• Overlijden melden - 0800 955 66 55 (24 uur per dag) 

Chat met onze medewerkers

Mijn uitvaartwensen

Onder welke naam of titel wilt u uw uitvaartwensen opslaan?

U ziet deze naam als titel boven uw Uitvaartwensen. Na opslaan vindt u uw uitvaartwensen onder deze naam terug in Mijn DELA.