• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Veelgestelde vragen over een uitvaartverzekering

Chat met onze medewerkers

Veelgestelde vragen over een uitvaartverzekering

Waar ben je precies voor verzekerd?

Waar je precies voor verzekerd bent met de uitvaartverzekering van DELA hangt van het soort uitvaartverzekering en het soort pakket. Op je polis en in Mijn DELA kun je zien welke verzekering voor jou van toepassing is. Kom je er niet uit? Neem gerust contact met ons op.

Bij een DELA UitvaartPlan in diensten heb je een uitvaartverzekering in Natura en wordt er geen geld uitgekeerd, maar wordt de uitvaart geregeld. Geen zorgen dus voor de kosten en je weet zeker dat je nabestaanden hulp krijgen bij het regelen van een mooi afscheid. Een natura uitvaartverzekering wordt het meest gekozen.

Een DELA UitvaartPlan in geld keert een verzekerd geldbedrag uit. De nabestaanden kunnen vervolgens met dit geld een uitvaart gaan regelen. De kosten van je uitvaart zijn gedekt en volledige vrijheid voor je nabestaanden om een uitvaartverzorger te kiezen.

Lees meer over de verschillende soorten uitvaartverzekeringen die er zijn.

Wat doet DELA met mijn geld?

Als coöperatie beheren wij geld voor ruim 3 miljoen leden. Onze leden betalen iedere maand een klein bedrag aan premie. Alle bedragen samen vormen een groot bedrag dat we laten groeien. En we delen onze winst met onze leden.

Hoe gaat DELA met uw geld om?

DELA belegt transparant. Dat betekent dat we altijd weten welke beleggingen DELA heeft en wat de risico's zijn. DELA leent geen geld om te kunnen beleggen. We laten regelmatig onderzoeken of ons beleggingsbeleid nog goed is.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

 DELA gelooft vooral dat we er zijn voor elkaar. Daarom proberen we met onze beleggingen onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Binnen onze beleggingsportefeuille richten we ons op het verbeteren van het gedrag van bedrijven ten aanzien van sociale aspecten, milieu en governance. Daarnaast sluiten we aantal landen, wapenproducenten en bedrijven die over een langere periode geen gedragsverbetering laten zien, uit.

Hoe lang moet ik premie betalen?
Je kunt kiezen: betalen tot aan je overlijden of betalen tot in het jaar dat je 65 wordt. In het laatste geval is de premie hoger, maar je hoeft na de aangegeven datum op de polis geen premie meer te betalen. Je bent in beide gevallen je hele leven lang verzekerd.
Kan ik later alsnog stoppen met de verzekering?
Wijzigingen vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 veranderen de Algemene Voorwaarden van het DELA UitvaartPlan. Vanaf 2017 kan het DELA UitvaartPlan worden afgekocht. Dit geldt dan ook voor de polissen afgesloten voor 1 maart 2015.

Hierbij geldt een termijn van tenminste een maand om dit te regelen. Je krijgt niet altijd geld uitgekeerd. DELA bepaalt de waarde van de verzekering. Deze afkoopwaarde bestaat uit de poliswaarde minus € 150 kosten (€ 90 als u de polis gedeeltelijk stopzet). Is de afkoopwaarde positief? Dan maken we dit bedrag over naar je rekening. Je bent dan niet meer bij DELA verzekerd voor je uitvaart.

 

Wat is het verschil tussen een uitvaartverzekering en een overlijdensrisicoverzekering?

Beide verzekeringen treden in werking wanneer je komt te overlijden, maar hebben een ander doel.

Een uitvaartverzekering:
• Sluit je af om je eigen uitvaart mee te betalen
• Een uitvaartverzekering loopt levenslang, dus tot het moment van overlijden;
• De uitvaartverzekering zal altijd een keer uitkeren.

Een overlijdensrisicoverzekering
• Sluit je af voor je nabestaanden, om de kosten na je overlijden te kunnen blijven betalen
• Een overlijdensrisicoverzekering sluit je af voor een vooraf bepaalde periode en heeft een einddatum
• Kom je tijdens de looptijd te overlijden, dan keert de overlijdensrisicoverzekering uit. Kom je na de einddatum van de overlijdensrisicoverzekering te overlijden, dan verlies je de betaalde premie.

Wat kost een uitvaart eigenlijk?

Een veelvoorkomende uitvaart kost zo'n € 8.000.  Bijna alles wat je koopt en waar je je voor verzekert, wordt duurder. Dat heet inflatie. De kosten van een veelvoorkomende uitvaart zijn naar verwachting over 30 jaar € 15.700.

We gaan uit van een jaarlijkse stijging van 2,28% van toekomstige uitvaartkosten. Dit is de gemiddelde stijging van de uitvaartkosten bij DELA in de afgelopen 10 jaar.

