• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Nederlanders delen geen uitvaartwensen

Nabestaanden blijven mogelijk met zorgen en kosten achter

10 maart 2016

Het is niet iets waar men graag over nadenkt: de eigen uitvaart. Toch heeft de helft van de Nederlanders (52%) wel wensen voor zijn of haar afscheid, maar spreekt deze niet uit of legt deze niet vast. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van coöperatie DELA.

Onuitgesproken wensen lastig voor nabestaanden

Uitvaartwensen worden met name mondeling uitgesproken (21%). Slechts één op de zes Nederlanders (15%) kiest ervoor om de wensen vast te leggen in een (niet) officieel document. Het gevolg van het niet uitspreken of niet goed opschrijven van wensen, is dat zaken mogelijk niet naar wens van de overleden dierbare geregeld worden in het geval iemand overlijdt:

 • nabestaanden moeten in een korte en verdrietige periode keuzes maken niet wetende wat de overledene precies zou hebben gewild.
 • nabestaanden kunnen met onverwachte kosten worden geconfronteerd als er niets is geregeld.

Verder blijkt dat 15 procent van de Nederlanders nog nooit zijn of haar wensen kenbaar heeft gemaakt en dat een kwart (24%) zelfs nog nooit heeft nagedacht over zijn of haar afscheid.

'Muziek belangrijker dan bloemen'

In het onderzoek is gevraagd waarover Nederlanders wensen hebben.

De meest voorkomende wensen gaan over:

 • De muziek (41%)
 • De gastenlijst (18%)
 • De kist (13%)
 • De locatie (10%)
 • De kleding van de overledene (10%)
 • Het eten en drinken (9%)
 • De rouwkaarten (7%)
 • De bloemen (7%)
 • De speeches (7%)
 • Foto’s en filmpjes (4%)

Helft Nederlanders wil gecremeerd worden

Het bepalen van wat er met het lichaam gebeurt na overlijden is een van de meest ingrijpende beslissingen die men moet nemen. Maar liefst 80 procent van de Nederlanders heeft dan ook een uitgesproken voorkeur voor begraven of cremeren:

 • 49 procent wil gecremeerd worden
 • 24 procent wil begraven worden op een reguliere begraafplaats
 • 7 procent wil begraven worden op een natuurbegraafplaats
 • 20 procent van de Nederlanders heeft geen voorkeur en laat deze keuze over aan de nabestaanden

Kosten uitvaartwensen worden te laag ingeschat

Om te voorkomen dat nabestaanden voor onverwachte kosten komen te staan, kan het verstandig zijn om nu alvast na te denken over de eigen uitvaartwensen. Zodat de kosten die de wensen met zich meebrengen, juist worden ingeschat en er geld beschikbaar is voor nabestaanden om de wensen uit te voeren. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat maar liefst 60 procent van de Nederlanders de kosten voor de uitvaart te laag inschat; een veelvoorkomende uitvaart kost bij coöperatie DELA nu al snel € 8.500. De exacte kosten van een uitvaart hangen af van de persoonlijke wensen.

Maak wensen kenbaar

Dagelijks komen uitvaartverzorgers en nabestaandenconsulenten van coöperatie DELA allerlei situaties tegen waarbij zaken goed, of juist niet goed geregeld zijn. Als geen ander weten zij hoe belangrijk het is om nu al na te denken over later. Het advies van DELA is daarom: bespreek je uitvaartwensen en leg deze vast. DELA heeft hier diverse oplossingen voor waar iedereen gebruik van kan maken. Zo kan men ervoor kiezen om de uitvaartwensen kosteloos te bespreken in een persoonlijk gesprek met een coöperatieconsulent van DELA. Liever zelf de wensen vastleggen? Dat kan in het digitale wensenboek of in de papieren variant van het wensenboek. Door uitvaartwensen nu al vast te leggen, ontneem je niet alleen stress bij de nabestaanden maar ook bij jezelf. Het geeft rust te weten dat alles goed geregeld is.

* Onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Multiscope onder 500 respondenten, oktober 2015.

Bron: https://www.dela.nl/uitvaart/orienteren/wat-kost-een-uitvaart