• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Veelgestelde vragen over lichte balseming

Chat met onze medewerkers

Veelgestelde vragen over lichte balseming

Wat zijn de voordelen van thanatopraxie/lichte balseming?
  • Het lichaam kan langer (thuis) opgebaard worden.
  • Er is géén koelinstallatie nodig.
  • Er ontstaan geen verkleuringen.
  • Het lichaam voelt niet koud aan.
  • Eventuele tekenen van ziekte kunnen in een aantal gevallen ongedaan gemaakt worden. Ook wordt het aanbrengen van make up eenvoudiger.
Wat zijn de nadelen aan thanatopraxie/lichte balseming?
  • Dankzij thanatopraxie blijft het lichaam van de overledene langer mooi. Daardoor is het voor sommigen moeilijker te accepteren dat iemand er echt niet meer is.
  • Bij een thuisopbaring dient de overledene voor een paar uur naar het uitvaartcentrum gebracht te worden voor het uitvoeren van de behandeling.
  • Er zijn aanvullende kosten verbonden aan lichte balseming.
Blijft iemand die licht gebalsemd is voor altijd goed?

Nee, door de lichte balseming worden de bacteriën in het lichaam tijdelijk verdoofd. 10 dagen na overlijden is de lichte balseming uitgewerkt en komt het natuurlijke proces alsnog op gang, zoals bij een lichaam dat niet gebalsemd is.

Kan iedere overledene gebalsemd worden?

In principe kan iedere overledene gebalsemd worden. Bij twijfel overlegt de thanatopracteur/balsemer met de uitvaartverzorger.

Maakt coöperatie DELA gebruik van duurzame materialen bij het toepassen van lichte balseming?
Veel mensen denken dat balseming een soort zalf is. Dat is niet waar. De balseming is een behandeling waarbij de lichaamseigen vloeistoffen vervangen worden door een conserverende vloeistof. Dit doen we door gebruik te maken van het aderstelsel. Onze balsemers gebruiken formaline-vrije vloeistof op basis van alcohol. Deze vloeistof is niet belastend voor het milieu. Zelfs op natuurbegraafplaatsen mag iemand die gebalsemd is met deze vloeistof begraven worden. Ook vormt het geen gevaar voor de gezondheid van onze balsemers of hun omgeving. Wij kopen de vloeistof in bij Dodge. Dit is wereldwijd de grootste leverancier van balsemvloeistoffen en uitvaartbenodigdheden.
Werkt balseming bij alle ziektes?

Het werkt altijd. Het uiteindelijke resultaat is dat er een kortdurende conservering ontstaat. Bij sommige ziektes verandert de huidskleur van mensen, deze wordt bijvoorbeeld bleek of juist geel. Lichte balseming kan deze verkleuringen meestal ongedaan maken.

Wat kan er misgaan bij thanatopraxie/lichte balseming?

Wanneer iemand veel vocht in zijn lichaam heeft, kan het voorkomen dat niet het gewenste resultaat bereikt wordt.

Waar vindt de lichte balseming plaats?
De lichte balseming vindt plaats op het uitvaartcentrum en neemt ongeveer anderhalf tot twee uur in beslag. Daarna wordt de overledene weer opgebaard, thuis of in het uitvaartcentrum.
Wat zijn de kosten van lichte balseming?

Omdat DELA een coöperatie is, kunnen we de kosten voor onze leden laag houden. De kosten van de lichte balseming bedragen voor leden € 525. Hier kunnen extra kosten voor extra vervoer of gebruik van een uitvaartcentrum bij komen. De uitvaartverzorger kan u hierover volledig informeren.