Wat gebeurt er met het geld dat eventueel overblijft na de uitvaart?
Blijft na de uitvaart een deel van het verzekerde vrij te besteden bedrag over? Dan keren we het resterende bedrag aan de nabestaanden uit.
Hoeveel stijgt de premie per jaar?

Hoeveel de premie jaarlijks stijgt, hangt af van de inflatie van de uitvaartkosten. Ook de rente stand en of er wel of geen winstdeling is speelt een rol. Coöperatie DELA streeft er naar om de premiestijging niet meer te laten zijn dan de stijging van de uitvaartkosten. Zijn de uitvaartkosten in enig jaar bijvoorbeeld met 3% gestegen? Dan stijgt de premie in principe ook met 3%. Of dat elk jaar lukt hangt af van onze coöperatiewinstdeling en de rentestand. We lichten dit toe:

Coöperatiewinstdeling

Om het DELA UitvaartPlan waardevast te houden, moet de premie eigenlijk meer dan 3% stijgen. Het verschil tussen de 3% en de premie die daadwerkelijk nodig is, betalen we uit de speciale coöperatiewinstdeling. Coöperatie DELA bekijkt jaarlijks of de kapitaalpositie voldoende is om deze winstdeling toe te kennen. Dat gebeurt met een ledenbesluit tijdens de Algemene Vergadering van Coöperatie DELA. Is er geen winstdeling mogelijk? Dan zal de premie sterker stijgen.

Rentestand

DELA kan, naast de jaarlijkse indexering, de premie jaarlijks veranderen als de rente bijzonder laag is. Als de rente structureel lager is dan 2,75% maar boven de 2% blijft, dan kan DELA de premie aanpassen. De premie wordt sowieso verhoogd als de rente structureel lager dan 2% is. Zo is het in 2012 met de Algemene Vergadering afgesproken.

Hoe werkt de uitvaartverzekering van DELA?
Het DELA Uitvaartplan bestaat uit diensten en een vrij te besteden geldbedrag. Of je kiest voor alleen een geldbedrag.
Met het dienstenpakket zijn de belangrijkste zaken van een uitvaart verzekerd. Uiteraard kunnen nabestaanden hier van afwijken. Wil je bijvoorbeeld een bijzondere kist of een speciale auto? Dan is dat altijd mogelijk. Het kan wel zijn dat hier extra kosten aan zijn verbonden.

Meer informatie over het DELA UitvaartPlan
 
Benieuwd naar wat een uitvaart ongeveer kost? Bereken de uitvaartkosten.
Heb ik bij een dienstenpakket nog keuzemogelijkheden of is dit een vast pakket aan diensten?
Met het dienstenpakket zijn de belangrijkste zaken van een uitvaart verzekerd. Hoe deze diensten worden ingevuld is aan de nabestaanden, dit kan voor iedereen anders zijn. Uiteraard kunnen nabestaanden ook andere diensten kiezen. Wil je bijvoorbeeld een bijzondere kist of een speciale auto? Dan is dat altijd mogelijk. Het kan wel zijn dat hier extra kosten aan zijn verbonden.
Hoe zit het met mijn verzekering als coöperatie DELA de uitvaart niet verzorgt?

Nabestaanden kiezen soms voor een andere uitvaartondernemer dan DELA. Bij het DELA UitvaartPlan Basis, Plus of Flexibel ontvangen ze dan in plaats van onze diensten een beperkte vergoeding. Voor 2024 is de hoogte van de vergoeding minimaal € 3.673. Dit bedrag is opgebouwd uit € 2.953 voor de Dienstenverzekering en minimaal € 720 voor de aanvullende Geldverzekering. Is een hoger bedrag dan € 720 op de Geldverzekering verzekerd? Dan ontvangen zij dat bedrag plus de vergoeding voor de Dienstenverzekering van € 2.953.

Als je nu al weet dat een andere uitvaartverzorger dan DELA de uitvaart gaat verzorgen, dan kun je beter kiezen voor een DELA UitvaartPlan Geld. Het bedrag dat je met een DELA UitvaartPlan Geld verzekert, keren we volledig uit.

Ben ik met een DELA UitvaartPlan Diensten maar voor € 720 verzekerd?

Je bent verzekerd voor een pakket uitvaartdiensten en voor een aanvullend verzekerd bedrag van € 720. Het aanvullende verzekerd bedrag kunnen nabestaanden vrij besteden voor uitvaartdiensten die niet in het pakket uitvaartdiensten zitten. Denk bijvoorbeeld aan een borrel met een hapje na afloop of een volgauto.

Ik heb een DELA UitvaartPlan in diensten met een aanvullende geldverzekering. Kan ik de aanvullende Geldverzekering laten vervallen?
Het aanvullend vrij te besteden bedrag (Geldverzekering) is een vast onderdeel van het UitvaartPlan Diensten. De aanvullende Geldverzekering is minimaal € 720. Je kunt deze niet laten vervallen.