• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

DELA behoudt toegang tot de crematoria in Etten en Aalten

Het gerechtshof te Arnhem-Leeuwarden doet maatschappelijk relevante uitspraak

30 januari 2024

Coöperatie DELA moet door de Achterhoekse uitvaartondernemer GUV toegang gegeven worden tot de crematoria in Aalten en Etten. GUV moet daarbij dezelfde voorwaarden stellen als die zij aan andere uitvaartondernemingen stelt. De voorwaarden die zij aan DELA stelt, mogen dus niet minder gunstig zijn. Zo oordeelde het gerechtshof. Het maatschappelijk belang van nabestaanden – en dus ook de verzekerden van DELA- bij toegang tot crematoria in hun buurt, met een uitvaartverzorger van hun voorkeur, wordt door het gerechtshof erkend. DELA is blij met deze uitspraak.

Maatschappelijk belang

Voor DELA was het onacceptabel dat de nabestaanden van haar leden een andere uitvaartondernemer in de arm zouden moeten nemen om terecht te kunnen in de crematoria van GUV in Aalten en Etten. DELA en haar medewerkers was namelijk de toegang ontzegd. Het gerechtshof is het met DELA eens dat er een maatschappelijk belang bestaat voor nabestaanden om toegang te hebben tot crematoria in hun buurt, met een uitvaartverzorger van hun voorkeur. Dat geldt volgens het gerechtshof dus ook voor leden van DELA en diens nabestaanden. Gelukkig behoudt DELA door deze uitspraak toegang tot de crematoria van GUV.


Uitsluiten onaanvaardbaar

Volgens het gerechtshof moet DELA gelijk behandeld worden als iedere andere uitvaartverzorger. Het is gebruikelijk in de uitvaartbranche dat uitvaartverzorgers elkaar toegang verlenen tot ieders locaties zodat overledenen en hun nabestaanden in hun eigen omgeving terecht kunnen. Er moeten goede redenen zijn om een partij de toegang te weigeren en die regels moeten voor alle partijen op dezelfde manier worden toegepast en beoordeeld. Het hof is van oordeel dat GUV in dit geval DELA niet mocht uitsluiten. Door dat toch te doen heeft GUV onrechtmatig gehandeld. De uitspraak van het gerechtshof past bij hoe we in de branche met elkaar omgaan en we zijn dan ook blij dat het hof hier het maatschappelijk belang ziet.