• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

DELA stopt tijdelijk met het aanbieden van lichte balseming (thanatopraxie)

22 maart 2021

Kort geleden heeft DELA onderzoek laten doen naar de vraag of de gezondheid en veiligheid van haar medewerkers in het geding is bij lichte balseming. DELA biedt lichte balseming inmiddels ruim tien jaar aan en heeft altijd veel gedaan om de gezondheid en veiligheid te waarborgen. Denk daarbij aan persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals gelaatsmaskers en extra ventilatie.

Uit het recente onderzoek bleek dat die maatregelen wellicht onvoldoende zijn. Om het zekere voor het onzekere te nemen stopt DELA tijdelijk met deze vorm van opbaring en is er een nieuw onderzoek gestart. DELA gaat metingen doen tijdens verschillende scenario’s van een thanatopraxiebehandeling zoals bijvoorbeeld een simulatie. 

Het tijdelijk stopzetten van thanatopraxie betekent ook dat er geen lichte balseming wordt aangeboden via andere partijen, omdat DELA nu onvoldoende zicht heeft of anderen de gezondheid en veiligheid wel kunnen borgen. Er is geen aanleiding om te vermoeden dat nabestaanden of medewerkers die in contact zijn geweest met een gebalsemd lichaam, risico’s hebben gelopen. 

Wanneer het nieuwe onderzoek is afgerond is nog niet bekend. Er wordt zo snel als mogelijk een start mee gemaakt.