• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

CVU wordt DELA

27 september 2023

CVU Uitvaartzorg B.V. (Rotterdam) wordt DELA. Met de voorgenomen fusie van CVU Uitvaartzorg B.V. met DELA Uitvaartverzorging N.V. per 1 januari 2024 wordt de verzorging van uitvaarten van CVU-relaties voor de toekomst gewaarborgd.

Bij de overname van Yarden (zomer 2021) verkreeg coöperatie DELA een volledig belang in CVU en behoorde CVU tot DELA. DELA Uitvaartverzorging N.V. wil CVU Uitvaartzorg B.V. met haar organisatie laten samengaan omdat zij het strategisch uitgangspunt heeft om een landelijk dekkend netwerk aan uitvaartvoorzieningen te hebben op basis van het organisatiemodel van DELA. Dat biedt synergievoordelen.

Medewerkers van CVU zijn eerder dit jaar geïnformeerd over de voorgenomen samenvoeging. Met vereende krachten wordt samengewerkt aan een soepele integratie.

CVU Uitvaartzorg verzorgt persoonlijke uitvaarten al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw en is actief in de regio’s Rotterdam Rijnmond en Gouwestreek. CVU verzorgt zo’n 1.000 uitvaarten op jaarbasis.