• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Jaarcijfers DELA 2015

7 juni 2016

De groei die coöperatie DELA in 2015 in de nog altijd krimpende markt van uitvaart- en levensverzekeringen realiseerde, is boven verwachting. De premie-inkomsten stegen met ruim 7% naar € 367 miljoen. Het aantal verzekerden liep op naar 3,75 miljoen, ruim 100.000 meer dan in 2014. Het operationeel resultaat van de uitvaartverzekeraar en –verzorger steeg met 17% naar € 123 miljoen.

Beleggingsresultaten

Vóór winstdeling en belastingen bleef er door tegenvallende beleggingsresultaten slechts € 16 miljoen aan winst over. Dit is vooral toe te rekenen aan de lage beursstand eind 2015. Directievoorzitter Edzo Doeve: ‘We zijn voor ons jaarlijkse resultaat erg afhankelijk van de beleggingsresultaten, maar voor een organisatie als DELA gaat het vooral om de lange termijnresultaten. Wij gaan verplichtingen aan voor vele tientallen jaren. We laten ons daarom niet te veel afleiden door de korte termijn volatiliteit van de beursstand.” DELA heeft daarom voor de waardevastheid van de uitvaartpolissen een winstdeling uitgekeerd van bijna €55 miljoen, die voor het overgrote deel uit winstreserves uit voorgaande jaren is gefinancierd.

Sterke solvabiliteit

De solvabiliteit van DELA blijft bijzonder sterk. Uitgaande van de oude regelgeving die gold tot eind 2015 was die meer dan 500% van het vereiste minimum. Onder de nieuwe Europese Solvency II wetgeving die geld vanaf 2016 wordt de solvabiliteitspositie hoger dan 250%. De gevolgen van de lage rentestand zijn in 2015 goed opgevangen met een premiemaatregel.

Kostenbesparingsprogramma

De start van een kostenbesparingsprogramma in het najaar drukte een zware stempel op 2015. DELA wil in twee jaar een verlaging van de operationele kosten van circa 7% (€ 17 miljoen) realiseren door het terugbrengen van verschillen in werkwijzen, het bundelen van inkopen en het digitaliseren en optimaliseren van processen.

Vooruitzichten

Coöperatie DELA gaat uit van een aanhoudende lage rentestand, maar daarbij wordt ook verwacht dat de inflatie op uitvaartkosten historisch laag zal zijn (circa 1,0%). Voor 2016 wordt er verder een bescheiden groei in premie en aantallen verzekerden verwacht.