• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Verbouwing voor crematorium Den en Rust

Oven wordt volledig vervangen door elektrische variant

2 februari 2021

Crematorium Den en Rust aan de Frans Halslaan in Bilthoven gaat binnenkort verbouwen. Gestreefd wordt naar een start van de verbouwing eind tweede kwartaal/begin derde kwartaal 2021. De vergunning is hiervoor aangevraagd. Het gebouw wordt vooral aan de binnenzijde ingrijpend verbouwd, waarbij wordt gerenoveerd, geoptimaliseerd en verduurzaamd. Het crematorium van eigenaar coöperatie DELA zal daardoor tijdelijk sluiten, maar de naastgelegen (natuur)begraafplaats blijft bereikbaar voor begrafenissen en nabestaanden die hun dierbaren willen bezoeken.

“De verbouwing duurt naar verwachting een half jaar”, vertelt locatiemanager Huib Schreuders. Eind van het jaar volgt dan een heropening van het crematorium. In de tussentijd nemen andere crematoria in de regio de taken over.

Overzichtsfoto art impression Den en Rust verbouwing

Art impression van de situatie na de verbouwing

Omwonenden

Op 1 februari is voor direct omwonenden een informatieavond over de plannen geweest. Deze werd digitaal gehouden als gevolg van de geldende coronamaatregelen.

Het gebouw krijgt een grondige opknapbeurt. Sinds de jaren zeventig is inpandig alleen in 2014 de koffiekamer aangepast, terwijl de kennis over een logische routing in een crematorium is verbeterd. Zo wordtde ontvangstruimte vergroot, waar dat nu een smalle gang is.

Aanpassingen

Behalve zo'n optimalisatie, wordt het pand ook gerenoveerd. De laatste renovatie stamt uit de jaren zeventig. Kozijnen worden bijvoorbeeld vernieuwd ende uitstraling aan de binnen- en buitenkant wordt gemoderniseerd. “De buitenkant wordt groener aangekleed, zodat het pand meer opgaat in het landschap”, vertelt Schreuders.

Vervanging oven

Als verduurzaming zijn behalve zonnepanelen en een nieuwe klimaatinstallatie voorbeelden. De belangrijkste wijziging is de crematieoven. Dat is nu nog een gasoven, maar die wordt vervangen door een elektrische crematieoven. Dat draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen die DELA heeft. Onderdeel daarvan is het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Gas was tot voor kort de meest efficiënte brandstof voor crematieovens, maar door technische ontwikkelingen is elektriciteit efficiënter geworden en is het gebruik ervan nu haalbaar voor crematies. Met één crematie wordt ca. 60 m3 gas bespaard, wat staat voor 113,4 kg CO2-uitstoot. Na duizend crematies is 113.400 kg CO2-uitstoot bespaard, een equivalent van 5.000 bomen. DELA streeft naar klimaatneutrale uitvaarten in 2030. Elektrische ovens gelden daarvoor als belangrijke stap.

Eén crematie kost overigens 75kWh aan stroom, maar omdat DELA alleen gebruik maakt van in Nederland opgewekte groene stroom, staat daar geen CO2-uitstoot tegenover.

Historie

Het crematorium Den en Rust is in 2013 door coöperatie DELA overgenomen van Tap Uitvaartverzorging. Hierbij horen ook een bedrijfswoning en de begraafplaats. Het crematorium, in 1936 ontworpen door architect F.J.A. den Tex, is beroemd vanwege de gebrandschilderde engel van glas-in-lood kunstenaar Nico Schrier en heeft een prachtig uitzicht op de oude beukenlaan dat elk seizoen anders kleurt. De engel blijft uiteraard behouden, evenals het beukenlaantje.

Update maart 2021

Inmiddels is de streefdatum van de start van de verbouwing – en daarmee de tijdelijke sluiting van het crematorium – aangepast. In afstemming met de gemeente heeft DELA aanvullende gegevens aangeleverd voor het verkrijgen van de bouwvergunning en wordt het plan toegelicht in de welstandscommissie.Dit betekent wel dat de vergunningsprocedure langer duurt dan gehoopt. Wij streven er nu naar om eind van het tweede kwartaal van dit jaar, danwel begin van het derde kwartaal te starten met de verbouwing. De komende weken en maanden wordt het exacte moment vanzelf concreter. Belanghebbenden worden hierover actief geïnformeerd.

Update II: De bouw is eind juni gestart. Begin 2022 heropent Den en Rust de deuren. De laatste bouwupdate is te vinden via deze webpagina