• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Coöperatie DELA neemt Yarden over

Een overname uit solidariteit

27 oktober 2019

Coöperatie DELA is van plan om Yarden Uitvaartorganisatie over te nemen. Het gaat om de verzekeraar, het uitvaartbedrijf en alle onderliggende organisaties en deelnemingen. Ondanks het herstelplan van afgelopen zomer ging Yarden voor een structurele oplossing op zoek naar een geschikte, sterke partij die haar activiteiten zou kunnen overnemen. DELA is zo’n sterke partij. Vandaag hebben de bestuurders van Yarden en DELA de overeenkomst voor de overname ondertekend. In de nieuwe situatie kunnen de Yarden-leden rekenen op financiële stabiliteit en ontstaat ruimte voor meer inflatiebescherming en winstdeling voor leden. Dankzij deze overname krijgt coöperatie DELA er een groot aantal uitvaartcentra en crematoria bij die complementair zijn aan die van DELA.

Als de toezichthouders de voorgenomen overname goedkeuren, is Yarden vanaf begin 2020 officieel onderdeel van DELA. Voor de samenvoeging en integratie neemt DELA ruim de tijd: uiterlijk in 2022 wil DELA klaar zijn. Wat de personele consequenties zijn op korte en lange termijn, kan nog niet in detail worden aangegeven. Algemeen directeur DELA, Edzo Doeve: “We verwachten dat er banen verdwijnen op Yardens hoofdkantoor in Almere. Het gaat om staffuncties en banen in het verzekeringsbedrijf. Bij uitvaartverzorging is die kans kleiner want onze faciliteiten en locaties zijn grotendeels complementair aan elkaar. De medewerkers kunnen sowieso rekenen op een net sociaal plan, opgesteld in nauw overleg met de ondernemingsraden.”

Solidariteit: Draagt elkanders Lasten

Algemeen directeur Edzo Doeve van coöperatie DELA: “DELA en Yarden delen een soortgelijke historie, zijn beide ledenorganisaties en zijn beide opgericht om een waardige uitvaart mogelijk te maken. In de praktijk werken we al veel en goed samen. We gebruiken elkaars faciliteiten in gebieden waar de ander geen uitvaartcentrum of crematorium heeft. Nu Yarden op zoek is naar een structurele oplossing, kunnen we – dankzij onze financiële buffers - helpen. Ik ben er trots op dat onze solidariteitsgedachte - ‘Draagt Elkanders Lasten’ - springlevend is. De gedachte achter deze overname is dat een sterk collectief een verzwakt collectief helpt, zodat er één nog sterker collectief ontstaat.”

Beste oplossing voor alle Yarden-polishouders

Yarden verkeerde al enige tijd in financiële problemen door de aanhoudende lage rente en de financiële verplichting voor 390.000 pakketpolissen. De directie van Yarden heeft maatregelen genomen om het tij te keren en dat is voor de korte termijn gelukt. Voor een structurele oplossing voor de 1 miljoen leden ging Yarden op zoek naar een geschikte, sterke partij die haar activiteiten kan overnemen. Derck van der Vegte, voorzitter hoofdbestuur Vereniging Yarden: “Wij zijn ervan overtuigd dat wij goed bij elkaar passen en dat een overname door DELA de beste vooruitzichten biedt voor al de Yarden-polishouders.“ Voor Yarden-leden verandert er voorlopig niets: de polis loopt gewoon door, en leden of hun nabestaanden kunnen blijven rekenen op de gebruikelijke dienstverlening. De herstelactie die Yarden deze zomer moest doorvoeren voor de pakketpolissen, blijft van kracht. DELA komt de pakketpolishouders van Yarden wel tegemoet. Bij overlijden in de komende tien jaar hoeven nabestaanden voor wat betreft de pakketdekking niets na te betalen. Door een forse kapitaalinjectie en extra reserveringen ontstaat er bovendien veel meer ruimte voor toekomstige inflatiebescherming voor alle Yarden-leden.

Vereniging Yarden zelfstandig verder

Yarden heeft een sterke vrijwilligersorganisatie die helpt bij rouwverwerking, en taboes doorbreekt rondom de dood. Deze vereniging – die in december 100 jaar bestaat - komt nu met hulp van DELA op eigen benen te staan. Daarmee wordt het gedachtegoed van Yardens rechtsvoorgangers AVVL en NUVA voortgezet. Van der Vegte: “Naast de Yarden-leden kunnen straks ook DELA-leden profiteren van deze schat aan kennis en hulp. Het is onze ambitie dat de Vereniging Yarden uiteindelijk de hele Nederlandse bevolking bereikt.”

