• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Nederlander denkt na over de dood, maar bespreekt het amper

5 september 2023

Meer dan 85% van Nederland denkt weleens na over hun eigen overlijden. Maar slechts een krappe meerderheid (51%) spreekt hier weleens over met familie of vrienden. Dat blijkt uit het Nationaal Onderzoek naar de Dood.

"Nadenken en praten over de dood is nadenken en praten over het leven”, zegt Véronique Klaassen, directeur Uitvaartverzorging bij DELA. “Hopelijk sporen de resultaten van dit nationale onderzoek mensen aan te bedenken wat zij echt belangrijk vinden. Als nabestaanden weten wat de wensen waren, helpt hen dat om het afscheid zo persoonlijk en waardig mogelijk vorm te geven. Dat draagt vervolgens bij aan een goede rouwverwerking."

Over wat er met het lichaam moet gebeuren bestaat wel een duidelijk idee. En die wens wordt in 86 procent van de gevallen wel met nabestaanden besproken. Cremeren wordt het meeste gekozen (50 procent) gevolgd door begraven (28 procent).  De voorkeur van de respondenten (35 procent) gaat wel naar kleinschalige afscheidsdiensten met maximaal 50 genodigden. Slechts 7 procent geeft aan een grootschalig afscheid te willen met meer dan 100 gasten.

Steun en rouwverwerking

Uit het onderzoek blijkt verder dat het geven van verbale steun aan nabestaanden door bijna 40 procent als (erg) moeilijk wordt gevonden. Over het verlies praten is onderdeel van de rouwverwerking. 46 procent van de respondenten geeft dan ook aan dat zij behoefte hebben aan professionele steun en begeleiding na het verlies van een dierbare.

Verder leven

Maar liefst 65 procent geeft aan géén testament te hebben. Bovendien laat het overgrote merendeel weten niks geregeld te hebben rondom hun digitale nalatenschap (78 procent) en overige administratieve nalatenschappen, zoals abonnementen (75 procenten).

DELA hecht veel waarde aan het delen van kennis en het vergroten van bewustwording rondom de dood, afscheid nemen en verder leven. Met dit onderzoek hoopt DELA bij te dragen aan een stukje bewustwording en een meer open en bespreekbare samenleving als het gaat om de dood.

Het Nationaal Onderzoek naar de Dood werd in opdracht van uitvaartverzekeraar en uitvaartverzorger DELA uitgevoerd door Markteffect onder 2104 respondenten en bestond uit een online enquête met 33 vragen.

Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de beleving, emoties en gedragingen van mensen in Nederland met betrekking tot de dood. De resultaten bieden waardevolle inzichten en geven een beeld van hoe de Nederlandse samenleving omgaat met dit onderwerp.

Een samenvatting van de resultaten van het onderzoek tref je hieronder.