• Overlijden melden - 0800 955 66 55 (24 uur per dag) 

Belastingaangifte

Jouw verzekering(en) en de jaarlijkse belastingaangifte

Heb je een of meer verzekeringen van coöperatie DELA en ben je benieuwd wat dit betekent voor jouw belastingaangifte? Wij hebben het voor je op een rijtje gezet.

Chat met onze medewerkers

Ik heb een DELA UitvaartPlan. Wat zijn de gevolgen voor mijn belastingaangifte?

Jouw DELA UitvaartPlan valt in box 3 ‘sparen en beleggen’. De waarde die je opgeeft is de fiscale waarde. Deze waarde is niet het bedrag waarvoor je bent verzekerd. Tijdens de looptijd van je DELA UitvaartPlan bouwt je verzekering waarde op. De fiscale waarde is gelijk aan de waarde die je krijgt als je de verzekering eerder stopt (afkoopwaarde).

Je hoeft de fiscale waarde van je DELA UitvaartPlan alleen op te geven als: 

  • het verzekerd bedrag per verzekerde hoger is dan of gelijk is aan € 7.348 (2021);
    én
  • als de totale fiscale waarde van je verzekering hoger is dan of gelijk is aan € 7.348 (2021). 

Als dat het geval is, dan krijg je van ons een brief of e-mail met de fiscale waarde van je uitvaartverzekering. Dat doen we ieder jaar uiterlijk begin maart. Heb je meer uitvaartverzekeringen? Tel dan de fiscale waarde van alle uitvaartverzekeringen bij elkaar op om te zien of je boven die grens van € 7.348 (2021) uit komt.  

Ik heb een DELA LeefdoorPlan. Wat zijn de gevolgen voor mijn belastingaangifte?

Premie

De premie van een overlijdensrisicoverzekering kun je niet aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Uitkering na een overlijden

Over een uitkering betaalt de ontvanger geen inkomstenbelasting in box 1. Wel is het mogelijk dat de ontvanger erfbelasting moet betalen. Je hoeft geen erfbelasting te betalen als iemand anders dan de overledene de premie heeft betaald. Partners die niet zijn gehuwd of die op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, kunnen erfbelasting voorkomen. Dat kan door in het samenlevingscontract, de partnervoorwaarden of huwelijkse voorwaarden afspraken te maken over wie de premie moet betalen (de premieverschuldigdheid). Daarnaast is het belangrijk om op de polis te laten zetten dat jouw partner de premie betaalt van de dekking op jouw leven. Zijn er twee verzekerden op dezelfde dekking? Kies dan voor premiesplitsing. Daardoor kan de ene partner weer de premie van de dekking op het leven van de ander betalen. Zo voorkom je dat je erfbelasting moet betalen.

De vooruitkering bij leven

Als je gebruikmaakt van de vooruitkering bij leven, is het verstandig een adviseur te vragen naar een advies over jouw specifieke situatie. Ook de situatie van de ontvanger van de uitkering kan dan worden meegenomen. Wil je meer weten? Neem dan contact op met je adviseur voor een advies op maat.

Ik heb een DELA CoöperatiespaarPlan. Wat zijn de gevolgen voor mijn belastingaangifte?

Inleg

Je kunt de inleg in het DELA CoöperatiespaarPlan niet aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Schenkbelasting

Betaalt iemand anders dan degene van wie de spaarverzekering is de inleg? Dan kan het zijn dat hierover schenkbelasting betaald moet worden. Ouders kunnen ieder jaar een bepaald bedrag belastingvrij schenken aan hun kind(eren). In 2022 is dat maximaal € 5.677 per kind. In 2021 was dat € 6.604. Soms gelden extra vrijstellingen. Ook grootouders kunnen ieder jaar belastingvrij schenken aan hun kleinkind(eren). In 2022 is dat maximaal € 2.274 per kleinkind. In 2021 was dat € 3.244. Schenk je in een jaar meer dan de vrijstelling? Dan betaalt de ontvanger van de schenking alleen schenkbelasting over het bedrag dat hoger is dan de vrijstelling. Bij schenkingen van ouders aan een kind betaal je tot € 130.425 (2022) en € 128.751 (2021) 10% schenkbelasting. Bij schenkingen van grootouders aan kleinkinderen betaal je 18% schenkbelasting.

Een voorbeeld:
Een grootouder schenkt zijn kleinkind in 2022 € 5.000. Dan moet er over € 2.726 ( € 5.000 min de vrijstelling van € 2.274) belasting worden betaald. Met het tarief van 18% is dat in dit voorbeeld € 490.

Wil je meer informatie hierover? Kijk dan hier, informeer bij je adviseur of kijk op www.belastingdienst.nl.

Waarde box 3 ‘sparen en beleggen’

De fiscale waarde van je DELA CoöperatiespaarPlan valt in box 3 ‘sparen en beleggen’. Of je belasting moet betalen, hangt af van de waarde van je totale bezittingen in box 3 op 1 januari van het jaar waarover je belastingaangifte doet. Tot een bepaald bedrag hoef je geen belasting te betalen. Dat is je belastingvrijstelling. In 2022 is dat € 50.650 per persoon, in 2021 was dit € 50.000. Fiscale partners mogen elkaars vrijstelling gebruiken. Samen is dat € 101.300 in 2022, in 2021 was dit € 100.000. Is jouw vermogen hoger dan de vrijstelling? Dan betaal je belasting over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt.

Meer informatie over de belasting leest u in de Productleeswijzer. Of kijk op de website van de Belastingdienst