt de verzekering.

Het bedrag kan door de achterblijvende partner gebruikt worden om de hypotheek af te lossen en/of het inkomen aan te vullen.

Premiesplitsing

Om ervoor te zorgen dat de uitkering niet belast wordt met erfbelasting wordt er premiesplitsing op de polis toegepast. Hierdoor is Marijn de premie verschuldigd die hoort bij het deel van de verzekering op het leven van Robin en Robin is de premie verschuldigd die hoort bij het deel van de verzekering op het leven van Marijn. Ook hebben ze in hun samenlevingscontract opgenomen dat de premies voor een levensverzekering niet behoren tot de kosten van de gemeenschappelijke huishouding. Hierdoor kunnen ze beiden aantonen dat er niets onttrokken is uit het vermogen van de overledene (erflater). Daarmee is de uitkering vrijgesteld van erfbelasting.

Aandachtspunten

  • Er volgt eenmalig een uitkering en direct daarna eindigt de verzekering.
  • Je bent aan elkaar gebonden met deze polis. Het is niet mogelijk om de verzekering om te zetten van twee levens naar één leven. Ook is het niet mogelijk om de verzekering te wijzigen naar twee aparte verzekeringen op één leven.
  • Premie is lager dan twee aparte verzekeringen, omdat er eenmalig wordt uitgekeerd.
  • Het is niet mogelijk om twee verschillende bedragen te kiezen.

Wanneer niet verstandig?

Als je gehuwd bent in algehele gemeenschap van goederen of partnerschapsvoorwaarden hebt waarbij alles in de gemeenschap valt dan is kruislings verzekeren of premiesplitsen niet verstandig om te doen.

Alles is dan van jullie samen en je kunt dus nooit aantonen dat er niets aan het vermogen van de erflater onttrokken is. Het is vaak zelfs beter om dit dan juist niet te doen. Om dit voor jullie persoonlijke situatie na te gaan verwijzen we je naar een adviseur of notaris.