• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Een uitvaart regelen in het buitenland

Je verblijft in het buitenland en iemand overlijdt. Wat moet je doen? Hoe meldt je een overlijden? En hoe kan het lichaam terug naar Nederland? Lees hier meer informatie.

Wat moet ik doen als iemand overlijdt in het buitenland?

Meld het overlijden zo snel mogelijk na het overlijden. Bij een melding vragen we naar de naam en geboortedatum van de overledene, en tijdstip en plaats van overlijden.

Heeft de overledene een DELA uitvaartverzekering en verzorgt DELA de uitvaart? Dan is het vervoer van de overledene naar Nederland verzekerd. Het is alleen verzekerd als het verblijf in het buitenland korter was dan twee maanden. Ook mag geen sprake zijn van een negatief reisadvies. Uiteraard regelen en verzorgen we de uitvaart in Nederland zoals het beschreven staat in de polisvoorwaarden.

Heeft de overledene geen verzekering? Ook dan kan DELA repatriëring en de uitvaart verzorgen. Heeft de overledene een andere uitvaartverzekering, reisverzekering of aanvullende ziektekostenverzekering? Neem dan contact op met de betreffende verzekeraar.

Overlijden melden

U kunt vanuit het buitenland het overlijden telefonisch melden bij DELA.

  • Tussen 07.30 uur en 22.30 uur via +31 40 260 16 73
  • Tussen 22.30 uur en 07.30 uur via +31 15 215 44 98

Nabestaanden kunnen vanuit Nederland contact met ons opnemen via 088 335 35 35

Repatriëring

Repatriëring is het terugbrengen van de overledene naar Nederland. Vaak is repatriëring meeverzekerd in de reisverzekering. Het is verstandig om dit te controleren voordat u weg gaat. Het kan zo zijn dat, als u voor uw werk weggaat, uw werkgever is verzekerd voor deze kosten. Vraag dit voordat u vertrekt na.

DELA kan de repatriëring regelen. Als u DELA informeert over het overlijden kunt u dit bespreken met een van de medewerkers. De familie wordt in contact gebracht met een van de regio-assistentes van DELA. Hij/zij regelt dat de overledene naar Nederland wordt overgebracht en onderhoudt het contact met de familie.

Autopsie na een overlijden in het buitenland

Bij een overlijden in het buitenland wordt vaak autopsie toegepast. Autopsie is een inwendig onderzoek bij de overledene, met als doel de doodsoorzaak te achterhalen.

Onder welke omstandigheden vond het overlijden in het buitenland plaats?

Bij een overlijden in het buitenland is het belangrijk te weten onder welke omstandigheden dit is gebeurd. De meest voorkomende situaties zijn:

Een overlijden in het ziekenhuis

Als iemand overlijdt in het ziekenhuis stelt een arts ter plekke een akte van overlijden op. Aangifte wordt gedaan in de gemeente in het buitenland waarin iemand is overleden. Daarna moeten nabestaanden of de uitvaartondernemer aangifte doen van overlijden in de gemeente waar de overledene het laatst woonde in Nederland.

Een overlijden buiten het ziekenhuis

Als iemand buiten het ziekenhuis overlijdt, moet er eerst een arts worden gewaarschuwd. Vervolgens geldt hetzelfde als in het geval van overlijden in een ziekenhuis.

Een niet-natuurlijk overlijden, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk of misdrijf

Als er sprake is van een niet-natuurlijke dood door een ongeluk of misdrijf, moet zowel een arts als de politie worden gewaarschuwd. Meestal zal het lichaam in beslag worden genomen om onderzoek te verrichten. Na dit onderzoek zal het lichaam worden vrijgegeven en kan het normale proces worden gevolgd. Vraag om kopieën van aangiftes/ proces verbaal bij een ongeluk of misdrijf. Hier kan later om gevraagd worden door DELA of andere instanties.

Uitvaart regelen in het buitenland

Omdat DELA geen uitvaart kan regelen in het buitenland, moet u zelf een uitvaartondernemer regelen in het land waar u verblijft. Als u verzekerd bent bij DELA, betaalt DELA een vast bedrag uit. Dit bedrag kunt u gebruiken om de kosten van de uitvaart in het buitenland geheel of gedeeltelijk te betalen.

De as meenemen naar Nederland

Na een crematie is het mogelijk om de as in een asbus mee terug te nemen naar Nederland. Het kan zo zijn dat er speciale papieren nodig zijn voor het vervoeren van de as. De asbus kan door een professioneel repatriëringsbedrijf naar Nederland worden vervoerd of kan worden meegenomen in de handbagage.

Wist u niet dat de overledene bij DELA verzekerd was?

Het is belangrijk dat u alsnog het overlijden bij ons meldt. Wij leggen u uit hoe u alsnog aanspraak maakt op de verzekering(en). Wij zullen tevens stoppen met het afschrijven van premie en wij zetten de correspondentie met de overledene stop.

Jongetje legt bloemen op de kist tijdens een uitvaart

Een uitvaart naar wens zonder verzekering