• Overlijden melden - 0800 955 66 55 (24 uur per dag) 

Chat met onze medewerkers

Mijn uitvaartwensen

Het liefst wil ik dat na mijn overlijden de beslissingen over mijn uitvaart genomen worden door de volgende persoon of de volgende contactpersonen: 

(Let op: wilt u dat deze personen hiervan op de hoogte zijn vóór uw overlijden? Informeer ze dan alstublieft zelf.)

Tip: het is handig om na iedere contactpersoon een komma te plaatsen.

Aantekeningen