• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Dela biedt leden Achterhoek passende oplossingen ook nu samenwerking met GUV definitief stopt

1 maart 2023

Coöperatie DELA biedt zoals altijd passende oplossingen voor een waardig afscheid voor haar leden in de Achterhoek, ook nu zij niet meer welkom is op de locaties van GUV. Op een uitnodiging voor een gesprek gaat GUV niet in. Het is meer dan pijnlijk dat de samenwerking éénzijdig is opgezegd. Als coöperatie dient DELA de belangen van haar leden. Het is onbegrijpelijk dat GUV dit niet inziet.

Keurmerk

GUV verwijt DELA er een andere denk- en werkwijze op na te houden. De dienstverlening van DELA is van een hoog niveau ook rondom de verzorging van overledenen. De coöperatie is in het bezit van het Keurmerk Uitvaartzorg, dat staat voor de kwaliteit van de dienstverlening in de uitvaartbranche. Wanneer er verschil van mening met een partner is dan is DELA gewend om daarover te praten. Op die manier komt DELA er altijd uit met haar partners. DELA betreurt het dat GUV niet met ons om tafel wil. 

Voordeel DELA leden

De beëindiging van de samenwerking betekent dat DELA niet langer terecht kan in het GUV Crematorium Aalten, het GUV Crematorium Etten en het Afscheidscentrum Wekking in Lichtenvoorde. Wanneer de nabestaanden van leden van DELA dat wel willen, dan moeten zij de uitvaart via een andere ondernemer regelen die wel toegang heeft tot de locaties van GUV. Hierdoor zijn zij duurder uit, omdat de premie die zij hebben betaald voor hun uitvaart gebaseerd is op de kosten van een uitvaart die door DELA wordt uitgevoerd. Het voordeel van de verzekering valt dan weg.  

Berichten in de media

De wijze waarop GUV naar buiten treedt zorgt voor onrust, ook bij leden die op dit moment een dierbare verliezen. Aan tafel bij nabestaanden lukt het DELA uiteraard goed om met passende oplossingen te komen, waardoor er op een waardige wijze afscheid kan worden genomen van de overleden dierbare. De uitvaartverzorgers van DELA staan daar te allen tijde voor klaar.