• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Groei en ontwikkeling te midden van aanhoudende hoge werkdruk

Coöperatie DELA presenteert jaarcijfers

16 mei 2023

De oversterfte in combinatie met een krappe arbeidsmarkt zorgde in 2022 voor een aanhoudende hoge werkdruk bij coöperatie DELA. Maar ook in andere opzichten was 2022 voor DELA een uitdagend jaar. Dit is te lezen in het vandaag verschenen jaarverslag. Edzo Doeve, CEO coöperatie DELA: “We zijn trots dat we onder moeilijke omstandigheden mooie stappen hebben gezet, zijn blijven groeien en onze persoonlijke dienstverlening op een hoog niveau hebben weten te handhaven.” Dat de dienstverlening op een hoog niveau bleef, wordt bevestigd door de NPS die met 63 nagenoeg gelijk is aan voorgaande jaren.

Groei en ontwikkeling

Een historisch moment in 2022 was dat de Belgische verzekerden ook lid van de coöperatie kunnen worden. Al 16.000 verzekerden maakten hier gebruik van. 
In Nederland is de integratie van Yarden volgens plan verlopen. Honderden nieuwe collega’s zijn wegwijs gemaakt in de organisatie, werkwijzen en systemen. “Zeker in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt is de succesvolle integratie een groot compliment waard. Naar verwachting is de integratie in 2023 afgerond,” aldus Edzo Doeve. In Duitsland is de groei van het aantal verzekerden in een stroomversnelling gekomen, niet alleen door de overname van de Duitse portefeuille van Monuta, maar ook door autonome groei. In totaal steeg het aantal verzekerden in 2022 met 189.000 verzekerden naar bijna 5,5 miljoen. De premie-inkomsten stegen met dertien procent naar € 669 miljoen (2021: € 592 miljoen). Het aantal uitvaarten steeg naar bijna 53 duizend, tien procent meer dan in 2021. 

Solvabiliteit blijft op hoog niveau

De oorlog in Oekraïne met de daarbij horende wereldwijde energiecrisis en inflatie had ook bij DELA een weerslag op de beleggingsresultaten. Edzo Doeve: “Gezien de looptijd van de uitvaartverzekeringen beleggen wij voor de lange termijn waardoor beleggingsresultaten per jaar fors kunnen fluctueren. Maar tegenover de in 2022 slecht presterende financiële markten staat de stijgende rente. Een hogere rente heeft ook een gunstig effect op de solvabiliteitsratio omdat de lange termijnverplichtingen naar beneden gaan.” Die solvabiliteitsratio is voor het bedrijfsmodel van DELA de belangrijkste financiële graadmeter. Met een ratio van 226 procent is die robuust te noemen (2021: 236 procent). Mede hierdoor kon er € 45 miljoen naar de unieke winstdelingsregeling waarmee DELA de premiestijging van haar uitvaartverzekering dempt.

Meer willen betekenen voor leden en samenleving 

“In 2022 zijn we tegen grenzen aangelopen”, aldus Edzo Doeve, “maar we hebben ze ook opgezocht en verlegd. De coöperatieve gedachte blijft juist nu van belang. Ondanks de toenemende individualisering zit de kracht van de samenleving in de verbondenheid tussen mensen en generaties. Die solidariteit doorgronden en doorleven wij. Zo vertrouwen we erop dat wij met DELA koershouden en zo onze betekenis voor leden en de samenleving kunnen blijven vergroten. DELA ziet dat naast het verzekeren en verzorgen van uitvaarten haar leden ook behoefte hebben aan aanvullende producten en diensten, denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij rouwverwerking. Edzo Doeve: “Het is de ambitie van DELA om vanuit het lidmaatschap van de coöperatie steeds meer voor de leden te kunnen betekenen. De behoeften van de leden zijn leidend bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.”

Je kunt het jaarverslag hier lezen.