Sterker collectief positief voor iedereen

Coöperatie DELA heeft geen winstoogmerk, zij dient de belangen van haar leden op korte en lange termijn te beschermen. Door een groter en sterker collectief, ontstaat er ook voor de leden van DELA op termijn meer ruimte voor winstdeling en inflatiebescherming. Door de genoemde reserveringen en kapitaalinjectie om Yarden polishouders tegemoet te komen daalt DELA’s solvabiliteitsratio van 373% (eind 2018) naar 269%. Daar staat tegenover dat DELA een goed lopend bedrijf overneemt en door de samenvoeging van de activiteiten sterker wordt. Doeve: “De overname vraagt op korte termijn een investering. Onze solvabiliteit daalt, maar blijft desondanks sterk. Dat het collectief groeit, is voor iedereen positief. Door de samenvoeging van beide uitvaartbedrijven bieden we onze leden straks een nog betere landelijke dekking van eigen uitvaartcentra en crematoria. Door synergievoordelen stijgt de solvabiliteit op termijn weer, net als de ruimte voor winstdeling. Daar profiteren zowel de DELA-leden als de Yarden-leden van.”

Over coöperatie DELA

Circa 170 vestigingen, 2.000 medewerkers, 44.500 uitvaarten per jaar en 4 miljoen verzekerden maken coöperatie Draagt Elkanders Lasten (DELA) marktleider in de Benelux. DELA helpt mensen al meer dan 80 jaar met een begrafenis of crematie, repatriëring, nabestaandenzorg en financiële diensten op deze terreinen, tegen een eerlijke prijs. Het is de ambitie van coöperatie DELA dat haar leden en hun nabestaanden de toekomst zo zorgeloos mogelijk tegemoet kunnen zien. DELA is een ‘Great Place to Work’, heeft het Keurmerk Klantgericht Verzekeren, het Keurmerk Uitvaartzorg, het keurmerk Privacy Waarborg en is lid van Greenleave.

Laatste nieuws

 • jul
  25
  2021

  Overname Yarden door cooperatie DELA gaat definitief door

  Uitvaartpolissen Yarden-verzekerden veiliggesteld

  De overname van Yarden door DELA gaat definitief door. DNB en ACM hebben de overname goedgekeurd. De uitvaartverzekeringen van de 1 miljoen Yarden-verzekerden zijn daardoor gered. Op 2 augustus vindt de overdracht plaats. Nabestaanden van verzekerden van DELA en Yarden kunnen vanaf dan gebruikmaken van elkaars locaties en faciliteiten.

 • jul
  8
  2021

  Grenswaarden gevaarlijke stoffen tijdens lichte balseming (thanatopraxie) niet overschreden

  DELA is blij dat onderzoek aantoont dat gevaren meevallen en bekijkt op welke wijze zij de behandeling kan blijven aanbieden

  Uit een vervolgonderzoek dat DELA heeft laten doen naar de vraag hoeveel gevaarlijke stoffen er nu daadwerkelijk vrijkomen tijdens een lichte balseming, blijkt dat er sprake is van een lage blootstelling aan de gevaarlijke stof formaldehyde. Hierbij wordt geen grenswaarde overschreden.

 • jun
  24
  2021

  Informatie over uitvaarten en het coronavirus

  Nu de overheid de coronamaatregelen versoepelt, is er bij uitvaarten ook weer meer mogelijk. Hierbij houden wij ons uiteraard aan de regels van het RIVM en de rijksoverheid.

 • jun
  23
  2021

  Een overzicht van hoe wij uitvaarten op dit moment verzorgen

  Wat gaat anders vanwege coronamaatregelen en wat is ongewijzigd

  Wij realiseren ons dat de dienstverlening nu soms anders verloopt dan nabestaanden voor ogen hebben. Op deze pagina geven we een overzicht van de wijzigingen. Uitgangspunt is om iedere uitvaart zo persoonlijk mogelijk te maken. Afscheid nemen van een overleden dierbare kan maar één keer.