• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Willem Ruis

Velen van ons herinneren zich Willem Ruis als de man die de Nederlandse televisie voor altijd veranderde. Zijn wijze van presenteren was uniek voor zijn tijd. Zijn betrokkenheid bij het werk kende geen grenzen. Maar hoe was de gezinsman Willem Ruis? Dochter Suus deelt haar herinneringen aan hem als quizmaster én vader.

Chat met onze medewerkers

Speciaal voor ons leerde hij koken.’

 Het sullige typetje “Klaas” droeg de eerste naam van mijn vader.