• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Belastingaangifte

Jouw verzekering(en) en de jaarlijkse belastingaangifte

Heb je één of meerdere verzekeringen van coöperatie DELA en ben je benieuwd wat dit betekent voor jouw belastingaangifte? Wij hebben het voor je op een rijtje gezet.

Chat met onze medewerkers

Ik heb een DELA UitvaartPlan. Wat zijn de gevolgen voor mijn belastingaangifte?

Als je de belastingaangifte invult, dan moet je ook opgeven wat de waarde is van je bezittingen. De waarde van een uitvaartverzekering hoort in belastingbox 3. Box 3 kent een algemene belastingvrijstelling bij een bezittingentotaal van € 50.650 in 2022 (in 2021 € 50.000) per persoon. Voor uitvaartverzekeringen geldt een extra vrijstelling. Is de waarde van jouw uitvaartverzekeringen in 2022 € 7.444 (in 2021 € 7.348) of lager? Dan hoef je over dit bedrag geen belasting te betalen. Wij informeren je over de waarde van jouw verzekering als het verzekerde bedrag hoger is dan € 7.444

Heb je ergens anders nog een uitvaartverzekering? Controleer dan zelf of de waarde van al jouw uitvaartverzekeringen samen minder is dan € 7.444.

Ik heb een DELA LeefdoorPlan. Wat zijn de gevolgen voor mijn belastingaangifte?

Premies

De premies van een overlijdensrisicoverzekering kun je niet aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Uitkering bij overlijden

Over een uitkering betaalt de ontvanger geen inkomstenbelasting in box 1. Wel is het mogelijk dat de ontvanger erfbelasting moet betalen. De uitkering is niet belast met erfbelasting als de premies niet door de overledene zijn betaald. Partners die niet zijn gehuwd of die op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, kunnen erfbelasting voorkomen. Dat kan door de premie van de dekking op het leven van de ander te betalen. Zijn er twee verzekerden op dezelfde dekking? Kies dan voor premiesplitsing. Daardoor kan de ene partner weer de premie van de dekking op het leven van de ander betalen. Zo voorkom je heffing van erfbelasting.

De vooruitkering bij leven

Als je gebruik maakt van de vooruitkering bij leven, is het verstandig een adviseur te vragen naar een advies over jouw specifieke situatie. Ook de situatie van de ontvanger van de uitkering kan dan worden meegenomen. Wil je meer weten? Neem dan contact op met je adviseur voor een advies op maat.

Ik heb een DELA CoöperatiespaarPlan. Wat zijn de gevolgen voor mijn belastingaangifte?

Inleg

Je kunt de inleg in het CoöperatiespaarPlan niet aftrekken van de inkomstenbelasting. Betaalt een ander de inleg dan degene op wiens naam het CoöperatiespaarPlan staat? Dan kan het zijn dat hierover schenkbelasting betaald moet worden. Ouders kunnen jaarlijks per kind maximaal € 5.677 (2022) belastingvrij schenken (in 2021 € 6.604). Onder bepaalde voorwaarden zijn er eenmalige extra hoge vrijstellingen. Grootouders mogen per kleinkind jaarlijks maximaal € 2.274 (2022) belastingvrij schenken (in 2021 € 3.244). Schenk je in een jaar meer dan de vrijstelling? Dan wordt alleen dat bedrag belast dat hoger is dan het bedrag van de vrijstelling. Schenkingen van ouders aan een kind tot € 130.425 (2022) boven de vrijstelling worden met 10% belast en van grootouders aan kleinkinderen met 18%.

Een voorbeeld:
Een grootouder schenkt zijn kleinkind in een jaar € 5.000. Dan moet er over € 2.726– dit is € 5.000 min de vrijstelling van € 2.274– belasting worden betaald. Met het tarief van 18% is dat in dit voorbeeld € 490.

Schenkbelasting komt voor rekening van degene die de schenking ontvangt. Wil je meer informatie hierover? Informeer dan bij je adviseur of kijk op www.belastingdienst.nl.

Waarde van je CoöperatiespaarPlan in 2021

Als je de belastingaangifte invult, dan moet je ook opgeven wat de waarde is van jouw bezittingen. Het DELA CoöperatiespaarPlan is een kapitaalverzekering en valt in belastingbox 3. Jaarlijks moet je bij jouw bezittingen onder kapitaalverzekeringen de (afkoop)waarde van je CoöperatiespaarPlan op 1 januari van het betreffende belastingjaar opgeven.

In belastingbox 3 geldt voor belastingjaar 2022 een algemene belastingvrijstelling bij een bezittingentotaal van € 50.650 per persoon. Fiscale partners mogen elkaars vrijstelling gebruiken. In dat geval is de gezamenlijke algemene vrijstelling € 101.300.