• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Praat met de kinderen over de scheiding. En help ze op weg naar een liefdevolle toekomst

Een scheiding is ingrijpend voor alle betrokkenen, met name als er kinderen in het spel zijn. Als ouder moet je je eigen emoties en verdriet een plek geven én moet je wennen aan de nieuwe dynamiek tussen jou en jouw ex-partner. In de praktijk blijkt dat kinderen tijdens dit gehele proces vaak een beetje worden vergeten. Het praatstuk is tot stand gekomen met dank aan mediator en psycholoog bij de Raad voor de Kinderbescherming Ine van Rooy. Hopelijk helpt het je de scheiding bespreekbaar te maken en zo te achterhalen wat jouw kind nodig heeft. Je hoeft alleen nog maar je gegevens in te vullen en je ontvangt het praatstuk via e-mail.

Mijn gegevens

Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
E-mailadres